doviz-alis-ve-satislarda-uygulanacak-bsmv-vergisi

Bilindiği Üzere, 15.05.2019 Sayılı 30775 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Şirketlerin döviz alış ve satışlarına ilişkin işlem bedellerinin Türk parasına isabet eden tutarı üzerinden binde 1 oranında BSMV alınacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, bu uygulama daha önce 1998 yılında yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş fakat 2008 senesinde yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, aşağıda belirtilen şekildeki işlemler konunun dışında tutulmuş olup, bu işlemlerden kesinti yapılmayacaktır.

İstisnalar
Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden %0,1 (Binde 1) Oranında Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) Tahsil Edilir.

Aşağıdaki İşlemlerden BSMV Alınmaz

  • Bankalar İle Yetkili Müesseselerin (Döviz Büfelerinin) Birbirleri ile Yaptıkları ve Hazine’ye Yapılan Kambiyo Satışları (BSMV %0)
  • Döviz Kredisinin Ödenmesi İçin Krediyi Veren Banka Tarafından Krediyi Alana Yapılan Kambiyo Satışları BSMV %0),
  • Hazine Ve Maliye Bakanlığına Yapılan Kambiyo Satışları (BSMV %0,)

Buna göre, döviz satışlarında BSMV’ye ilişkin bazı örnekler
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Kambiyo İşlemi Döviz Tutarı Dolar

TL Tutar

BSMV Oranı (%) BSMV Tutarı (TL)
Firmanın Döviz Bürosundan Döviz Alışı 1.000.000 6.050.000 0,1 6.050
Firmanın Bankadan Döviz Alışı 500.000 3.025.000 0,1 3.025
Firmanın Döviz Bürosuna Döviz Satışı 2.000.000 12.220.000 0,0 0
Firmanın Bankaya Döviz Satışı 700.000 4.235.000 0,0 0
Firmanın Döviz Kredisini Kapatmak İçin Döviz Alışı 1.200.000 7.284.000 0,0 0
Döviz Bürolarının Hazineye Döviz Satışı 10.000.000 67.000.000 0,0 0