Abdulhamithan Camii’nin Yeni Yüzü

Türkiye’nin en büyük 3 camisinden biri olan Abdulhamithan Camii, LED aydınlatma ile yeni görüntüsüne kavuşacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek LED aydınlatma projesi sayesinde, Abdulhamithan Camii şehre yeni bir soluk getirecek.

Projesi, Boğaziçi Köprüsü’nün aydınlatmasını da gerçekleştiren firma tarafından hazırlanan Abdulhamithan Camii Led Aydınlatma İşi’nin Plan, Proje ve Kontrolörlüğünü Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Etüt Proje Müdürlüğü yürütecek.

Çalışmanın detayları şu ise şekilde; “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Abdulhamithan Camii LED Aydınlatma Yapım İşi. Aydınlatma görseli hazırlanırken iş üç ana bölüme ayrılmıştır.

1)Güç hesapları ve elektrik projesi çizimi 2)Kullanılacak LED’lerin lümen, renk kalitesi ve otomasyonu 3)Camiye katılması istenen etkileyici siluetin senaryosu.

Resimlerdeki ön çalışmalar kandiller, dini bayramlar, 12 Şubat, ramazan ayı gibi özel günlerde veya her vakitte özel renklendirme çalışmasıdır.

Caminin ana sabit rengi sıcak beyaz ve amber renklerinin beraber uyumu ile sağlanmıştır. Bu uygulamalar yapının hangi bölgesinde ışık patlamaları yapılacağı, ne kadar şiddette olacağı ve gölgelendirme ayraçlarının nerelerde kullanılacağı gibi detayları da aynı senaryo içerisinde çözdürmüştür.

Aydınlatma görseli ve projesi Boğaziçi Köprüsünü aydınlatan firma tarafından hazırlanmıştır. Aydınlatma cami kütlesinin dış cephesi, minareleri, şadırvanı, asansör kısmı, ana kapıları, iç duvarlardaki Ayetel Kürsi yazısı ve kubbe içi ışıklandırması olarak planlanmıştır. İşin süresi 90 gündür.”

The New Facade of Abdulhamithan Mosque

One of the 3 largest mosques in Turkey, Abdulhamithan Mosque, will have a new look with LED lighting.

Abdulhamithan Mosque will add a new look to the city with the LED lighting project conducted by the Municipality of Kahramanmaraş. Developed by the firm which has conducted the lighting project of the Bosphorus Bridge, Planning, Project Development and Controlling works of the Abdulhamithan Mosque LED Lighting Project will be held by the General Directorate of Technical Works of the Metropolitan Municipality.

The details of the works are as follows: “Metropolitan Municipality of Kahramanmaraş, Abdulhamithan Mosque LED Lighting Works.

The lighting visualization was conducted in three segments.

1) Power calculations and electricity project draft;

2) luminous power, color quality and automation of the LEDs to be used;

3) the impressive silhouette scenario which is planned for the mosque. The preliminary works available in the photos are the special coloring applications designed for holy nights, religious holidays, February 12th, the Ramadan, etc.

The main and constant color of the mosque is provided with the harmony of warm white and amber colors. These applications have resolved the details such as light fluxes and their location, their intensity and shadowing in one scenario.

Visualization and the project of the mosque was developed by the firm which has undertaken the lighting project of the Bosphorus Bridge.

The lighting project was planned including the facade of the mosque, minarets, fountain, elevator area, main gates, Islamic writings on the inner walls and the inner dome. The works will be completed in 90 days.”