kurumsal-surdurulebilirlik-raporlama-direktifi (1)

Avrupa Birliği’nin (AB) sürdürülebilirlik raporlaması konusundaki yaklaşımı, son yıllarda önemli değişikliklere uğramıştır. Sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk, küresel ölçekte giderek artan bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, AB’nin sürdürülebilirlik raporlaması konusundaki yaklaşımı, CSRD ile yeni bir boyut kazanmıştır.

CSRD Nedir?

Şirketlerin çevresel ve sosyal etki faaliyetleri hakkında düzenli raporlar yayınlamalarını zorunlu kılan bir Avrupa direktifidir. Bu direktif, sürdürülebilirlik raporlamasının kapsamını genişleterek Avrupa genelinde birçok şirketi etkilemektedir. Özellikle, AB içinde ticari faaliyetlerde bulunan diğer ülke şirketlerine de uygulanabilirlik potansiyeli ile dikkat çekmektedir.

CSRD’nin Uygulama  Alanı

Büyük AB şirketleri, CSRD’ye uymak zorundadır. Bu şirketlerin 2024 veya 2025 mali yılı için raporlamaya başlaması beklenmektedir.

csrd-nedir

Büyük AB Şirketleri: AB içerisinde faaliyet gösteren büyük şirketler, CSRD’ye (Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi) uymak zorundadır.

Bu büyük şirketler şu kriterleri karşılamalıdır:

  • Çalışan sayısı 250’yi aşan firmalar,
  • Net cirosu 40 milyon Euro’yu geçen kuruluşlar,
  • Toplam bilanço 20 milyon € üzerinde olan firmalar.

Bu şirketlerin 2024 mali yılında (eğer halihazırda NFRD’ye tabiyse) veya 2025 mali yılında (eğer halihazırda NFRD’ye tabi değilse) raporlamaya başlaması gerekmektedir.

Menkul Kıymetleri AB’de Düzenlenmiş Bir Piyasada İşlem Gören Şirketler: Yukarıda belirtilen büyük şirket tanımına uymayan ancak menkul kıymetleri AB’de düzenlenmiş bir piyasada işlem gören şirketler de CSRD’ye uymak zorundadır. Bu şirketler için şu kriterler geçerlidir:

  • Toplam bilanço değeri 350.000 €’dan yüksek olan firmalar,
  • Net cirosu 700.000 €’dan fazla olan firmalar,
  • Çalışan sayısı 10 ve üzeri olan firmalar.

AB Dışı Şirketler: CSRD, AB içinde ticari faaliyetlerde bulunan diğer ülke şirketlerine de uygulanabilir. Özellikle AB pazarında önemli faaliyeti olan ve belirli kriterleri karşılayan Avrupalı olmayan şirketlerin de AB’de sürdürülebilirlik raporu hazırlamaları gerekmektedir.

AB pazarında önemli faaliyeti olan Avrupalı olmayan şirketlerin CSRD kapsamında sürdürülebilirlik raporu hazırlamaları için belirlenen kriterler şunlardır:

  • AB’de konsolide düzeyde net cirosu 150 milyon €’dan fazla olan firmalar,
  • 40 milyon Euro ve üzeri net ciroya sahip en az bir bağlı ortaklığı veya şubesi bulunan firmalar.

Bu bilgilere dayanarak, AB içerisinde büyük şirketler, menkul kıymetleri AB’de düzenlenmiş bir piyasada işlem gören şirketler ve belirli kriterleri karşılayan AB dışı şirketler CSRD kapsamında raporlama yapmak zorundadır.

Değerlendirme

CSRD, sürdürülebilirlik raporlamasını standartlaştırarak, şirketlerin ve finansal kuruluşların sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerini ve eylemlerini daha şeffaf hale getirir.

Bu, hem yatırımcılar için hem de genel olarak sürdürülebilir bir gelecek için kritik bir adımdır.

Bu direktif, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını şeffaf bir şekilde paylaşmalarını teşvik ederek, hem yatırımcıların hem de genel kamuoyunun bilinçlenmesine katkıda bulunacak.

Avrupa Birliği’nin bu alandaki liderliği, global ölçekte sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılan kararlı adımların bir yansımasıdır.

Görüşmek dileğiyle…

 

Dilek Aşan
DİLEK AŞAN 1972 yılında Mersin’de dünyaya geldi. 1991 yılında İnönü Üniversitesi Tekstil Teknikerliği Bölümü ön lisans programından, 1994 yılında Çukurova Üniversitesi İktisat Bölümü lisans programından, 1999 yılında Mersin Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümü yüksek lisans programından mezun oldu. İş hayatına Mersin’de bulunan APİTAŞ HOLDİNG’de “Kalite Yöneticisi” olarak başladı. Bu sürede aldığı eğitimleri ivedilikle çalışmalarına uygulaması “Kalite” kariyerinde iyi bir başlangıç oldu. 8 yıllık profesyonel çalışma yaşantısı içerisinde Fransa menşeili bir danışmanlık firmasından teklif aldı ve burada çalıştığı süre boyunca önemli deneyimler elde etti. Yöneticilik yaptığı Tekstil işletmesinde üretim takip yazılımına yönetim sistemi süreçlerinin entegre edilmesini sağladı ve yöneticilik yaptığı bu firmanın “EFQM Mükemmellik Belgesi ve Ödülü” alması için gerekli olan çalışmaları bizzat yönetti. Girişimci ruhu, aldığı eğitimler ve edindiği deneyimler ile 2007 yılında kurmuş olduğu Taksim Danışmanlık Hizmetleri markasıyla, iş birliği kurduğu yüzlerce firma ile sayısız başarılara imza attı. Bu firmaların gelişim süreçlerine ve on binlerce insanın hayatlarına dokundu. Taksim Danışmanlık ile çalışmalarına CNR Holding gibi köklü bir markayla başladı. Burada 7 yıl boyunca Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri, TSE Belgelendirme ve marka denetimlerinin hazırlık çalışmalarını başarıyla yürütmesi, şu anda da Türkiye’nin en önemli markaları ile iş birliği sağlamasında gerekli temelleri atmasına sebep oldu. Hayat boyu öğrenme ve sürekli gelişim prensipleriyle halen iş birliği içerisinde olduğu firmalarına Kalite’nin yanı sıra Sosyal Uygunluk, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Denetimi, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Raporlamaları ve Sürdürülebilirlik Ödül Programları ile ilgili danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlıyor. 2021 yılında yayınlanan “50 Soruda Kurumsal Sürdürülebilirlik” adlı kitabı yayınlandı ve basım aşamasındaki "Kurumsal Sürdürülebilirlik ile Kurumsallaş" kitabını da iş dünyasına kazandırma çalışmalarına devam ediyor.