kurumsal-surdurulebilirligin-paydaslara-faydalari

Kurumsal sürdürülebilirlik özetle gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan bir iş stratejisini ifade eder.

Etkili bir şekilde uygulandığında, tedarikçiler, müşteriler ve yatırımcılar da dâhil olmak üzere tüm iş ortakları için etki düzeyi değişen faydalar sağlayabilmektedir. Kurumsal sürdürülebilirliğin paydaşlar için sağladığı temel faydalardan bazıları şunlardır:

  • İtibar Yönetimi: Sürdürülebilir uygulamaları benimsemek, bir işletmenin müşteriler ve yatırımcılar da dâhil olmak üzere ortaklarının gözünde olumlu bir itibar kazanmasına yardımcı olur. Bu da artan müşteri sadakati ve desteğin yanı sıra finansman ve yatırım fırsatlarına daha iyi erişim sağlayabilir.
  • Risk Yönetimi: Sürdürülebilir iş uygulamaları, ürün ve hizmetlerin etik, sorumlu bir şekilde üretilmesini ve sunulmasını sağlayarak ortaklar için riski azaltmaya yardımcı olur.

Bu sayede sürdürülemez uygulamalardan kaynaklanabilecek olumsuz tanıtım ve yasal riskler en aza indirilir.

  • Verimlilik: Sürdürülebilirlik işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmaya yardımcı olabilir ve bu da iş ortakları için maliyet tasarrufu sağlayabilir. Örneğin, atıkları azaltmak ve enerji tasarrufu yapmak, maliyetlerin müşterilere daha düşük fiyatlar sunulabilecek şekilde düşürülmesini sağlayabilir.

İnovasyon: Sürdürülebilirlik, ortaklar arasında inovasyon ve iş birliği için de fırsatlar sunar. Örneğin, sürdürülebilir tedarik zincirleri geliştirmek için tedarikçilerle çalışmak, daha çevre dostu ve sosyal açıdan sorumlu yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlayabilir.

Çalışanlar

Şirketler sürdürülebilirliği bir öncelik hâline getirdiğinde, yalnızca çevreye ve bir bütün olarak topluma fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çalışanları için de çeşitli faydalar sunar. Şimdi bunlara kısaca göz atalım.

en-iyi-yetenekleri-cekmek

Daha Yüksek Çalışan Bağlılığı

Kurumsal sürdürülebilirlik girişimleri, gönüllülük fırsatları, yeşil ekipler veya diğer katılım biçimleri yoluyla çalışanları farklı şekillerde sürece dâhil eder. Bu katılım, çalışanların işlerine ve bir bütün olarak şirkete daha bağlı hissetmelerine yardımcı olabilir. Bu da motivasyonlarını, iş tatminlerini ve sadakatlerini artırabilir. Çalışan Bağlılığı konulu içerik ilginizi çekebilir..

Sürdürülebilirlik girişimlerine dâhil olan çalışanların, kendilerini şirketlerinin değerleri ve misyonuyla özdeşleştirme olasılığı daha yüksektir. Bu durum olumlu bir kurum kültürünün gelişmesine yardımcı olur.

Sağlık ve Refah Koşullarının İyileştirilmesi

Birçok kurumsal sürdürülebilirlik politikası ve prosedürü daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir iş yeri yaratmaya odaklanır.

Sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik etme veya iç mekân hava kalitesini iyileştirme gibi girişimleri bu konuda örnek olarak sayabiliriz.

Bu çabaların çalışan sağlığı ve refahı üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır. Bu durum iş devamlılığını artırmakta ve daha yüksek üretkenlik sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra sağlıklı bir iş yeri, daha düşük stres seviyeleri ve daha yüksek iş tatmini sağlayabilecek olumlu ve destekleyici bir çalışma ortamı yaratmaya yardımcı olur.

Yetenek Geliştirme Ve Eğitim Fırsatları

Kurumsal sürdürülebilirlik girişimleri genellikle özel bilgi ve beceriler gerektirir. Böylelikle sürdürülebilirliği ön planda tutan şirketler, çalışanlarına sürdürülebilirlik raporlaması, yeşil bina, yenilenebilir enerji gibi alanlarda eğitim ve gelişim fırsatları sunabilir.

gelistirilmis-urun-kalitesi

Bu da sadece çalışanların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda onları şirket ve daha geniş ölçekte iş piyasası için daha değerli hâle getirebilir.

İş Sürekliliği

Sürdürülebilirlik odaklı şirketler genellikle ekonomik gerilemeleri ve piyasa dalgalanmalarını atlatmak için daha donanımlıdır.

Bunun nedeni, sürdürülebilir uygulamaların genellikle daha fazla verimlilik sağlamasını, daha düşük maliyetlere ulaşılmasını ve daha iyi risk yönetimi yapılmasını kolaylaştırmasıdır.

Şirketler, sürdürülebilir uygulamaları benimseyerek fosil yakıtlara olan bağımlılıklarını azaltabilir, atıkları en aza indirebilir ve tedarik zincirinin dayanıklılığını geliştirebilir.

Tüm bu çabalar, şirketin geleceğini ve dolayısıyla çalışanlarının işlerini korumaya yardımcı olabilir.

En İyi Yetenekleri Çekmek

Sürdürülebilirliği kurumsal politika hâline getirmiş şirketler, üst düzey yetenekler için daha çekici olabilir. Günümüzde özellikle genç nesiller, çalışacakları kurumu seçerken sürdürülebilirliğe ve sosyal sorumluluğa değer verme eğilimindedir.

Şirketler, sürdürülebilirliğe bağlılık göstererek yalnızca en iyi yetenekleri çekmekle kalmaz, aynı zamanda onları daha uzun süre elinde tutabilir. Bu durum uzun vadeli başarı için kritik öneme sahip istikrarlı ve katılımcı bir iş gücü oluşturulmasını sağlar.

Kurumsal sürdürülebilirliğin şirket çalışanları için sayısız faydasını yazabiliriz. Daha yüksek katılım, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesinden gelişmiş becerilere ve iş sürekliliğine kadar her alanda fayda sağlayan pozitif ve destekleyici bir iş yeri yaratılmasına yardımcı olabilir.

Şirketler, sürdürülebilirliğe öncelik vererek uzun vadeli başarıya değer veren ve çalışanların başarıya ulaşmada oynadığı önemli rolü kabul eden bir kurum kültürü inşa edebilir.

Müşteriler

Kurumsal sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk politikalarının bir şirketin müşterileri açısından oluşturduğu faydaları şöyle özetleyebiliriz:

Gelişmiş Marka İtibarı

Günümüzde her sektörden müşteriler, satın alma kararlarının çevresel ve sosyal etkilerinin giderek daha fazla farkına varmaktadır. Bir şirket sürdürülebilirliğe öncelik verdiğinde, çevresel ve sosyal sorumluluk taahhüdü göstererek marka itibarını artırabilir.

Atıkları azaltmak veya yenilenebilir enerji kullanmak gibi sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirerek müşterileriyle güvene dayalı bir ilişki inşa edebilir ve markaları için olumlu bir imaj yaratabilir. Bu da müşteri bağlılığının artmasını sağlar ve sürdürülebilirliğe değer veren yeni müşterileri çekebilir.

cevresel-duyarlilik

Geliştirilmiş Ürün Kalitesi

Sürdürülebilirliğe öncelik veren şirketler, daha çevre dostu ve sürdürülebilir ürünler yaratmak için araştırma ve geliştirmeye yatırım yapar.

Bu ürünler, çevresel etkiyi en aza indirirken tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandığından, genellikle daha yüksek kalitede olmaktadır.

Sürdürülebilir ürünlerin daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, daha kaliteli malzemelerle üretilebilir. Bu da müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırabilir.

Tasarruf

Sürdürülebilir uygulamalar müşterilere yansıtılabilecek maliyet tasarruflarının artmasını sağlar.

Örneğin, enerji verimli uygulamaların hayata geçirilmesi daha düşük enerji maliyetleri ile sonuçlanabilir ve bu da ürün fiyatlarının düşmesinde etkili olur.

Sürdürülebilir uygulamalar aynı zamanda israfı da önemli ölçüde azaltır. Bu da daha düşük üretim maliyetlerinin ve müşteriler için daha düşük fiyatların oluşmasını sağlar.

Bu durum sürdürülebilir ürünleri daha uygun fiyatlı ve daha geniş bir müşteri yelpazesi için erişilebilir hâle getirebilir.

Daha Fazla Şeffaflık

Sürdürülebilirlik girişimleri ticari uygulamalarda müşteriler için daha fazla şeffaflık gerektirir. Sürdürülebilirliği kurum politikası olarak benimseyen şirketler, tedarik zincirleri, üretim süreçleri ve çevresel etkileri hakkında müşterilerine ayrıntılı bilgi sağlayabilir.

Bu şeffaflık, müşterilerin satın aldıkları ürünler ve desteklemeyi seçtikleri şirketler hakkında bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olur. Ayrıca, şirketler ve müşteriler arasında uzun vadeli başarı için kritik olan güven ortamının oluşturulmasına da katkıda bulunur.

Çevresel Ve Sosyal Faydalar

Sürdürülebilir uygulamaların çevre ve toplum üzerinde doğrudan ve olumlu bir etkisi olabilir. Örneğin, yenilenebilir enerji kullanan şirketler, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olabilir.

Adil çalışma uygulamalarına öncelik veren şirketler, sosyal adaletin ve insan haklarının korunmasına katkı sağlayabilir. Bu çevresel ve sosyal faydalar, pozitif değişim yaratmak için bu şirketleri destekleme olasılığı daha yüksek olan müşteriler için güçlü bir motivasyon kaynağı olabilir.

Kurumsal sürdürülebilirliğin müşteriler için doğrudan veya dolaylı olarak birçok faydasını yazabiliriz.

Artan marka itibarı ve yüksek ürün kalitesinden maliyet tasarrufuna ve kurumsal şeffaflığa kadar birçok konuda fayda sağlar. Böylelikle şirketler ve müşterileri arasında olumlu ve güvene dayalı bir ilişki oluşturulabilir.

Şirketler, sürdürülebilirliğe öncelik vererek çevresel etkiyi en aza indirebilir ve sosyal sorumluluğu teşvik edebilir. Ayrıca, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayan ürün ve hizmetler yaratabilir. Bu da herkes için daha sürdürülebilir ve adil bir dünya yaratılmasına katkı sunar.

Tedarikçiler

Sürdürülebilirlik, son yıllarda iş dünyasında giderek daha önemli bir kavram ve hedef hâline geldi. Günümüzde kurumsal sürdürülebilirlik ve sosyal açıdan sorumlu ve çevreye duyarlı bir şekilde iş yapma pratiğinin tedarikçiler ve tedarik zinciri yönetimi için çok sayıda faydasını sayabiliriz.

Tedarikçiler için kurumsal sürdürülebilirliğin en önemli faydalarından biri sürdürülebilir ürün ve hizmetlere olan talebin artmasıdır.

Zira bugün çok sayıda işletme ve tüketici, faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkilerinin farkına varmaya devam etmekte ve bunun neticesinde sürdürülebilir şekilde üretilen ürün ve hizmetleri giderek daha fazla talep etmektedir.

Bunun da sürdürülebilirliğe öncelik veren tedarikçilerin yeni müşteriler edinme ve mevcut müşterileri elde tutma potansiyellerini artırdığını söyleyebiliriz.

Sürdürülebilirliğe öncelik veren tedarikçiler, operasyonlarında karşı karşıya kaldıkları riskleri genellikle daha iyi yönetebilir. Örneğin tedarikçiler, karbon ayak izlerini azaltarak veya üretim süreçlerinde daha az su kullanarak çevresel düzenlemelerini veya operasyonlarını etkileyebilecek diğer kısıtlamaların riskini azaltabilir.

Benzer şekilde, adil çalışma uygulamalarına ve etik kaynak bulmaya öncelik vererek kamuoyu baskısından veya tüketici tepkisinden kaynaklanan itibar zedelenmesi riskini düşürebilir.

Tedarikçiler için kurumsal sürdürülebilirliğin bir diğer faydası da geliştirilmiş operasyonel verimliliktir. Atıkları azaltmak veya enerji verimliliğini artırmak gibi pek çok sürdürülebilirlik uygulaması da tedarikçiler için maliyet tasarrufu sağlayabilir.

Tedarikçiler, sürdürülebilir yöntemleri uygulayarak genellikle işletme maliyetlerini azaltabilir ve kârlılıklarını iyileştirebilir.

Kurumsal sürdürülebilirliğin bir bütün olarak tedarik zinciri yönetimi için de oldukça avantajlı bir yaklaşım olduğunu belirtmekte fayda var. Bunlar arasında en önemlisi şeffaflığın artması ve hesap verebilirliktir.

İşletmeler, tedarik zinciri boyunca sürdürülebilirliğe öncelik vererek tedarikçilerinin sosyal açıdan sorumlu ve çevreye duyarlı bir şekilde çalışmasını sağlayabilir.

Bu da çevre veya yerel topluluklar üzerindeki olumsuz etki riskini azaltmakta, yönetmeliklere ve endüstri standartlarına uygunluğu sağlamaya yardımcı olmaktadır.

Kurumsal sürdürülebilirlik, tedarikçiler ve onların müşterileri arasında daha güçlü ilişkiler kurulmasına katkıda bulunur.

Tedarikçiler, sürdürülebilirliğe öncelik vererek müşteriler arasında güven ve sadakat oluşturmaya yardımcı olabilecek etik ve sorumlu iş uygulamalarına bağlılıklarını gösterebilirler.

Bu da iş fırsatlarının artmasına ve müşterilerle daha istikrarlı ilişkiler oluşturulmasına yardımcı olur. Kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımı tedarik zinciri boyunca inovasyonun ve iş birliğinin yönlendirilmesi açısından da önem arz etmektedir.

İşletmeler, sürdürülebilirliğe öncelik vererek tedarikçileri çevresel ve sosyal zorluklara karşı yeni ve yenilikçi çözümler geliştirmeye teşvik edebilir. Bu sayede hem tedarikçilere hem de müşterilere fayda sağlayan yeni ürün ve hizmetlerin ve yeni iş yapma yollarının geliştirilmesi sağlanabilir.

Kurumsal sürdürülebilirliğin merkeze alındığı politikalar, uygulamalar ve yaklaşımlar, tedarikçilerle iyi ilişkiler kurulmasında ve tedarik zinciri yönetiminde kritik rol oynamaktadır.

Tedarikçiler, sürdürülebilirliğe öncelik vererek yeni müşteriler çekebilir, risklerini kontro altına alabilir, operasyonel verimliliği artırabilir ve müşterilerle daha güçlü ilişkiler kurabilir. Benzer şekilde, tedarik zinciri boyunca sürdürülebilirliğe öncelik veren işletmeler şeffaflığı ve hesap verebilirliği bir kurum politikası hâline getirebilir; tedarikçiler ve müşterilerle daha güçlü ilişkiler kurabilir, yeniliği ve iş birliğini teşvik edebilir. Bu nedenle sürdürülebilirlik, günümüz dünyasında rekabetçi ve başarılı olmak isteyen tüm işletmeler için en önemli hedeflerden biri olmalıdır.

Hissedarlar

Günümüzde pek çok şirketin yalnızca çevreye ve topluma değil, aynı zamanda hissedarlarına da sağlayabileceği faydaların farkında olarak sürdürülebilirliği iş stratejilerinin bir parçası olarak benimsediğini söyleyebiliriz. Bu faydaları belirli başlıklar altında şu şekilde toplayabiliriz:

Finansal Faydalar

Bir şirketin hissedarları için kurumsal sürdürülebilirliğin başlıca faydalarından biri, giderek artan finansal performans potansiyelidir.

Araştırmalar, sürdürülebilirliğe öncelik veren şirketlerin, diğer şirketlere göre daha iyi finansal performansa sahip olma eğiliminde olduğunu göstermiştir.

Örneğin, Harvard Business Review tarafından yapılan bir araştırma, yüksek sürdürülebilirlik derecesine sahip şirketlerin, düşük sürdürülebilirlik derecesine sahip şirketlere göre daha yüksek kârlılığa ve daha iyi hisse senedi performansına sahip olduğunu göstermiştir.

Bunun nedeni, sürdürülebilirlik uygulamalarının maliyet tasarrufu, yüksek verimlilik ve yeni gelir fırsatları sağlayabilmesidir. Örneğin, enerji verimli uygulamaları hayata geçiren bir şirket, enerji maliyetlerini azaltabilir ve kârlılığını artırabilir.

Benzer şekilde, sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamaları uygulayan bir şirket israfını azaltabilir ve işletme maliyetlerini düşürebilir.

Sürdürülebilirlik bir şirketin uzun vadeli finansal görünümünü de iyileştirebilir. Bir şirket, sürdürülebilir uygulamalara yatırım yaparak kârlılığını etkileyebilecek potansiyel düzenleyici değişikliklere, kaynak kıtlıklarına ve diğer piyasa aksamalarına ve dar boğazlarına karşı kendisini geleceğe hazırlayabilir.

İtibar Faydaları

Hissedarlar için kurumsal sürdürülebilirliğin bir başka faydası da itibar ve marka değerinin artması potansiyelidir. Günümüzde tüketiciler ve yatırımcılar sürdürülebilirliğe giderek daha fazla ilgi göstermekte, buna öncelik veren şirketler itibarlarını artırabilmekte, yeni müşteriler ve yatırımcılar çekebilmektedir.

Bu sayede satış rakamları ve gelirler artmakta ve şirketin hisse senedi performansı iyileşebilmektedir. Örneğin, Cone Communications tarafından yapılan bir araştırma, tüketicilerin %87’sinin bir şirket, önemsedikleri bir konuyu savunduğu için o şirketin ürün ve hizmetlerini satın almaya karar verdiğini ve yatırımcıların %76’sının sürdürülebilirliğe öncelik veren bir şirkete yatırım yapmaya eğilimli olduklarını ortaya koymuştur.

Ayrıca, sürdürülebilirlik konusunda güçlü bir itibar, bir şirketi olumsuz tanıtımdan ve itibar zedelenmesinden de koruyabilir. Nitekim, bir şirketin etik olmayan veya sürdürülebilirlikle bağdaşmayan uygulamalar yürüttüğü tespit edilir, marka değeri zarar görebilir ve hisse senedi fiyatı olumsuz etkilenebilir.

Risk Yönetiminin Faydaları

Kurumsal sürdürülebilirlik, hissedarlara risk yönetimi avantajları da sağlar. Bir şirket, sürdürülebilir uygulamaları uygulayarak çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) risklerine maruz kalma oranını azaltabilir.

Bu da tedarik zinciri yönetimindeki sorunları, yasal para cezaları ve itibarın zarar görmesi gibi riskleri ortadan kaldırabilir. Örneğin, sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamaları uygulayan bir şirket, çevresel veya sosyal sorunlardan kaynaklanan tedarik zinciri kesintileri riskini önemli ölçüde azaltabilir.

Benzer şekilde, güçlü yönetişim uygulamaları uygulayan bir şirket, yasal para cezaları ve etik olmayan davranışların neden olduğu itibar zedelenmesi riskini daha kontrollü yönetebilir.

Ayrıca, bir şirket ESG risklerini ele alarak iklim değişikliği veya sosyal sorunlar gibi sistemik risklere karşı dayanıklılığını da artırabilir.

Bu da şirketin nihai olarak hissedarlarına fayda sağlayabilecek potansiyel kayıpları önlemesine veya azaltmasına yardımcı olabilir.

Kurumsal sürdürülebilirlik, bir şirketin hissedarlarına finansal faydalar, itibar faydaları ve risk yönetimi faydaları dâhil olmak üzere çok sayıda fayda sağlayabilir.

Şirketler, sürdürülebilir uygulamalarla finansal performansını iyileştirebilir, itibarını, marka değerini artırabilir ve ESG risklerine maruz kalma oranını azaltabilir. Sürdürülebilirliğe öncelik veren şirketlerin hissedarlarına uzun vadeli değer sağlamak için daha iyi bir konumda olduğunu söyleyebiliriz.

Yerel Toplumlar

Kurumsal sürdürülebilirlik, şirketlerin faaliyet gösterdiği bölgelerdeki yerel topluluklar için de birçok fayda sağlamaktadır. Şimdi bunlara kısaca göz atalım.

Yeni İş Fırsatları

Sürdürülebilir işletmeler, faaliyet gösterdikleri topluluklarda daha fazla iş fırsatı yaratma potansiyeline sahiptir. Bunun nedeni, sürdürülebilir şirketlerin ürün, ham madde ve hizmet taleplerini genellikle yerel tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar üzerinden sağlamasıdır.

Sürdürülebilir işletmeler, yerel kaynakları kullanarak yerel ekonomiyi destekler ve toplumdaki insanlar için daha fazla iş fırsatı yaratır.

Bu da işsizlik oranlarını düşürmeye, vergi tabanını artırmaya ve toplumdaki ekonomik büyümeyi canlandırmaya destek olur.

Yüksek Yaşam Kalitesi

Kurumsal sürdürülebilirlik, yerel topluluklardaki insanlar için daha iyi bir yaşam kalitesi yaratabilmektedir. Örneğin, sürdürülebilirliği ön planda tutan şirketler genellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak karbon ayak izlerini azaltırlar.

Bu da toplumda yaşayan insanların sağlığını iyileştirebilir ve hava kirliliğini azaltmaya yardımcı olabilir. Sürdürülebilir işletmeler, atıkları azaltarak ve faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini en aza indirerek sürdürülebilir malzemeler kullanabilir.

Toplum Katılımı

Sürdürülebilir işletmeler, ihtiyaçlarını ve endişelerini anlamak için genellikle yerel toplulukla yakın ilişkiler kurar. İşletmeler, toplulukla etkileşim kurarak faaliyetlerini hem kendilerine hem de topluma fayda sağlayarak yürütebilmek için değerli bilgiler edinebilir.

Topluluk katılımı toplulukta olumlu değişim yaratmaya yardımcı olabilir; işletmeler ve topluluk kuruluşları arasında ortaklıkların ve iş birliklerinin gelişmesini sağlayabilir.

Kaynak Erişiminin Kolaylaşması

Sürdürülebilir işletmeler genellikle okullar, sağlık tesisleri ve toplum merkezleri inşa etmek gibi toplum geliştirme projelerine yatırım yapar. Bu yatırımlar, yerel toplulukların başka türlü sahip olamayacakları kaynaklara erişim sağlayabilir. Bu sayede toplumdaki yaşam standardı iyileşebilir, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim artabilir ve sosyal katılım daha çok teşvik edilebilir.

İtibar Yönetimi

Sürdürülebilir işletmeler, toplulukta genellikle müşterileri ve yatırımcıları çekmeye yardımcı olabilecek olumlu bir itibara sahiptir. İşletmeler, sosyal açıdan sorumlu ve çevre dostu bir şekilde faaliyet göstererek paydaşları arasında güven ve itibar inşa edebilirler. Bu da şirketin itibarını artırmaya yardımcı olarak müşteri bağlılığını ve yatırımcı güvenini artırabilir.

Tasarruf

Sürdürülebilir iş uygulamaları, şirketler için maliyet tasarrufu da sağlar. Örneğin, enerji tasarruflu teknolojilere yatırım yapan işletmeler enerji faturalarını azaltabilirken, sürdürülebilir malzemeler kullanan işletmeler de atıkları azaltabilir ve atık bertaraf maliyetlerini en aza indirebilir. Bu maliyet tasarrufları işletmeye yeniden yatırılabilir veya müşterilere aktarılabilir. Bu şekilde kârlılığın artması sağlanır.

Kurumsal sürdürülebilirliğin yerel topluluklar üzerinde önemli etkileri olduğunu söylemek mümkündür. Sürdürülebilir işletmeler daha fazla iş fırsatı yaratabilir, topluluktaki insanların yaşam kalitesini artırabilir, toplulukla sürdürülebilir ilişkiler kurabilir.

Ayrıca kaynaklara daha kolay erişim sağlayabilir, itibarlarını artırabilir ve maliyet tasarrufu sağlayabilir. Günümüzde daha fazla şirket kurumsal sürdürülebilirliğin faydalarını anlamaya devam ettikçe gelecekte sürdürülebilir uygulamalara öncelik veren ve yerel topluluklar üzerinde olumlu etkiler yaratan daha fazla şirket görmek mümkündür.

Görüşmek dileğiyle…

Dilek Aşan
DİLEK AŞAN 1972 yılında Mersin’de dünyaya geldi. 1991 yılında İnönü Üniversitesi Tekstil Teknikerliği Bölümü ön lisans programından, 1994 yılında Çukurova Üniversitesi İktisat Bölümü lisans programından, 1999 yılında Mersin Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümü yüksek lisans programından mezun oldu. İş hayatına Mersin’de bulunan APİTAŞ HOLDİNG’de “Kalite Yöneticisi” olarak başladı. Bu sürede aldığı eğitimleri ivedilikle çalışmalarına uygulaması “Kalite” kariyerinde iyi bir başlangıç oldu. 8 yıllık profesyonel çalışma yaşantısı içerisinde Fransa menşeili bir danışmanlık firmasından teklif aldı ve burada çalıştığı süre boyunca önemli deneyimler elde etti. Yöneticilik yaptığı Tekstil işletmesinde üretim takip yazılımına yönetim sistemi süreçlerinin entegre edilmesini sağladı ve yöneticilik yaptığı bu firmanın “EFQM Mükemmellik Belgesi ve Ödülü” alması için gerekli olan çalışmaları bizzat yönetti. Girişimci ruhu, aldığı eğitimler ve edindiği deneyimler ile 2007 yılında kurmuş olduğu Taksim Danışmanlık Hizmetleri markasıyla, iş birliği kurduğu yüzlerce firma ile sayısız başarılara imza attı. Bu firmaların gelişim süreçlerine ve on binlerce insanın hayatlarına dokundu. Taksim Danışmanlık ile çalışmalarına CNR Holding gibi köklü bir markayla başladı. Burada 7 yıl boyunca Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri, TSE Belgelendirme ve marka denetimlerinin hazırlık çalışmalarını başarıyla yürütmesi, şu anda da Türkiye’nin en önemli markaları ile iş birliği sağlamasında gerekli temelleri atmasına sebep oldu. Hayat boyu öğrenme ve sürekli gelişim prensipleriyle halen iş birliği içerisinde olduğu firmalarına Kalite’nin yanı sıra Sosyal Uygunluk, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Denetimi, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Raporlamaları ve Sürdürülebilirlik Ödül Programları ile ilgili danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlıyor. 2021 yılında yayınlanan “50 Soruda Kurumsal Sürdürülebilirlik” adlı kitabı yayınlandı ve basım aşamasındaki "Kurumsal Sürdürülebilirlik ile Kurumsallaş" kitabını da iş dünyasına kazandırma çalışmalarına devam ediyor.