iso-27001-bilgi-guvenligi-yonetim-sistemi-ile-kurumlarin-bilgi-guvenligini-saglama-yolculugu (2)

Bilgi çağında, bilginin korunması, kurumların başarısında kritik bir rol oynar. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bu değerli varlığı korumak için tasarlanmış uluslararası bir standarttır.

Bu sistem, kurumların bilgi güvenliği yönetim sistemlerini planlamalarını, uygulamalarını, izlemelerini ve sürekli iyileştirmelerini sağlar.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin temel odak noktaları risk yönetimi ve sürekli iyileştirmedir.

Kuruluşlar, bilgi güvenliği risklerini sistematik olarak tanımlamalı, değerlendirmeli ve bu riskleri azaltmak için etkili kontroller uygulamalıdır. Standart, bu kontrollerin ve süreçlerin düzenli olarak gözden geçirilip iyileştirilmesini de gerektirir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasyonu, bir kuruluşun bilgi güvenliği konusundaki bağlılığını ve yetkinliğini gösterir. Müşterilere ve iş ortaklarına, kuruluşun bilgi güvenliğine verdiği önemi ve hassas bilgileri koruma konusundaki adanmışlığını ifade eder.

Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik gibi temel bilgi güvenliği prensiplerine odaklanan sektörlerde, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kuruluşlara rekabet avantajı sağlar, müşteri güvenini artırır ve yeni iş fırsatları yaratır.

Etkili bir risk yönetimi çerçevesi sunan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kuruluşların bilgi güvenliği risklerini tanımlamasına, değerlendirmesine ve yönetmesine yardımcı olur.

Bu yaklaşım, bilgi güvenliği ihlallerini ve diğer güvenlik tehditlerini önlemede hayati önem taşır. Ayrıca, kuruluşların yasal, düzenleyici ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olur ve veri koruma ve gizlilik yasalarıyla uyumluluğu sağlar.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasyon süreci, ilk değerlendirme, detaylı risk analizi, güvenlik kontrollerinin uygulanması, iç denetim ve bağımsız dış denetimden oluşan bir dizi aşamadan geçer. Bu süreç, kuruluşların bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin etkinliğini ve uygunluğunu kanıtlamasına olanak tanır.

Sürdürülebilirlik ve etik prensipler açısından, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bireylerin ve şirketlerin bilgi gizliliğini koruma konusundaki önemini vurgular.

Sosyal adalet ve etik uygulamalar, sürdürülebilirlik stratejilerinin temel taşlarıdır ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, şirketlerin bu sorumlulukları yerine getirmelerine yardımcı olur.

Bu standart, bilgi güvenliğini sadece teknik bir zorunluluk olarak değil, aynı zamanda sosyal bir sorumluluk ve etik bir yükümlülük olarak ele alır.

Özetle, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi çağının zorluklarıyla başa çıkmada ve bilgi güvenliği alanında liderlik yapmada kurumlar için stratejik bir araçtır. Bu standart, kuruluşların bilgi güvenliğini etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayarak, IT departmanlarının ötesine geçer ve tüm organizasyonların başarısına katkıda bulunur.

Görüşmek dileğiyle…

 

Dilek Aşan
DİLEK AŞAN 1972 yılında Mersin’de dünyaya geldi. 1991 yılında İnönü Üniversitesi Tekstil Teknikerliği Bölümü ön lisans programından, 1994 yılında Çukurova Üniversitesi İktisat Bölümü lisans programından, 1999 yılında Mersin Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümü yüksek lisans programından mezun oldu. İş hayatına Mersin’de bulunan APİTAŞ HOLDİNG’de “Kalite Yöneticisi” olarak başladı. Bu sürede aldığı eğitimleri ivedilikle çalışmalarına uygulaması “Kalite” kariyerinde iyi bir başlangıç oldu. 8 yıllık profesyonel çalışma yaşantısı içerisinde Fransa menşeili bir danışmanlık firmasından teklif aldı ve burada çalıştığı süre boyunca önemli deneyimler elde etti. Yöneticilik yaptığı Tekstil işletmesinde üretim takip yazılımına yönetim sistemi süreçlerinin entegre edilmesini sağladı ve yöneticilik yaptığı bu firmanın “EFQM Mükemmellik Belgesi ve Ödülü” alması için gerekli olan çalışmaları bizzat yönetti. Girişimci ruhu, aldığı eğitimler ve edindiği deneyimler ile 2007 yılında kurmuş olduğu Taksim Danışmanlık Hizmetleri markasıyla, iş birliği kurduğu yüzlerce firma ile sayısız başarılara imza attı. Bu firmaların gelişim süreçlerine ve on binlerce insanın hayatlarına dokundu. Taksim Danışmanlık ile çalışmalarına CNR Holding gibi köklü bir markayla başladı. Burada 7 yıl boyunca Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri, TSE Belgelendirme ve marka denetimlerinin hazırlık çalışmalarını başarıyla yürütmesi, şu anda da Türkiye’nin en önemli markaları ile iş birliği sağlamasında gerekli temelleri atmasına sebep oldu. Hayat boyu öğrenme ve sürekli gelişim prensipleriyle halen iş birliği içerisinde olduğu firmalarına Kalite’nin yanı sıra Sosyal Uygunluk, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Denetimi, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Raporlamaları ve Sürdürülebilirlik Ödül Programları ile ilgili danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlıyor. 2021 yılında yayınlanan “50 Soruda Kurumsal Sürdürülebilirlik” adlı kitabı yayınlandı ve basım aşamasındaki "Kurumsal Sürdürülebilirlik ile Kurumsallaş" kitabını da iş dünyasına kazandırma çalışmalarına devam ediyor.