iklim-degisikligi-gpt-climate change-gpt

ChatGPT 4o’da sonra, Climate Change GPT (https://chatgpt.com/g/g-b5LBnzUoV-climate-change-predictor-gpt ), iklim değişikliğinin etkilerini ele almak ve iklim değişikliğinin hızla ilerleyen etkisine ilişkin insan kararlarını artırmak için tasarlanmış ve uygulamaya başlanılmış ilk açık kaynak temel yapay zeka platformudur.

Amacı; İklim değişikliği hakkında bilimsel verilere dayalı, güvenilir ve güncel bilgiler sunmaktır. Bu GPT, kullanıcılara iklim değişikliği konusunda bilgi sağlamak, politika analizleri yapmak ve sürdürülebilir uygulamalar hakkında tavsiyeler vermek için tasarlanmıştır. Genel olarak bakıldığında;

 • ClimateGPT, insani kararları artırmak ve iklim değişikliğinin karmaşık ve hızlı ilerleyen etkilerini ele almak için tasarlanmış açık kaynaklı, geniş dilli yapay zeka modellerinden oluşan bir topluluktur.
 • Platform, Erasmus.AI tarafından desteklenmektedir ve 20’den fazla dilde kullanılabilen güvenilir bir yapay zeka çözümü oluşturmak için AppTek ve EQTY Lab ile birleştirilmiştir.

iklim-degisikligi-semasi

ClimateGPT’nin geliştiricisi Erasmus AI şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Daniel Erasmus, yapay zeka modellerinin ileriye dönük belirli hedefler ve temalar doğrultusunda şekilleneceği öngörüsünde bulunduklarını ve çağın en temel varoluşsal problemi olan iklim değişikliğine işaret eden bir çalışma yapmak istediklerini röportajında dile getirmiştir.

Tamamen yenilenebilir enerjiyle eğitilen ve barındırılan ClimateGPT, 300 milyardan fazla iklime özgü token içeren, 7 milyar parametreli temel bir model içerir.

Dört yıldan fazla süren araştırma, test, oluşturma ve 100’den fazla Büyük Dil Modeli üzerinde ince ayar yaptıktan sonra Erasmus.

AI, araştırma ve öngörülerle dünyanın en büyük web ve akademik koleksiyonlarından biri olan gezegen ölçeğindeki Roma Kulübü’nün Earth4All’ı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler) hakkında derlemelerinden ClimateGPT külliyatını geliştirdi.

Erasmus külliyatı 10 milyarın üzerinde web sayfasından ve milyonlarca açık erişimli akademik makaleden oluşturulmuştur.

ClimateGPT, iklim değişikliğinin doğal, sosyal ve ekonomik bilimler üzerindeki etkilerine dair bütünsel bir anlayış oluşturmak için disiplinler arası araştırmaları sentezlemek ve siloları kırmak üzere eğitilmiştir.

iklim-degisikligi-cevaplari

 • ClimateGPT modelleri, iklim eylemine bütünsel bir yaklaşım benimseyerek meteorolojinin ötesine geçiyor. Büyük ölçekli iklim verilerini harekete geçirmeye yönelik çok önemli bir boşluğu dolduruyor, karar vericilere iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çözümleri belirlemeleri için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlıyor.

Mottosu ise:

 • Karmaşıklıkları çöz
 • Topluluk için, toplulukla birlikte tasarım
 • İnsanüstü İçgörü parmaklarınızın ucunda

Climate Change GPT’nin başlıca işlevleri ve amaçları ChatGPT ye sorulduğunda şu şekilde cevaplar alınmıştır:

 • Bilgi Sağlama:
 • İklim değişikliği ile ilgili temel kavramlar, nedenler, etkiler ve çözümler hakkında doğru ve detaylı bilgi sunar.
 • Politika Analizleri:
 • Hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların iklim değişikliği politikaları ve anlaşmaları hakkında bilgi verir, öneriler ve stratejiler sunar.
 • Sürdürülebilir Uygulamalar:
 • Karbon ayak izini azaltma, enerji verimliliğini artırma ve yenilenebilir enerji kullanımı gibi konularda rehberlik eder.
 • Güncel Bilgilendirme:
 • İklim değişikliği ile ilgili en son haberler, gelişmeler hakkında bilgi sağlar, bu alanda yapılan en yeni bilimsel araştırmaları ve bulguları paylaşır.
 • Veri ve Analiz:
 • İklim değişikliği ile ilgili veri ve istatistikler sunar, bu verileri analiz eder ve kullanıcılarla paylaşır.
 • Destek ve Rehberlik:
 • İklim değişikliği ile ilgili projeler ve girişimler hakkında bilgi sağlar ve destek sunar.

iklim-degisikligini-durdurmak

Climate Change GPT’nin sağlayacağı avantajlar:

 1. Farkındalık Artışı:
 2. Karbon Ayak İzi Azaltımı:
 3. Sürdürülebilirlik
 4. Politika ve Strateji Geliştirme:
 5. 5. İklim Dirençliliği:
 6. Eğitim ve Bilgilendirme
 7. İnovasyon ve Teknoloji

Görüşmek dileğiyle…

Referanslar

Thulke, D., Gao, Y., Pelser, P., Brune, R., Jalota, R., Fok, F., … & Erasmus, D. (2024). ClimateGPT: Towards AI Synthesizing Interdisciplinary Research on Climate Change. arXiv preprint arXiv:2401.09646.

https://climategpt.ai/

https://arxiv.org/html/2401.09646v1

https://www.prnewswire.com/news-releases/announcing-climategpt-the-first-open-source-foundational-ai-platform-dedicated-to-addressing-the-impact-of-climate-change-302038979.html

https://www.eci.io/

 

 

Dr. Seda Kül
Dr. Seda KÜL: 1989 Konya/Seydişehir doğumludur. 2011 yılında, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaya başlamıştır. Daha sonra Selçuk Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başlayıp, 2015 yılında yüksek lisansını aynı üniversitede tamamlamıştır. 2015-2018 yılları arasında Gazi Üniversite Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2018 yılından itibaren Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliğin bölümünde araştırma görevlisi olarak görevine devam etmektedir. Doktora eğitimini 2022 yılında Gazi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları kapsamında elektrik motorları ve güç transformatörleri ve bunların modellenmesi ile ilgili çalışmalar yapmış ve bu konularda ulusal ve uluslararası makaleler yayınlamıştır. Doktora çalışmaları kapsamında 2019 yılında 9 ay İngiltere/Galler’de Cardiff Üniversitesi’nde araştırmacı olarak bulunmuştur. 2021 yılından itibaren, ZeroBuild’te yönetim sekretaryası içinde olup, ZeroBuild Summit’te “Elektrik Elektronik Mühendisleri Ağı Lideri” olarak faaliyetlerini yürütmektedir. 2021 yılında haftalık olarak serbest yazmaya başlamıştır. 2018 yılından itibaren IEEE üyesidir. Buna ek olarak 2019 yılından itibaren de IEEE Industry Applications Society üyesidir.