akilli-sebekelerin-elektrik-sektoru-uzerindeki-etkisi (1)

Günümüzde, enerji sektörü hızla değişen ve gelişen bir dönemden geçmektedir. İklim değişikliği kaygıları, enerji verimliliği ihtiyacı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin artması, elektrik sektörünü dönüşümün eşiğine getirmiştir. Bu dönüşümde en önemli araçlardan biri olarak akıllı şebekeler öne çıkmaktadır.

Akıllı Şebekelerin Tanımı ve Temel Özellikleri

Akıllı şebekeler, geleneksel elektrik şebekelerine dijital teknolojilerin entegre edildiği ve iletişim altyapısıyla donatılmış sistemlerdir. Bu sistemler, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketimini daha verimli, güvenli ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Akıllı şebekelerin temel özellikleri arasında enerji verimliliği, yenilenebilir enerji entegrasyonu, dinamik talep yönetimi, otomatik kesinti ve arıza tespiti, güç kalitesi izleme ve iyileştirme vs bulunmaktadır.

akilli-sistemler

Enerji Verimliliği ve Yönetimi

Akıllı şebekeler, enerji verimliliği açısından önemli bir rol oynamaktadır. Şebeke içerisindeki sensörler, ölçüm cihazları ve akıllı sayaçlar, elektrik tüketimini anlık olarak izlemek ve analiz etmek için kullanılır. Bu sayede enerji israfını önlemek, enerji tüketimini optimize etmek ve enerji maliyetlerini düşürmek mümkün hale gelmektdir. Akıllı şebekeler aynı zamanda enerji talebini yönetme imkanı sunarak ve enerji tüketiminin pik saatlerde dengelemesini sağlayarak enerji talebi üzerindeki yükü de düşürebilmektedir.

Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu

Yenilenebilir enerji kaynakları, elektrik sektöründe hızla yaygınlaşmaktadır. Ancak, bu kaynakların verimli bir şekilde şebekeye entegre edilmesi çok önemlidir. Akıllı şebekeler, yenilenebilir enerji kaynaklarının yönetimini kolaylaştırmaktadır. Güneş enerjisi panelleri ve rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim miktarı ve kalitesi, akıllı şebeke teknolojileriyle izlenip kontrol edilebilmektedir. Böylece, enerji üretimi ve tüketimi arasındaki denge sağlanmakta ve şebeke istikrarı artırılmaktadır.

ev-otomasyon-sistemleri

Güvenlik ve Kesinti Yönetimi

Akıllı şebekeler, güç arzının kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlanmasına yönelik önemli avantajlar sağlamaktadır. Sensörler ve otomatik tespitt sistemleri, güç arızalarını hızlı bir şekilde belirleyerek ekiplere bildirim göndermekte ve bu sayede arıza süresini kısaltmaktadır. Aynı zamanda, şebeke içindeki enerji kalitesini izleyerek güç dalgalanmalarını ve gerilim sorunlarını engelleyebilmektedir. Böylece, elektrik kesintileri minimuma indirilmekte ve enerji güvenliği sağlanmaktadır.

Elektrik Otomasyonu ve Akıllı Ev Sistemleri

Akıllı şebekeler, elektrik otomasyonu ve akıllı ev sistemleriyle entegre bir şekilde çalışabilir. Akıllı ev sistemleri, enerji tüketiminin izlenmesini, ayarlanmasını ve optimize edilmesini sağlamaktadır. Ev sahipleri, enerji tüketimlerini uzaktan yönetebilir ve enerji tasarrufu sağlayabilir. Ayrıca, evdeki cihazlar ve sistemler arasında enerji verimliliği sağlanmaktadır.

Veri Analitiği ve Büyük Veri Yönetimi

Akıllı şebekeler, büyük miktarda veri toplama yeteneği sayesinde veri analitiği ve büyük veri yönetimi için önemli bir platform sunmaktadır. Sensörler, ölçüm cihazları ve akıllı sayaçlar aracılığıyla toplanan veriler, enerji tüketimi modellerini analiz etmek, enerji talebini tahmin etmek ve gelecekteki enerji ihtiyaçlarını belirlemek için kullanılabilir. Bu verilerin doğru şekilde analiz edilmesi, enerji verimliliği, talep yönetimi ve operasyonel kararlar açısından büyük faydalar sağlamaktadır.

Elektrik Arzı Değişkenliğinin Yönetimi

Geleneksel elektrik şebekelerinde elektrik arzı genellikle sabit ve tahmin edilebilir bir şekilde sağlanırken, yenilenebilir enerji kaynaklarından gelen enerji arzı daha değişken olabilmektedir. Akıllı şebekeler, bu değişkenlikle başa çıkmak için yenilenebilir enerji kaynaklarının yönetiminde önemli bir rol oynaamaktadır. Esnek talep yönetimi, enerji depolama sistemleri ve mikro şebeke yönetimi gibi akıllı şebeke teknolojileri, enerji arz ve talebini dengelemek için kullanılabilmektedir. Bu sayede, elektrik arzının değişkenliği daha iyi yönetilebilir ve enerji yönetiminde süreklilik sağlanabilir.

Elektrik Şebeke İyileştirmeleri ve Yatırım Getirisi

Akıllı şebekeler, elektrik şebekelerinde yapılan iyileştirmelerin ve yatırımların getirisini de artırmaktadır. Veri analitiği ve akıllı ölçüm cihazları aracılığıyla daha iyi şebeke performansı elde edilebilir ve enerji tüketim modelleri daha kolay analiz edilebilir. Bu sayede, kesintilerin azaltılması, enerji kayıplarının düşürülmesi ve enerji talebinin daha iyi yönetilmesi gibi faktörlerle şebeke performansı artırılabilir. Bu iyileştirmeler, enerji şirketleri ve kullanıcılar arasında daha verimli bir enerji dağıtımı sağlar ve yatırım getirisini artırır.

Sektör İş Birliği ve Standartlaşma

Akıllı şebekelerin etkin bir şekilde hayata geçirilmesi, sektördeki iş birliği ve standartlaşmanın önemini ön plana çıkarmaktadır. Elektrik üreticileri, dağıtım şirketleri, teknoloji sağlayıcıları ve düzenleyici kurumlar arasında iş birliği ve standartlar belirlenmesi, akıllı şebekelerin entegrasyonunu kolaylaştırmaktadır. Ortak bir iletişim protokolü, veri paylaşımı standartları ve güvenlik önlemleri, akıllı şebekelerin başarılı bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Bu şekilde, sektör genelinde uyum ve iş birliği artmakta ve teknolojik yeniliklerin benimsenmesi hızlanmaktadır. Böylelikle akıllı şebekelerin potansiyeli tam anlamıyla ortaya çıkabilir.

Akıllı şebekeler elektrik sektöründe birçok alanda etkili bir dönüşüm sağlamaktadır. Bu şebeke sistemlerinin daha da yaygınlaşması ve geliştirilmesi, gelecekte enerji sektörü için büyük fırsatlar sunmakta ve daha akıllı, yenilikçi ve entegre bir enerji altyapısı oluşturulması hedeflenmektedir.

Dilek Aşan
DİLEK AŞAN 1972 yılında Mersin’de dünyaya geldi. 1991 yılında İnönü Üniversitesi Tekstil Teknikerliği Bölümü ön lisans programından, 1994 yılında Çukurova Üniversitesi İktisat Bölümü lisans programından, 1999 yılında Mersin Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümü yüksek lisans programından mezun oldu. İş hayatına Mersin’de bulunan APİTAŞ HOLDİNG’de “Kalite Yöneticisi” olarak başladı. Bu sürede aldığı eğitimleri ivedilikle çalışmalarına uygulaması “Kalite” kariyerinde iyi bir başlangıç oldu. 8 yıllık profesyonel çalışma yaşantısı içerisinde Fransa menşeili bir danışmanlık firmasından teklif aldı ve burada çalıştığı süre boyunca önemli deneyimler elde etti. Yöneticilik yaptığı Tekstil işletmesinde üretim takip yazılımına yönetim sistemi süreçlerinin entegre edilmesini sağladı ve yöneticilik yaptığı bu firmanın “EFQM Mükemmellik Belgesi ve Ödülü” alması için gerekli olan çalışmaları bizzat yönetti. Girişimci ruhu, aldığı eğitimler ve edindiği deneyimler ile 2007 yılında kurmuş olduğu Taksim Danışmanlık Hizmetleri markasıyla, iş birliği kurduğu yüzlerce firma ile sayısız başarılara imza attı. Bu firmaların gelişim süreçlerine ve on binlerce insanın hayatlarına dokundu. Taksim Danışmanlık ile çalışmalarına CNR Holding gibi köklü bir markayla başladı. Burada 7 yıl boyunca Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri, TSE Belgelendirme ve marka denetimlerinin hazırlık çalışmalarını başarıyla yürütmesi, şu anda da Türkiye’nin en önemli markaları ile iş birliği sağlamasında gerekli temelleri atmasına sebep oldu. Hayat boyu öğrenme ve sürekli gelişim prensipleriyle halen iş birliği içerisinde olduğu firmalarına Kalite’nin yanı sıra Sosyal Uygunluk, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Denetimi, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Raporlamaları ve Sürdürülebilirlik Ödül Programları ile ilgili danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlıyor. 2021 yılında yayınlanan “50 Soruda Kurumsal Sürdürülebilirlik” adlı kitabı yayınlandı ve basım aşamasındaki "Kurumsal Sürdürülebilirlik ile Kurumsallaş" kitabını da iş dünyasına kazandırma çalışmalarına devam ediyor.