yangin-aninda-acil-mÅdahale-ekipleri-ve-gorevleri-1

Yangınla mücadele emir komuta zinciri içinde organizasyona ihtiyaç duyar. Organizasyondaki her kesin görevi ve sorumlulukları açık bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.

Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden, Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina ve tesis ve işletmelerden sahip ve yöneticileri sorumludur.

Çalışma saatleri içinde görevli sayısının ve o binadaki en büyük amirin takdirine göre, bu görevi başarı ile yapabilecek uygun bir kişi yangın güvenlik amiri olarak seçilir veya atanır. Vardiyalı çalışan iş yerlerinde uygun görüldüğü takdirde bu görev vardiya amirlerine verilir.

Yangın güvenlik amirleri çalışma saatinin başlangıcından bitimine kadar yangına karşı alınmış olan güvenlik önlemlerinin kontrolünden, bakımından varsa eksikliklerin giderilmesinden, ekiplerde görev alacak elamanların seçiminden, onlara verilecek görevlerden, tüm eğitim ve tatbikatlarından sorumludur.

Kamu binalarında bir gece bekçisi veya güvenlik görevlisi bulunması asıldır. Gece bekçisi temin edilemeyen yerlerde, hizmetli sayısı 2 den fazla değilse, durum en yakın polis veya jandarma karakoluna bir yazı ile bildirilir ve binanın devriyeler tarafından sık sık kontrol edilmesi sağlanır.

Bir iş yerinde yangınla mücadele etmek için yangın güvenlik amiri sorumluluğunda müdahale ve tahliye olmak üzere iki ayrı organizasyona gidilir.

Aslında organize edilmiş bir tahliye ekibi yoktur. Kurumda çalışan herkesin yapacağı görevler belirtilmelidir. Kurumlarda oluşturulacak müdahale ekipleri, Binalarının Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, (Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarih:19/12/2007 No : 26735) (Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 27/11/2007 No : 2007/12937 126.127.128. Maddesi’ne. göre)

Acil Müdahale Ekipleri

30m, 50m, yüksek binalar ile, içerisinde 50 kişinin çalıştığı iş yerlerinde ve 200 kişinin yaşamış olduğu sitelerde şu ekiplerin kurulması Kanun gereğidir.

  • Söndürme Ekibi; 3 kişi
  • Kurtarma Ekibi; 3 kişi
  • Korumu Ekibi ; 2 kişi
  • İlk Yardım Ekibi; 2 kişi

Bu ekipler o iş yerinin en büyük amirin onayı ile kurulur. Her ekibin başında bir ekip şefi bulunur ekip şefleri, amire karşı sorumludur. Ekipte görevli olan personeller kapsamlı bir şekilde eğitimden geçirilir, Ekipte görevli olan personellerin isimleri, adresleri, telefon numaraları, bir tablo içinde herkesin görebileceği bir yere asılır. Ekip listeleri her altı ayda bir güncellenir. Ayrılan personellerin yeri hemen doldurulur ve aynı eğitim alması sağlanır. İşyeri sahibi isterse, başka ekipte oluşturabilir, haberleşme ekibi, sosyal hizmet ekibi, elektrik arıza ekibi, su arıza tesisatçı ekibi gibi.

Söndürme Ekibi

Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mâni olmak ve söndürmek, yangın ihbarı alan ekip, ekip şefleri nezdinde kendilerinin kullanımına ayrılmış olan araç, gereç ve malzemeleri alarak derhal yangına müdahale ederler.

Söndürebiliyorlarsa söndürürler, söndüremiyorlarsa, müdahaleden dolayı zararı en az seviyeye indirirler.

Şehir itfaiyesi gelirse, şehir itfaiyesi emrine girerler, şehir itfaiyesi amiri, yangının büyüklüğüne ve tehlike durumuna göre, bir değerlendirme yaparak, bu ekiplerin bir kenara çekilmesini isterse, bir kenara çekilirler. Ekipler, diğer ekiplere yardımcı olurlar. Veya itfaiye amirinin vermiş olduğu diğer görevleri yaparlar.

Kurtarma Ekibi

Yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak, Kurtarma ekibinde görevli olan kişiler, bir yangın ve doğal afet esnasında ilk önce can, daha sonra kurtarılacak eşyaların öncelik sırasına göre mal kurtaracaklar.

Kurtarma ekibi, bir yangın esnasında tahliye yollarını iyi bilmeli, kurtarma işlemini buna göre planlamalıdır.

Kurtarma işlemi en son çıkıştan itibaren, aranan, kayıp olan kişinin çalıştığı merkeze doğru hareket etmelidir. Kurtarma ekibi, yaralı taşımı usullerini iyi bilmelidir. Yangında ilk kurtarılacak eşyalar, çuvallara ve kolilere konularak taşınmalı, değerli eşyalar zimmetle, koruma ekibine teslim etmelidir.

Koruma Ekibi

Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, etrafı güvenlik çemberine almak, koruma ekibinde görevli olan personeller mümkünse resmi kıyafet taşıyan kişilerden oluşturulmalı, kurtarma ekibince getirilen eşyaların, hangi birimleri ait olduğun iyi bilmeli, hangi eşyaların hangi personel tarafından kendine teslim edildiğini takip etmeli, zimmetle almış olduğu eşyalarıda, yine zimmetle ilk sahibine teslim etmelidir.

İtfaiyenin konuşlanmasına yardımcı olacak, panik engellenecektir. İtfaiyeyi karşılamak ve yönlendirmek için sokak başına kadar veya cadde başında beklemek, sokak içinde, park eden araçlar varsa kaldırtmak, kurum araçları anahtarlarını mutlaka teslim almak, veya sahiplerini bilmek, acil durumlar için telefon, kayıt altına almak, araç plakalarını kayıt altına almak, itfaiye ve ambulans araçlarının olay yerinde manevra kabiliyetini engelleyici ne varsa onları ortamdan uzaklaştırmak. Çalıştığı kurumu iyi bilmek ile görevlidir.

İlk Yardım Ekibi

Yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak. Kurtarma ekibinin, getirmiş olduğu yaralıları, öncelik sırasına göre, ilk yardım yapmak veya ambulans ve doktorla hastaneye sevk etmek, hastaneye sevk edilmiş olan hastaları takip etmek, (Yaralı durumuna göre) hangi hastaneye gittiğini öğrenmek veya, hangi saatte, hangi plaka ile sevkinin notunu almak.

112 mi yoksa, özel ambulans mı, son gelişmeleri hakkında, hasta yakınlarını bilgi sahibi yapmak, kurum yetkili amirine veya koordinatöre devamlı son durum hakkında bilgi vermek ile görevlidirler.

Görüşmek dileğiyle..