veriler-cirolarla-ilgili-neler-diyor (3)

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan bültene göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Kasım ayında yıllık %66,1 arttığını görüyoruz.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ise; 2023 yılı Kasım ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksinin %54,6 arttığını, inşaat ciro endeksinin %98,7 arttığını, ticaret ciro endeksinin %71,3 arttığını ve hizmet ciro endeksinin %61,2 arttığını gözlemliyoruz.

Enflasyonu dikkate alırsak sanayi ciro artışının enflasyonun gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Burada tabi ki hızla artan fiyatların talebi olumsuz etkileyen yanı ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan inşaat sektörü ciro endeksinin azalan miktarlara rağmen, enflasyonun çok üzerinde bir ciro rakamına ulaşılabildiğini göstermektedir.

Aylık bazda gelişmeler baktığımızda ise şunları görüyoruz;

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Kasım ayında aylık %3,0 artmıştır Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ise; 2023 yılı Kasım ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksinin %2,5 arttığını, inşaat ciro endeksinin %3,8 arttığını, ticaret ciro endeksinin %3,4 arttığını ve hizmet ciro endeksinin %2,3 arttığını görüyoruz.

Dolayısıyla aylık bazda da sektörel bazda bir olumsuzluk görülmemektedir. Şirketlerin verileri ise müşteri profili, tedarik ve satış şekli, maliyet yapısı, insan kaynakları kalitesi, finansal gücü gibi faktörlerin etkisine göre değişkenlik göstermektedir.

Daha kalitesiz satınalma yapan, daha kötü şartlarda tedarik yapan firmaların girdi maliyetleri daha yüksek olmaktadır. Üretim bandı daha verimsiz olan, İK kalitesi daha düşük olan firmaların da üretim maliyeti daha yüksektir.

Doğru hedefin belirlenmesi ve stratejilerin oluşturulmasını göre edinen pazarlama biriminin görevini layıkıyla yapamaması, hedef kitlenin firmaya ulaşımını zorlaştırsa da satışın planlı ve müşteri memnuniyetini yeterince sağlayamaması da tuz ve biber olmaktadır.

Bütün bunların arkasında finansman politikası yer almaktadır ki, burada yapılacak hatanın telafisi son derece zordur. Doğru finansman hem maliyet düşürür hem de firmanın rekabet gücünü artırır.

Daha profesyonel yönetim için ise adalet çok önemli bir kavramdır. Bunun için kaliteli bir iç denetim olmazsa olmazdır.

 

Görüşmek dileğiyle…

Hikmet Baydar
HİKMET BAYDAR 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. cnntürk, apara, tv100 bbntürk,e kotürk, vb televizyon kanallarında ekonomi ile ilgili programlara katılarak güncel verileri yorumlamıştır. Muhtelif gazete ve dergilerde ekonomi ile ilgili yazıları yayınlanmıştır. Bankalarda ve Bankalar Birliğinde bankacılık eğitimi vermiştir.