sozlesmelerden-beklenen-menfaat-ve-ceza-kosulu

Tüm iş kollarında hem ticari işletmeler hem de esnaf işletmeleri fark etmeksizin alım satıma dayalı bir temel ilişki içerisinde faaliyetler yürütülmektedir.

Bunun sonucunda da alım satıma dayalı olarak her sözleşmesel ilişkide taraflar alacaklı veya borçlu sıfatına haiz olmaktadır.

Bu basit ilişki aslında sadece ticari işlerde değil, günlü