siki-para-politasi-ekonomiyi-nasil-etkiliyor

TCMB uygulanana politikalar çerçevesinde talebi dizginlemek için faizleri yükseltmekle beraber bir dizi başka tedbirler de almaktadır. Bu sayede hem talebi yavaşlatacak hem de bu sayede enflasyonu düşürebilecektir.

Sanayi verilerine bakarsak, Ocak 2024 ayında Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre imalat sanayi üretimi yıllık binde 4 artarken, aylık bazda ise binde 6 azalmıştır. Kaldı ki sanayi büyümesi 2023 yılında sadece binde 8’dir. Buradan görünen uygulanan politikalar talepten ziyade üretimi de olumsuz etkilemektedir.

Talep denince turizmle gelen turistin yurtiçinde yaptığı alımlar da yurtiçi talebe girmekte, turist ağırlayan otellerin satınalmaları da yurtiçi talep olarak görünmektedir. Şimdi gelelim son düzenlemelere; Kredi kartına nakit avansta taksit sınırı 12 aydan 3 aya düşürüldü.

Nakit avansta limit oranları düşürüldü. İlk müşterilere verilen faizsiz kredilerin vadesi 6 aydan 3 aya indirildi. İhtiyaç ve kredi faizlerinde yıllık faiz oranı artırıldı. En son olarak da mevduat ve dolayısıyla kredi faizlerini daha da yukarı itecek yeni zorunlu karşılık adımlarını açıkladı.

Yapılan değişikliklerle getirilen zorunlu karşılıkların bloke olarak tesis edilmesi uygulamasının TL likiditeyi sıkılaştırması beklenmelidir. Bu şekilde de TL mevduat faizleri yükselebilir.

Yapılan düzenlemeye göre aktif büyüklüğü 500 milyar TL üzeri olan bankalar, TL yükümlülükleri için tesis etmesi gereken zorunlu karşılıkların %15’ini bloke olarak tesis edeceklerdir.

Aktif büyüklüğü 100 milyar TL üzerinde olanlar için ise bloke oranı %15’e düşmektedir.

Artan her maliyet bankaların tahsis ettiği krediye maliyet olarak yansıyacağı unutulmamalıdır. –

Dolayısıyla önümüzdeki dönemde kredi faizlerinin daha da yükselebilme olasılığı artmıştır. Bir yandan iç talep yavaşlatılmaya çalışılırken, diğer yandan da finansman maliyetleri de artmaktadır.

Bu durumda enflasyonun düşmesi için sadece talebin azalması iç piyasada ciddi durgunluk riski taşımaktadır. Buna bir de global resesyon riskini de eklediğimizde nakit yönetimine ne kadar çok dikkat etmemiz gerektiği gerçeği ortaya çıkmaktadır.

Şirketlerinizin varlık ve yükümlülüklerini hem vade, hem para birimi bazında kontrol etmelisiniz. Yoksa evdeki hesap çarşıya uymadığında telafisi zor olabilir.

Görüşmek dileğiyle…

Hikmet Baydar
HİKMET BAYDAR 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. cnntürk, apara, tv100 bbntürk,e kotürk, vb televizyon kanallarında ekonomi ile ilgili programlara katılarak güncel verileri yorumlamıştır. Muhtelif gazete ve dergilerde ekonomi ile ilgili yazıları yayınlanmıştır. Bankalarda ve Bankalar Birliğinde bankacılık eğitimi vermiştir.