-sanayi-devriminin-gelisim-sureci-2

Sevgili sektör dostlarım tekrar merhaba,

Geçen sayımızda işlediğimiz sanayi devrimi bilgilerimizi biraz güncellersek, hareketin ilk önce İngiltere’de başladığından söz etmiştik.

1400’lü yıllardan itibaren icatların ortaya çıkması ve sonrasında artarak devam etmesi 350 yıl kadar sürmüş ve ilk sanayi ya da o dönem için bir başka deyim ile ticaret devrimi sürmüş oldu.

Şubat sayımızdaki yazımda söz ettiğim gibi Avrupalıların başlattığı sömürgecilik hareketi ile doğal kaynakların tespit edilerek ve bu kaynakların dünyaya ham madde olarak sürülmesiyle, devlet yönetimleri özel işletmeleri korumaya başlamış ve onları desteklemişler, aynı zamanda devletler kendi iktisadi işletmelerini kurarak dünyada ticaret hacimlerini büyütmeye başlamışlardır.

Tüm bu faaliyetleri bir başlık altında toplarsak; dünyada kapitalizmin başlangıcı olarak ifade edebiliriz.

Özellikle değerli yeraltı kaynaklarının yani altın ve gümüşün, İspanyollar tarafından keşfedilmesiyle birlikte Amerika kıtasından Avrupa kıtasına getirmeleri ile artık ihtiyaç olmaya başlayan paranın da artık piyasalara girişi ve ticarette daha yoğun kullanılmasının temini sağlanmış oldu.

Tüm bu değerler olan üçlü birliktelik, altın, gümüş ve para  ile bankacılık ve kredi sisteminin doğmasına, gelişmesine ve bu sayede zaman içinde kapital birikimlerin yüksek seviyelere ulaşması sağlanmış oldu.

1900’lü yılların ortalarından itibaren ikinci dünya savaşı ile birlikte ve devamında, kimya petrol ve çelik endüstrilerinin hızlıca gelişmesi sayesinde bir çok alanda yenilikler ve girişimlerin beraberinde görülmesi ortaya çıkmış oldu.

Kapitalizm ve beraberinde ortaya çıkan burjuvazi (burjuva anlam itibariyle işçi, köylü veya o bölgeye göre var olan ve soylu diye adlandırılan sınıfa dahil olmayan, sosyal yönden konumu ve gücünü eğitiminden, işveren konumundan veya var olan zenginliklerinden alan şehirli kişi diye sözlük anlamı olarak ifade edilir.

Ya da geçimini ticaret ve zanaat işleri ile sağlayan ama kasaba ve şehirde yaşayan kapitalist bir düzen içinde oluşan egemen sınıf olarak da ifade edilmektedir).

Birlikte gelişmesi ve ortaya çıkmasının Avrupa’da meydana gelmesiyle sermaye ve girişimcilik ön plana çıkmaya başlamış, bankacılığın ve sigortacılık sisteminin başlaması büyük sanayi yatırımlarının doğmasına, ticaret hukukunun gelişmesiyle bu kez büyük ortaklı şirketler sisteme dahil olmuş ve bunun yanında girişimler ve icatların artmasıyla patent olgusu da ortaya çıkmış oldu.

Teknik ve bilimsel gelişmelerdeki görülen bu hızlılık, dünyada ekonomik ve kalkınma ve zenginleşmenin önünü açarak, şirketlerin ve aynı zamanda devletlerin bilimsel çalışmalara önem vermelerini sağlayarak yani günümüzün Ar-Ge sisteminin oluşmasına zemin hazırlamış olmaları ile bu alanlara daha çok yatırım yapılmasını, 19’ncu yıllara gelindiğinde bu çalışmaların meyvelerin yeni icatlar olarak görmemizi de sağlamış ve bundan sonraki dönemde elektronik nitelikli sonuçları karşımıza sunmuş olacaklardır.

Sevgili dostlarım dünyada tüm bunlar olurken Osmanlı İmparatorluğu sanayi devrimini neresindeydi ? Bu gelişmelere ne kadar yakınında veya içinde olmuştu gelecek sayımızda bunları sizlere anlatmaya çalışacağım.

Saygılarımla… Görüşmek dileğiyle…

Yılmaz CAYMAZ
Yılmaz Caymaz’ın Sektörüm Elektrik Aydınlatma dergisinde kaleme aldığı pazarlama, satış ve özgün içerikli makalelerimize bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İLX Paket Şalterleri Genel Koordinatörü Yılmaz CAYMAZ Genel Müdür/General Manager