Elektrik sektöründe neredeyse kimsenin bilmediği, herkesin var olduğuna inandığı bir belge var:

Şalt Malzemelerde Garanti belgesi

Konuyla ilgili birçok sektör temsilcisi doğal olarak satın aldıkları her üründe rutin bir belge olan garanti belgesinin, elektrik şalt malzemelerde de var olduğunu sanıyor ve çoğu kez konuyla ilgili müşterisi ile bayiliğini yaptığı firma arasında kalabiliyor.

Sonuç olarak garanti belgesi de diğer tüm konularda olduğu gibi yasalar çerçevesinde belirleniyor ve özetle elektrik şalt malzemelerinde garanti belgesi maalesef bulunmuyor.

Konuyla ilgili olarak en net ve açık düzenlemeler 13 Haziran 2014 Tarihli 29029 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Garanti Belgesi Yönetmeliği ve iltisaklı bulunduğu 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince garanti belgesi ile satılması zorunlu olan ürünler listesidir.

Bu iki yönetmelik ve kanun incelendiği zaman açıkça görülmektedir ki, elektrik üreten ve düzenleyen cihazlar listesinde regülatör, jeneratör, akümülatör, kesintisiz güç kaynakları, invertörler ve regülatörler bulunmakta; otomatik şalter, parafudr, kaçak akım rölesi gibi elektrik şalt malzemeleri bulunmamaktadır.

Peki Garanti belgesi zorunluluğu olmadığı halde üretici firma garanti belgesi düzenleyebilir mi?

Ekli listede yer almayan firmaların düzenleyecekleri garanti belgesi, Bakanlık onayı olmadığından resmi belge statüsü kazanması olası değildir. Zaten fatura, belge zorunluluğu olan ürünlerde tek başına garanti belgesi sayıldığı için ekstra bir belge üretilmesi ayrıca anlamsızdır.

Ancak bu konuda üretici isterse tüketici lehine olacak şekilde bazı istisnai hakla oluşturabilir:

Mesela benim yönetici olduğum parafudr üreticisi firma, ürünlerine “Gelişmiş Garanti” adı altında, 1 yıl 1 kereye mahsus olmak kaydıyla, yıldırım ve trafo hataları dahil tüm elektrik risklerinde ilgili sistem ve teçhizatı koruduğu halde parafudr zarar görürse, parafudrlarını ücretsiz değişim hakkı tanıyor.

Diğer firmalarda genel olarak kartuş değişim maliyetleri ile karşımıza çıkan bu uygulama, yapısı gereği zaten garanti şartlarında değişmesi imkansız bir konuyken, tüketici lehine uygulanan bu hak oldukça rağbet görüyor.

Garanti şartları incelendiğinde, şebeke kaynaklı problemler Garanti Kapsamıdışında olduğundan, elektrik şalt malzemeleri de geniş olarak şebeke kaynaklı problemlere karşı kullanıldığından, zaten garanti belgesi düzenlenme zorunluluğu olsa bile çoğu kez uygulanabilirliği olmayacaktı.

Görüşmek dileğiyle…