noropazarlamada-hedef-tuketim-ve-tuketici-2

Değerli Sektörüm okurları, sevgili dostlarım merhaba. Bu ay nöropazarlamada önemli yeri olan tüketicilerin nasıl etki altına alındığını ve sonuçlarını sizlere anlatmaya devam edeceğimi söylemiştim.

Ocak ayından itibaren başladığımız bu yeni pazarlama yöntemini anlatırken bir kez daha hatırlayalım; tüketicinin karar alması veya alabilmesi zor bir süreçtir ve karmaşık bir yapıya benzer.

Dolayısıyla tüketici bazen görsellerden etkilenir bazen de özelliklerden veya beğendiği ürünün fiyatına dikkat eder. Bu özetlemenin devamında ise tüm bunları öğrenmek için bir dizi testler ve araştırmalar yapılmalıdır. Bu testlerde beyne giden alım kararını veren merkezdeki sinyallerin net olarak algılandığı ortaya çıkmaktadır.

noropazarlamada-hedef-tuketim-ve-tuketici-3

Kısacası, burada bilinç altı mekanizması devreye girmektedir. Nöropazarlama, satın alma kararını verirken etki eden bilinç altı dürtülerini tespit ederek bilimsel destekleyici sonuçlara göre yöntem belirlemenin teknik anlamda tanımlanmasıdır.

Böylece tüketici olarak adlandırılan bireylerin üzerindeki etkiler belirlenmiş olur fakat burada en önemli etkileşim ise tüketicilerin düşüncelerinin belirlenmesidir.

Bunları söylerken tüketici ve tüketim ana söylemler olduğuna göre bu iki kelimenin de ne anlamlar taşıdığına bir bakalım.Değerli pazarlama ve satış görevlerinde bulunan arkadaşlarım, tüketim ve tüketici davranışlarını hiç sorguladınız mı? Veya merak ettiniz mi? Satış veya pazarlamasını yaptığınız ürünleri satın alanların neye göre karar verdiklerini ve böyle bir zaman diliminde sergiledikleri davranışları gözlemlediniz mi?

Özellikle bu yazı dizisini takip eden dostlarım için anlattıklarım kendilerine ışık tutan bilgiler olduğunu anlamalarını isterim. Şimdi kelimelerin tanımlamasına başlayalım. Tüketim nedir? Tüketimin karşılığı olan tanımlama ayrıca bir konu ancak ben özetleyerek size anlatacağım.

Genel olarak sahip olduğumuz veya sahiplenmeyi istediğimiz şeyleri (yemek, giysi, araç v.b.) kullanmak veya bitirmek olarak özetle tanımlanabilir. Basit ve genellemeli bir tanımdır fakat kapsam itibariyle oldukça geniş tutulması gerekir.

Çünkü ihtiyaçlarımız doğrultusunda ele aldığımızda insanların biyolojik, fizyolojik, sosyal ve kültürel yönden çok sayıda doğru, haklı ya da doğru olmayan ihtiyaçları bulunmakla beraber bu ihtiyaçların giderilmesi için harcanan veya harcanması göze alınan maddi ve manevi değerlerin seferber edilmesi de tüketim olarak tanımlanmaktadır. (Torlak 2000:17)

Benim tanımlamamda ise tüketim; insanların öncelikle ihtiyaçları ve temini için elde ettiği varlıklara sahip olup, ihtiyaçları olmadığı halde alma düşüncelerinin hayata geçirmeleridir. Bunlar da kendi içerisinde detaylandığında çok farklı tanımlamalar ortaya çıkar. Bu özetten sonra diğer bir tanım olan “Tüketici nedir?” onu anlatalım.

Değerli Sektörüm dostları, tüketicinin birçok tanımlaması bulunmaktadır. Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 3. Maddesine göre tüketici, bir mal veya hizmeti ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan ya da yararlanan gerçek ya da tüzel kişilerdir. (Özcan,2010:248)

Bir başka tanım ise kendisine veya ailesine dair ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetleri satıcı veya üreticiden satın alarak satın alma eylemini gerçekleştiren veya bu potansiyele sahip gerçek kişilere tüketici denir.

Bunun yanında bir genelleme yaparsak tüketici, ihtiyaçları doğrultusunda maddi imkanlarını kullanarak tercihlerine bağlı olarak ve kendisine yarar sağlayacağına inandıklarını satın alan kişilerdir diye tanımlayabiliriz.

Değerli dostlar, biz tüketimi ve tüketiciyi anlar ve onların isteklerini analiz edersek, pazarlamadaki hedef kitlemizi de belirlemiş oluruz. Farklı isteklerin talebi için oluşturulacak olan strateji tespit edilip işletmeler ürünlerini pazarlarken bu durumdan faydalanırlar ve satmak istedikleri ürünleri böylece şekillendirmiş olurlar.

Bu tanımlamaların özetlenmesinden sonra gelecek ay ki sayımızda nöropazarlamada tüketicinin satın alma davranışlarının tespitine ve stratejilerine değinmiş olacağız.

 

Görüşmek dileğiyle…