Mirasin-Reddi-Nedir-Nasil-Yapilir-Emsal-Kararlar

Türk hukukunun genel prensibi olan külli halefiyet gereği, yasal ve atanmış mirasçılar miras bırakanın ölümüyle kendiliğinden mirasçılık sıfatını kazanırlar ve elde ettikleri malvarlığı değerlerinin yanında artık miras bırakanın borçlarından kendi malvarlıklarıyla da sorumlu hale gelirler.

Bu hususta borçların mirasçılara kalması veya sair kişisel sebeplerle keyfiyetten, yasal veya atanmış mirasçıların, ölenin borç ve alacaklarından oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetme hakkı vardır.

Mirasın reddi hukukumuzda 4721 S Medeni Kanun 605. ve 614.  md.leri arasında düzenlenmiş olup tafsilata girmeksizin