iso-45001-is-sagligi-ve-guvenligi-yonetim-sistemine-sanayi-perspektifinden-bir-bakis (2)

Sanayi sektörü, özellikle iş sağlığı ve güvenliği konusunda yoğun bir dikkat ve özen gerektirir. Bu sektörde, makine kullanımından kimyasal maddelere kadar birçok potansiyel tehlike bulunmaktadır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, iş yerindeki tehlikeleri tanımlamak, değerlendirmek ve bu riskleri yönetmek için uluslararası bir çerçeve sunar. Bu standardın sanayi sektörü için önemi, çalışanların güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını minimize etmek üzerine kuruludur.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için uluslararası bir standarttır. Sanayi işletmeleri açısından, bu standart, tehlikeleri sistematik bir şekilde yönetmek, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak ve yasal uyumluluğu sağlamak için bir rehber görevi görür.

ISO 45001, sadece riskleri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda çalışanların genel refahını arttırarak verimliliği de yükseltir. Sanayi sektöründe ISO 45001‘in uygulanması, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmaya yardımcı olur. Bu hem çalışanların sağlığını korumak hem de işletmeler için maliyetleri düşürmek açısından önemlidir.

Standart, aynı zamanda işletmelerin yasal uyumluluğunu artırarak cezai yaptırımların ve itibar kaybının önüne geçer. Böylece, sanayi işletmeleri hem daha güvenli bir çalışma ortamı sağlar hem de piyasadaki rekabet güçlerini artırır.

Sanayi işletmelerinde risk yönetimi, ISO 45001 standardının merkezinde yer alır. Bu standart, işletmelerin mevcut ve potansiyel tehlikeleri belirlemelerine, bu riskleri değerlendirmelerine ve uygun kontrol önlemlerini almalarına olanak tanır. Ayrıca, sürekli izleme ve gözden geçirme süreçleriyle işletmelerin risk yönetimini sürekli iyileştirmelerine yardımcı olur.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin uygulanması, politika geliştirme, planlama, operasyonel kontrol, acil durum hazırlığı ve sürekli iyileştirme gibi bir dizi adımdan oluşur.

Sanayi işletmeleri, bu adımları takip ederek, çalışanlarının güvenliğini sağlamak için gerekli sistemleri kurabilir ve yönetebilir. Özellikle tehlikeli makineler, kimyasallar ve yüksek riskli operasyonlar bu süreçte öncelikli olarak ele alınır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, sanayi sektöründe iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin sürekli bir süreç olduğunu vurgular.

Bu standardın uygulanması, işletmelerin sadece mevcut riskleri yönetmelerini değil, aynı zamanda sürekli iyileştirme kültürü oluşturmalarını da sağlar. Böylelikle, sanayi işletmeleri çalışanlarının güvenliğini garanti altına alırken, aynı zamanda verimlilik ve rekabetçiliklerini de arttırır.

 

Görüşmek dileğiyle…

Dilek Aşan
DİLEK AŞAN 1972 yılında Mersin’de dünyaya geldi. 1991 yılında İnönü Üniversitesi Tekstil Teknikerliği Bölümü ön lisans programından, 1994 yılında Çukurova Üniversitesi İktisat Bölümü lisans programından, 1999 yılında Mersin Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümü yüksek lisans programından mezun oldu. İş hayatına Mersin’de bulunan APİTAŞ HOLDİNG’de “Kalite Yöneticisi” olarak başladı. Bu sürede aldığı eğitimleri ivedilikle çalışmalarına uygulaması “Kalite” kariyerinde iyi bir başlangıç oldu. 8 yıllık profesyonel çalışma yaşantısı içerisinde Fransa menşeili bir danışmanlık firmasından teklif aldı ve burada çalıştığı süre boyunca önemli deneyimler elde etti. Yöneticilik yaptığı Tekstil işletmesinde üretim takip yazılımına yönetim sistemi süreçlerinin entegre edilmesini sağladı ve yöneticilik yaptığı bu firmanın “EFQM Mükemmellik Belgesi ve Ödülü” alması için gerekli olan çalışmaları bizzat yönetti. Girişimci ruhu, aldığı eğitimler ve edindiği deneyimler ile 2007 yılında kurmuş olduğu Taksim Danışmanlık Hizmetleri markasıyla, iş birliği kurduğu yüzlerce firma ile sayısız başarılara imza attı. Bu firmaların gelişim süreçlerine ve on binlerce insanın hayatlarına dokundu. Taksim Danışmanlık ile çalışmalarına CNR Holding gibi köklü bir markayla başladı. Burada 7 yıl boyunca Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri, TSE Belgelendirme ve marka denetimlerinin hazırlık çalışmalarını başarıyla yürütmesi, şu anda da Türkiye’nin en önemli markaları ile iş birliği sağlamasında gerekli temelleri atmasına sebep oldu. Hayat boyu öğrenme ve sürekli gelişim prensipleriyle halen iş birliği içerisinde olduğu firmalarına Kalite’nin yanı sıra Sosyal Uygunluk, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Denetimi, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Raporlamaları ve Sürdürülebilirlik Ödül Programları ile ilgili danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlıyor. 2021 yılında yayınlanan “50 Soruda Kurumsal Sürdürülebilirlik” adlı kitabı yayınlandı ve basım aşamasındaki "Kurumsal Sürdürülebilirlik ile Kurumsallaş" kitabını da iş dünyasına kazandırma çalışmalarına devam ediyor.