finansal-kriz-donemlerinde-onemi-artan-isletmelerde-butce-yonetimi-1

Değerli Sektörüm dostlarım, kısa bir aradan sonra tekrar yazılarımla sizlerle olmaya devam ediyorum. Bu ay, işletmelerde önemi olan ve ekonominin kriz ortamları yaşadığı dönemlerde çok daha fazla önem taşıyan bütçeleme uygulamalarının titizlikle yapılması ve işletmelerin gelecekleri bakımından öneminden söz edeceğim.

Değerli dostlarım, Bütçe yönetimini; işletmelerin devamlılığında faaliyetlerinin yani üretimleri, satın almaları ve satışları gibi fonksiyonel anlamdaki parasal ifadelerin planlanmasında, finansal ve mali durumların gözlemlenmesinde büyük rol oynayan, önemli bir unsur olarak  özetleyebiliriz. Ya da daha basit şekilde ifade edersek; elimizde olan mali gücün belli bir planlama dahilinde nasıl kullanılacağını, hangi değerlerin avantaja dönüştürülmesinde veya görülemeyen (ben buna “kör noktalar” derim) bazı noktaların ortaya çıkarılmasında faydaları olan bir metottur.

Bütçe belirlenmesi hedeflerin tayininde doğru yol izlenmesinde, başlangıç noktasında dahi sonucun neler olabileceği konusunda bizlere göstergelerle yardımcı olan bir finansal planlama biçimidir. Aynı zamanda işletmelerin mali finansal politikalarının nasıl olması gerektiğini de anlatır.

Göstergelerin değerlendirilmesinde bütçeleme detaylandırılır. Satın alma, üretim, işçilik ve genel giderlerin yanı sıra kendi içinde alt başlıklar oluşturulur. Ar-Ge, pazarlama, genel yönetim, dağıtım, yatırımlar ve nakit akış için bütçeler gibi başlıklar uygulamalarda yer alır ve bunların arttırılması da mümkündür.

İşletmelerde yaşamın devamı için üretilenlerin yapılan satışlar ve bu satışların artarak devamlılığın sağlanması olarak değerlendirildiğinde (satış sadece işin sonucudur) satış-pazarlama bütçelerinin oluşturulması çok önemli olup, yapılan tahminler ile senenin başından itibaren belirlenerek, bazı soruların karşılığı aranarak sonuca varılması hedeflenir.

Üretilen ürünlerin nereye satılacağı, hedef kitlenin kimler olacağı, hangi ürünlerin satılması gerektiği (burada karlılık esas olmalıdır), maliyetler, satış stratejilerinin belirlenmesi ve bunların sonucunda satış tutarları (üretilen ürün adetleri ve yapılacak ciro) ile bir işletmenin yıl içinde ve sonuna kadar kazancın ortaya çıkmasını görebiliriz.

Tüm bu çalışmalar işletmenin satış politikalarının belirlenmesinde rol oynar; fiyat listelerinin oluşması, satış politikasının oluşturulması ki; yapılacak iskonto ve vadelerin uygulanması noktasında işletmelerin nasıl bir  yol izlemesi gerektiğini anlamasını sağlayacaktır. Bütçeler belirlenirken bu konuda alınacak aksiyonlar imkanlar dahilinde yapılır.

Özellikle satış bütçeleri tahmin edilirken istatiksel verilerden destek alınmalı, satış departmanında görev alan saha çalışanlarının bilgisi dahil edilmeli hatta sezgisel tahminlere önem verilerek bir hedef planlaması yapılmalıdır.

Değerli Sektörüm okurları, sektör paydaşlarım.. Burada satış bütçesinin önemini öncelerken, işletmelerin diğer bölümlerinin toplam pozisyonumuza etkisini kesinlikle unutmayacağız. Satın alma ve üretim koordinasyonunda iyi bütçeleme ile finansal yönetim doğru yapılmazsa satış politikaları da doğru tespit edilemez.

Dolayısıyla bütçelemeyi bir bütün olarak ele almak ve kararların doğru alınması, işletmelerin bekası yönünden yüksek önem taşır. Peki yapılan her bütçeleme sonucu daima doğru sonuçlar mı verecektir? Hayır, tabi ki bazı sapmalar da olacaktır.

Zaman içinde değişkenlik gösteren satın alma fiyatlamaları, genel giderlerde görülebilecek dalgalanmalar bütçeleme işlemlerinde sapmaları gösterir hatta bütçe revizyonunu da gerektirebilir. Bütçelerin oluşturulması esnasında bilançoları esas kabul ederek istatiksel verilerinde desteği ile doğru karar revizelerini sağlayabiliriz.

Kazancınızın artarak devam etmesi dileklerimle, tüm okurlarımıza saygılarımı sunarım.

Görüşmek dileğiyle…

Yılmaz CAYMAZ
Yılmaz Caymaz’ın Sektörüm Elektrik Aydınlatma dergisinde kaleme aldığı pazarlama, satış ve özgün içerikli makalelerimize bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İLX Paket Şalterleri Genel Koordinatörü Yılmaz CAYMAZ Genel Müdür/General Manager