Kurumlardaki gelişimin öncelikle kişilerdeki dönüşüm ve değişimle başladığının bilincinde olan POLDY, bu anlayışla &NOW MCT 2018 İK Zirvesi’nde bu yıl ‘YAPABİLİRSİN’ başlıklı kendi başarı hikayesini oyunlaştıran Oyuncu Eğitmen ve Danışman Ethel Mulinas’ın sunumu ile firmalardaki dijital değişim süreçlerini eğlenceli bir dille oturumuna yansıttı.

Bireysel olarak aşırı kilo sıkıntısı sebebi ile günlük yaşantısında ciddi sıkıntılar ve mutsuzluklar yaşayan bir kadının geleceği ile ilgili vereceği kararda doğru yol arkadaşları, güvenilir iş birlikleri, sürdürülebilir kalıcı çözümlerle Kurumların İK Süreçlerinde karşılaştıkları olumsuzluklar, gereksiz iş yükü problemleri, engeller ve tercih edilen anlık yanlış çözümler yerine süreçlerde kesin ve doğru bir yol haritasının nasıl çıkarılabileceğine adeta ayna tutuyor.

Değişen ve çok hızlı dönüşen Dijital Kasırgaya kapılmamak mümkün değil. İnsan Kaynaklarında da dijital rüzgârın etkilerini maksimum seviyede olumlu etkileşimlere çevirebilmek için en fazla kaynak ve zaman ayrılan operasyonel süreçlerin sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir yapıda ama aynı zamanda da firmanın mevcuttaki diğer süreçlerini aksatmadan koruyacak bir modelde doğru iş birlikleri ile dijitalleşmesi, birbiri ile entegre ve sorunsuz konuşabilen bütünleşik bir sisteme geçmesi hedeflenmelidir.

Böyle bir senaryoda da başarılı bir otomasyonla operasyonel adımlarda sağlanan zaman ve kaynak tasarrufundan alınan verim ile yönetimsel ve stratejik İK Süreçlerindeki hedefler etkin olarak uygulanmaya ve yaygınlaştırılmaya başlanabilecektir.

Elbette dijitalleşme ve bu modaya ayak uydurma gayesi ile de kurumunuzun iç yapısı ve mevcuttaki diğer dinamiklerle örtüşmeyen, sonunda hayal kırıklığı ile birlikte yaptığınız yatırımın size daha büyük sorunlar ve yönetilemeyen süreçler olarak geri döneceği deneyimlere karşı dikkatli olmak gerektiğinin altını da çizmek gerekmektedir.

POLDY, Değişen Dijital Dünya ile İK Süreçlerindeki Gelişmelere Öncülük Etmeye Devam Ediyor!

POLDY olarak 25 yıldır kurumsal yapıda veya kurumsal yapıya geçmek isteyen ve insan kaynakları süreçlerini elektronik ortamda tutmak isteyen tüm sektörlere Bordro dahil, Seçme Yerleştirme, İzin Takibi, Eğitim Takibi, Zimmet Takibi, Personel Bütçesi, İş Sağlığı Güvenliği gibi operasyonlarını ihtiyaca göre modüler yapıda yönetebilecekleri İK sistemi ve özel yazılım çözümleri geliştiriyoruz.

Uzun yıllardır, Perakende, Medikal, Turizm, İnşaat, Makine, Otomotiv yan sanayi gibi çok çeşitli sektörlerde deneyim sahibiyiz.

Özellikle dağıtık yapıda, çok mağazaya veya şubeye sahip olup merkezi bir yapıda tüm kayıtlarını tutmak isteyen şirketlerde daha fazla katma değer yaratmak amacıyla hem firmaya özel uyarlanan projelerle ihtiyacı anında cevap verebiliyoruz hem de İK alanındaki tecrübelerimizle sık değişen yasal mevzuat değişikliklerini yakından takip edip firmalarımızın en son düzenlemelere göre güncellenmiş bir İK Sistemine sahip olmalarını sağlıyoruz.

POLDY, standartta var olan çözümleri firmaların kullanımına sunmaktan öte, öncelikle mevcuttaki talep ve ihtiyaçların diğer süreçlerle ilişkisine ve birbiri ile etkileşimine kadar birçok açıdan analiz yaptıktan sonra yasal mevzuat değişkenlerini de göz önünde bulundurarak kuruma en uygun çözümleri projelendirmektedir.

İşleyen süreçlerin uygulanma hızını kesebilecek her türlü engeli ve sorunu öncelikli ihtiyaçları da esas alarak en hızlı şekilde iyileştirme çalışmaları ile birlikte, kurulacak yeni sisteme firmanın tercihine bağlı olarak tüm organizasyon, çalışanlar, yöneticiler de web modülleri ile süreçlere dahil edilebilmektedir.