dagitim-kutusu

DAĞITIM KUTULARI

M2 PLASTİK DAĞITIM KUTULARI

Plastik İzolatör Kontrollü Dağıtım Kutuları

2 Yol İzolatör Girişli Plastik Dağıtım Kutusu m2*2l

14 Yol İzolatör Girişli Plastik Dağıtım Kutusu m2*14l

4 Yol İzolatör Girişli Plastik Dağıtım Kutusu m2*4l

16 Yol İzolatör Girişli Plastik Dağıtım Kutusu m2*16l

8 Yol İzolatör Girişli Plastik Dağıtım Kutusu m2*8l

21 Yol İzolatör Girişli Plastik Dağıtım Kutusu m2*21l

10 Yol İzolatör Girişli Plastik Dağıtım Kutusu m2*10l

23 Yol İzolatör Girişli Plastik Dağıtım Kutusu m2*23l

Split Load Dual RCD Dağıtım Kutuları

6 yol izolator girisli 2x63a rcd plastik dagitim kutusu m2x33tr

12 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu am2x12m

6 Yol İzolatör Girişli 2x63A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu am2x33trm

14 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu am2x14m

10 yol izolator girisli 2 x 63a rcd plastik dagitim kutusu m2x55tr

10 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu am2x10m

Split Load High Integrity Dağıtım Kutuları

11 Yol İzolatör Girişli 2X80A RCD Plastik Dağıtım Kutusu

19 Yol İzolatör Girişli 2X80A RCD Plastik Dağıtım Kutusu

12 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD(Değişebilir) Plastik Dağıtım Kutusu

12 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Plastik Dağıtım Kutusu

19 Yol İzolatör Girişli 2X80A RCD(Değişebilir) Plastik Dağıtım Kutusu

M2 METAL DAĞITIM KUTULARI

İzolatör Kontrollü Yana Açılır Dağıtım Kutuları

4 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

26 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

6 Yol İzolatör Girişli Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

14 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

8 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

16 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

10 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

20 Yol İzolatör Girişli Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

RCD Kontrollü Yana Açılır Dağıtım Kutuları

4 Yol 63A RCD Girişli Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

6 Yol 80A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

8 Yol 100A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol 63A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

4 Yol 80A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

6 Yol 100A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

10 Yol 63A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol 80A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

4 Yol 100A RCD Girişli Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

8 Yol 63A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

10 Yol 80A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol 100A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

6 Yol 63A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

8 Yol 80A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

10 Yol 100A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

Split Load Dual RCD Yana Açılır Dağıtım Kutuları

10 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

16 Yol İzolatör Girişli 2X80A RCD Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

22 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol 63A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

6 Yol 100A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

20 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol 80A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

20 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

22 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

10 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol 100A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

16 Yol İzolatör Girişli 2X80A RCD Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

6 Yol İzolatör Girişli 2x63A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

Split Load High Integrity Yana Açılır Dağıtım Kutuları

14 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A Kilitlenebilir RCD Metal Dağıtım Kutusu

20 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

16 Yol İzolatör Girişli 2X80A RCD Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

10 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

6 Yol İzolatör Girişli 2x63A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

22 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

İzolatör Kontrollü Yukarı Açılır Dağıtım Kutuları

2 Yol İzolatör Girişli Metal Dağıtım Kutusu

10 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

16 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

4 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

11 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

20 Yol İzolatör Girişli Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

6 Yol İzolatör Girişli Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

26 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

8 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

14 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

RCD Kontrollü Yukarı Açılır Dağıtım Kutuları

1 Yol 40A RCD Girişli Metal Dağıtım Kutusu

4 Yol RCD Girişli Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol 80A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

1 Yol 63A RCD Girişli Metal Dağıtım Kutusu

6 Yol 63A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

4 Yol 63A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

8 Yol 63A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

4 Yol 80A RCD Girişli Kilitlli Metal Dağıtım Kutusu

8 Yol 100A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

Split Load High Intergrity Yukarı Açılır Dağıtım Kutuları

6 Yol İzolatör Girişli 2x63A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

20 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

10 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

14 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

Split Load Dual RCD Yukarı Açılır Dağıtım Kutuları

6 Yol İzolatör Girişli 2x63A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

16 Yol İzolatör Girişli 2X80A RCD Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

10 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

20 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

22 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

16 Yol İzolatör Girişli 2X80A RCD Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

PROTSUS METAL DAĞITIM KUTULARI

İzolatör Kontrollü Yana Açılır Metal Dağıtım Kutuları

4 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

20 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

6 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

14 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

26 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

8 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

16 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

10 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

18 Yol İzolatör Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

RCD Kontrollü Yana Açılır Metal Dağıtım Kutuları

4 Yol 63A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

6 Yol 80A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol 63A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

4 Yol 80A RCD Girişli Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

8 Yol 63A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol 80A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

4 Yol 100A RCD Girişli Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

8 Yol 80A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol 100A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

6 Yol 63A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

8 Yol 100A RCD Girişli Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

Split Load Dual RCD Yana Açılır Metal Dağıtım Kutuları

10 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

10 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

20 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

16 Yol İzolatör Girişli 2X63A RCD Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

20 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

16 Yol İzolatör Girişli 2X80A RCD Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

6 Yol İzolatör Girişli 2x63A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

Split Load High Integrity Yana Açılır Metal Dağıtım Kutuları

16 Yol İzolatör Girişli 2X63A RCD Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

6 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

10 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

6 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

14 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A Kilitlenebilir RCD Metal Dağıtım Kutusu

22 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

Split Load High Integrity Yana Açılır Metal Dağıtım Kutuları

6 Yol İzolatör Girişli 63A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol İzolatör Girişli 63A RCD Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

İzolatör Kontrollü Yukarı Açılır Metal Dağıtım Kutuları

16 Yol İzolatör Girişli 2X63A RCD Kilitli Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol İzolatör Girişli Metal Dağıtım Kutusu

20 Yol İzolatör Girişli Metal Dağıtım Kutusu

4 Yol İzolatör Girişli Metal Dağıtım Kutusu

14 Yol İzolatör Kontrollü Metal Dağıtım Kutusu

26 Yol izolatör Girişli Metal Dağıtım Kutusu

6 Yol İzolatör Girişli Metal Dağıtım Kutusu

18 Yol İzolatör Girişli Metal Dağıtım Kutusu

8 Yol İzolatör Girişli Metal Dağıtım Kutusu

16 Way İzolatör Girişli Metal Dağıtım Kutusu

RCD Kontrollü Yukarı Açılır Metal Dağıtım Kutuları

6 Yol 100A RCD Girişli Metal Dağıtım Kutusu

8 Yol 100A RCD Girişli Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol 100A RCD Girişli Metal Dağıtım Kutusu

8 Yol 80A RCD Girişli Metal Dağıtım Kutusu

2 Yol 100A RCD Girişli Metal Dağıtım Kutusu

8 Yol 63A RCD Girişli Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol 63A RCD Girişli Metal Dağıtım Kutusu

4 Yol 100A RCD Girişli Metal Dağıtım Kutusu

6 Yol 63A RCD Girişli Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol 80A RCD Girişli Metal Dağıtım Kutusu

4 Yol 80A RCD Girişli Metal Dağıtım Kutusu

6 Way 80A RCD Incomer Metalclad Consumer Unit

4 Yol 63A RCD Girişli Metal Dağıtım Kutusu

Split Load Dual RCD Yukarı Açılır Metal Dağıtım Kutuları

12 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Metal Dağıtım Kutusu

8 Yol 100A RCD Girişli Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Metal Dağıtım Kutusu

16 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Metal Dağıtım Kutusu

10 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Metal Dağıtım Kutusu

16 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Metal Dağıtım Kutusu

10 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Metal Dağıtım Kutusu

6 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Metal Dağıtım Kutusu

20 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Metal Dağıtım Kutusu

Split Load High Integrity Yukarı Açılır Metal Dağıtım Kutuları

6 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Metal Dağıtım Kutusu

10 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Metal Dağıtım Kutusu

16 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Metal Dağıtım Kutusu

6 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Metal Dağıtım Kutusu

20 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

10 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Kilitlenebilir Metal Dağıtım Kutusu

12 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Metal Dağıtım Kutusu

20 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Metal Dağıtım Kutusu

10 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Metal Dağıtım Kutusu

14 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Metal Dağıtım Kutusu

22 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Metal Dağıtım Kutusu

Split Load Single Yukarı Açılır Metal Dağıtım Kutuları

12 Yol İzolatör Girişli 100A RCD'li Metal Dağıtım Kutusu

Plastik İzolatör Kontrollü Yukarı Açılır Plastik Dağıtım Kutuları

2 Yol İzolatör Girişli Plastik Dağıtım Kutusu

14 Yol İzolatör Girişli Kilitli Plastik Dağıtım Kutusu

4 Yol RCD Girişli Plastik Dağıtım Kutusu

16 Yol İzolatör Girişli Kilitli Plastik Dağıtım Kutusu

6 Yol 63A RCD Girişli Plastik Dağıtım Kutusu

8 Yol İzolatör Girişli Plastik Dağıtım Kutusu

RCD Kontrollü Yukarı Açılır Plastik Dağıtım Kutuları

2 Yol 80A RCD Girişli Plastik Dağıtım Kutusu

4 Yol 80A RCD Girişli Plastik Dağıtım Kutusu

8 Yol 100A RCD Girişli Kilitli Plastil Dağıtım Kutusu

10 Yol 80A RCD Girişli Plastik Dağıtım Kutusu

12 Yol 63A RCD Girişli Plastik Dağıtım Kutusu

2 Yol İzolatör Girişli Plastik Dağıtım Kutusu

6 Yol 100A RCD Girişli Plastik Dağıtım Kutusu

8 Yol 80A RCD Girişli Plastik Dağıtım Kutusu

10 Yol 63A RCD Girişli Plastik Dağıtım Kutusu

4 Yol 63A RCD Girişli Plastik Dağıtım Kutusu

6 Yol 80A RCD Girişli Plastik Dağıtım Kutusu

8 Yol 63A RCD Girişli Plastik Dağıtım Kutusu

12 Yol 100A RCD Girişli Plastik Dağıtım Kutusu

4 Yol 100A RCD Girişli PLastik Dağıtım Kutusu

6 Yol 63A RCD Girişli Plastik Dağıtım Kutusu

10 Yol 100A RCDGirişli Plastik Dağıtım Kutusu

12 Yol 80A RCD Girişli Plastik Dağıtım Kutusu

Split Load Dual RCD Kontrollü Yukarı Açılır Metal Dağıtım Kutuları

10 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Plastik Dağıtım Kutusu

10 Yol İzolatör Girişli 2 x 80A RCD Plastik Dağıtım Kutusu

12 Yol İzolatör Girişli 2 x 63A RCD Plastik Dağıtım Kutusu

Split Load Single RCD Kontrollü Yukarı Açılır Metal Dağıtım Kutuları

6 Yol İzolatör Girişli 63A RCD Plastik Dağıtım Kutusu

12 Yol İzolatör Girişli 63A RCD Plastik Dağıtım Kutusu

14 Yol İzolatör Girişli 63A Plastik RCD Metal Dağıtım Kutusu