ciro-endekslerinin-verdigi-mesajlar

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan 2023 ayında Türkiye’de toplam ciro yıllık %56.2 oranında artmıştır. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %41,8, inşaat ciro endeksi %93,1, ticaret ciro endeksi %60,3, hizmet ciro endeksi ise %66,1 artmıştır.

Mart ayında yıllık artış oranı %60.7 iken Nisan 2023 ayında %56.2 ye düşmüştür. Böylece 2022 Eylül ayından beri düşüş eğilimi devam etmektedir.

Cirosu yıllık bazda en fazla artış yapan sektörlere baktığımızda %123.7 artışla konaklama ve yiyecek sektörünün %123.7 ile en yüksek artışı gerçekleştiren sektör olduğu görülmektedir. Arkasından % 107.4 ile idari ve destek sektörü gelmekte, onu %102.3 ile mesleki, bilimsek ve teknik hizmet alt sektörünün geldiğini görmekteyiz. İnşaat sektöründe ise ciro değişim oranı yıllık %93.1’dir.

yillik-bazda-ciro-artisi

Aylık değişimlere baktığımızda; Toplam cironun Nisan 2023 ayında aylık %3.6 arttığını görmekteyiz. Alt detaylarda özellikle inşaat sektörünün ciro endeksinin aylık  bazda %6.3 artışla dikkat çektiğini görmekteyiz.

Aylık bazda en fazla artış gösterenin %10.2 oranla madencilik ve taş ocakçılığı sektörü olduğunu görmekteyiz.

Akabinde hizmet sektörü alt sektörü durumunda olan mesleki, bilimsel ve teknik sektörün %9.6 aylık bazda büyüme gösterdiği görülmektedir. Gayrimenkul ve ulaştırma, depolama sektörlerinde ise aylık bazda neredeyse değişim olmamıştır.

İmalat sektörüne baktığımızda yıllık bazda ciro artışı %41.9 aylık bazda ise %3.7 dir. Bu veriler Özellikle hizmet sektörünün yani turizm sektörünün işlerinin son derece yolunda olduğunu göstermektedir.

Türk Lirası’nın değersiz olması döviz bazında son derece ucuz kalan ülkemize turistlerin ilgisini de artırmaktadır. Bunun yanında Türkiye’nin dış politikada izlediği dengeli tutum nedeniyle körfez ülkelerinden, Rusya ve Ukrayna’ya kadar birçok ülkeden ciddi girişler olduğunu, Rus ve İran vatandaşlarının konut alma konusuna ciddi ilgi gösterdiğini görmekteyiz.

Gerek Avrupa’da ve ABD’deki Türkiye aleyhtarı propagandalar, gerekse vize sorunları bu ülkeden çok diğer ülkelerle ilişkilerin daha da güçlenmesine yol açmaktadır.

Ticarette de bunun izlerini açıkça görmekteyiz. Türkiye’ye yatırımlarda BAE, İran ve Rusya gibi ülkelerden talepler gelmektedir. Hatta birçok Suriyeli iş adamın da ülkemizde yatırımlar yaptığını bilmemizde fayda var.

Fırsatları iyi okuyup değerlendirebilirsek önümüze ciddi imkanların açılacağı bir ortamdayız. Pazarlama, özellikle dijital pazarlama ve ülke ziyaretleri son derece önemlidir. O zaman reel anlamda ciddi ciro artışları çok da zor olmayacaktır.

Görüşmek dileğiyle…

 

Hikmet Baydar
HİKMET BAYDAR 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. cnntürk, apara, tv100 bbntürk,e kotürk, vb televizyon kanallarında ekonomi ile ilgili programlara katılarak güncel verileri yorumlamıştır. Muhtelif gazete ve dergilerde ekonomi ile ilgili yazıları yayınlanmıştır. Bankalarda ve Bankalar Birliğinde bankacılık eğitimi vermiştir.