Şirketlerde çalışanlar ne yazık ki aynı performans seviyesini gösteremezler. Çalışanların göstermiş olduğu performansı sahip oldukları yetenekleriyle, çalışanın kişiliğiyle ve işe göstermiş olduğu ilgi alakayla yakından ilişkilidir.

Çalışanın kişiliği ve doğuştan gelen yeteneklerini değiştirmemiz mümkün olamayacağına göre ancak onun işe olan ilgisini ve yaklaşımını arttırarak performansını arttırma yoluna gidebiliriz. Bunun içinde kişiyi motive edecek, işi sahiplenmesini sağlayacak çeşitli metod ve yöntemler kullanabiliriz.

Günümüz koşullarında şirketlerin bulundukları kıyasıya rekabet ortamında, insan kaynaklarının rolü ve önemi en büyük avantaj sağlayacak araçlardan bir tanesidir. Çalışanların başarısı işletmenin başarısı olarak ele alınmaktadır.

Çalışanların performansı ne kadar yüksek olur ise kurumların da verimliliği o oranda artmakta ve yapmış oldukları işin kalitesi de benzer şekilde artmaktadır. Çalışanların bireysel katkısını ölçmek ve değerlendirmek hem çalı- şanlar hem de işveren tarafından önemli hale gelmektedir.

Görev tanımında yer alan yeterlilikleri çalışanların işe alımından başlayarak gelişim planını hazırlamak, yönetmek ve kişilerin performansını ölçmek gerekecektir. Çıkan sonuçlara göre kariyer planlaması yaparak yedek personelleri belirlenmelidir.

İstenilen performansı göstermeyen çalışanlar için ilk önce eğitim ile desteklemeli, duruma göre şirket içi rotasyon yapılmalıdır.

İstenilen sonuçlara ulaşılmayan çalışanlar için yolları ayırma alternatifi de sürecin bir parçası olarak görülmelidir. Performans değerlendirmesinde çalışanlar birey olarak ele alınmaktadır.

Kuşkusuz kurumd