yuksek-tavan-armaturu-pelsan

Pelsan yeni ürettiği Yüksek Tavan Armatür Serisi ile verimli ve çevreye duyarlı aydınlatma sağlarken, aydınlatmanın göz sağlığı ve çalışma rahatlığı üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.

Enerji türleri içerisinde elektrik enerjisinin maliyeti oldukça yüksektir. Bu nedenle elektriğin tüketimi konusuna önem vermek gerekirlidir. Enerji maliyetlerinin ve enerjiye olan talebin artması, enerji tasarrufunu zorunlu hale getirmiştir.

Enerji ihtiyacının % 62’sini ithal etmek zorunda olan ve fosil yakıt kullanarak elektrik enerjisine dönüşüm sağlayan santrallerin toplam veriminin % 30 olduğu ülkemizde enerjinin verimli kullanımının önemi açıkça görülmektedir.

pelsan-armatur-gorsel

Ülkemizdeki enerji kullanımını sanayi, binalar (konut ve ticari) ve ulaştırma olmak üzere üç ana grupta ele almak mümkündür. Bu çerçevede, sanayi sektörü, ülkemiz nihai enerji tüketimi içinde yaklaşık %36 ve elektrik tüketiminde %55 paya sahiptir.

Bunun yanı sıra 2000 yılında %36 olan enerji tüketimi payının 2010 ve 2020 yıllarında sırasıyla %46 ve %56 olacağı sanılmaktadır. Sanayi sektörümüz bir yandan yüksek enerji tasarruf potansiyeline sahipken, öte yandan, sanayide tüketilen enerjinin çoğu ticari enerjidir.

Bu durum, enerji tasarrufu çalışmalarında sanayi sektörümüzün öncelikle ele alınmasına neden olmuştur. Enerjinin yoğun kullanıldığı sanayi tesislerinde sarfiyatın büyük bir bölümü de aydınlatma için kullanılmaktadır. Bu durumda aydınlatma için son teknolojik gelişmeler değerlendirmelidir.

Sadece aydınlatma gereksinimi değil aynı zamanda göz konforunu, iş ve işçi sağlığını göz önünde bulunduracak şekilde aydınlatma tasarımları yapmak ve yeni nesil lambaları tercih etmek artık kaçınılmaz bir durumdur.

Pelsan Aydınlatma’nın ürettiği Yüksek Tavan Armatürleri, depolar, endüstriyel tesisler, geniş perakende satış mağazaları, spor alanları, yüzme havuzları, üretim tesisleri, garaj ve kapalı otoparklar, metro istasyonları gibi yüksek basınçlı lamba kullanılarak aydınlatılan mekanlarda alternatif sağlamaktadır.

Yüksek basınçlı sisteme göre daha verimli ve daha çevreci bir aydınlatma sağlayan T5 lambalı yüksek tavan armatürleri, kamaşma yapmayarak homojen bir aydınlatma yaratır ve çalışanlar için daha güvenli bir ortam sağlar.

Serinin yüzde 99.98 saflıkta anodize edilmiş alüminyumdan üretilen ve kamaşmayı önleyen özel tasarım reflektörü sararmaz ve okside olmaz. Bu sayede zamanla optik performansı azalmaz. Yüzde 85-90 oranında ışık geri verimi sağlar.

Elektrostatik toz boyalı metal gövdenin galvaniz ve paslanmaz çelik alternatifleri bulunmaktadır. Açıldığında sarkıtılabilen güvenlik filmli temperli camı sayesinde güvenli bir şekilde yüksek tavanlarda kullanılabilir. Çalışma ömrü uzun, güç kaybı düşük, ışık akısı sabit, enerji verimlilik sınıfı A1 veya A2 olan elektronik balast kullanılmaktadır.

Bu kullanıcıya ciddi miktarlarda maliyet avantajı sağlarken, enerji verimliliğine de katkı sağlar. Elektronik balast kullanıldığı için dim edilebilme veya acil aydınlatma ünitesi ile birlikte kullanılabilme özelliğine sahiptir.

Direkt olarak tavana bağlantı yapılabilen armatür, isteğe göre zincir ile sarkıtılabilir ya da kablo tavasına bağlantı yapılabilir.Koridor fonksiyonu sayesinde, ortamda hareketlilik varken %100 aydınlık seviyesine geçen yüksek tavan armatürleri, hareketlilik sona erdiğinde ortamı tamamen karanlıkta bırakmaz.

Tercihe bağlı olarak ortamı ya sürekli loş bir ışık seviyesinde tutar ya da önce loş bir ışık seviyesine getirip, istenilen süre sonunda da armatürlerin kapanmasını sağlar. Bu sayede depo, kapalı otoparklar ve benzeri ortamlarda güvenli bir aydınlanma sağlayarak insanların o ortama karşı güven duygusunu artırır.

Artık ortamın karanlıkta kalmamasını sağlamak için armatürlerin sürekli %100 aydınlık seviyesinde çalışmasına gerek olmadığından, 24 saat süre içinde %70’e varan enerji tasarrufu elde edilebilir. Yüksek tavan armatürlerinde kullanılan diğer bir opsiyon da gün ışığı sensörüdür.

Dim edilebilir elektronik balastlarla kullanılan bu sistem ile armatürlerin hiçbir anahtarlamaya ihtiyaç duyulmadan, sensörden gelen bilgiye göre ışık çıkışları ayarlanabilir. Bu sayede ortamdaki aydınlık düzeyi istenilen değerde korunur ve en büyük enerji kaynağımız olan güneşten maksimum düzeyde faydalanarak ciddi bir enerji tasarrufu sağlanmış olur.

Yeni Nesil Yüksek Tavan Armatürünün Avantajları Işık Geri Verimi T5 yüksek tavan armatürlerindeki yüksek kalitedeki alüminyum ve reflektör kırılım açıları sayesinde %85 üzerinde ışık geri verimi sağlanır. Kamaşma T5 yüksek tavan armatürlerinde homojen ışık dağılımı ile kamaşma riski düşüktür.

Çalışanların görme konforunu arttırır. Renksel Geri Verim T5 lambalarda renksel geri verim (Ra) 85-98 arasındadır. Bu nedenle T5 sistem kullanılan yerlerde cisim renkleri orijinale daha yakın algılanır. Görme Konforu T5 lambalarda değişik renk sıcaklıkları mevcuttur (2700K-3000K-4000K-5000K-6500K). Bu sayede gün ışığına yakın sıcaklıktaki lamba seçenekleri ile görme konforu sağlanır.

Enerji Tasarrufu * T5 yüksek tavan armatürlerinde dimleme özelliği olabileceği için gün içinde istenilen aydınlatma düzeyi ayarlanabilir.
* T5 yüksek tavan armatürlerinde opsiyonel olarak sunulan bütünleşik sensör sayesinde gün ışığı ortamdaki harekete göre tepkiler vererek, dimleme ve sistemi açıp kapamayıotomatik yaparak tasarruf sağlar.
* T5 yüksek tavan armatürlerinin yaydığı ısı çok daha düşük olduğundan soğutma ihtiyacı doğmaz.
* T5 sistemlerde kullanılan elektronik balastlar kondansatör kullandırmayı gerektirmez (Cosø > 0.95)
* T5 lamba ömür süresi 20.000 saattir. Bakım masrafını azaltır.
* T5 lambaların ışıksal kararlılığı kullanım ömrü boyunca %90’ın altına düşmez.

Why Fluorescent Highbay Luminaires? Pelsan Lighting

RepliesWith new Highbay Luminaires series, Pelsan provides efficient and environment-friendly lighting and draws attention to effect of lighting on eye health and working. Among types of energy, cost of electric energy is very high.

Thus, it is essential to be careful about electricity consumption. That cost of energy and demand for energy increase makes energy saving obligatory. Total efficiency is 30 % in our country where power stations import 62% of energy and transform into electric energy by using fossil fuel, which is obvious that energy is used efficiently.

It is possible to classify energy use in our country in three groups as industry, buildings (house and commerce) and transportation. Industrial sector has approximately 36% energy consumption and has nearly 55% electricity consumption. Besides energy consumption was 36% in 2000 and it is thought to be 46% and 56% in 2010 and 2020 respectively.

While our industry sector has high energy saving potential, most of energy consumed in industry is commercial energy. This has caused to focused on industry sector about energy saving. In industrial plants where energy is extremely used, most of expenditure is allocated for lighting, so technological developments should be assessed for lighting.

It is indispensable to design not only for meeting lighting need but also providing eye comfort, employee health and to prefer next generation lamps.

Fluorescent Highbay Luminaires Pelsan Lighting produced offer alternatives in such places illuminated by using high-pressure lamps as stores, industrial plants, retail shops, playfields, swimming pools, production facilities, garage and parking garages, subway stations.

T5 Fluorescent Highbay Luminaires providing more efficient and environment-friendly lighting compared to high-pressure system create homogeny lighting without glare and more reliable atmosphere for employees. 99.98% pure anodized aluminum and preventing from glare reflector of series is not oxidized.

Thus, optic performance is not reduced in time. It provides 85-90% illumination. Electrostatic powder coated sheet body has alternatives as galvanic and stainless steel. It can be used in high ceilings reliably thanks to its tempered glass.

Electric ballast whose energy efficiency is A1 or A2 is used and lifetime is long and this contributes to cost advantage. It has a feature of dimmable or being used with emergency lighting units because electronic ballast is used.

Luminaires joint to ceiling directly can be used optionally. Thanks to corridor function, highbay luminaires providing 100% lighting do not leave the environment in the dark completely when motion finishes.

Optionally, it constantly keeps the environment in dim light or provides the close of limunaires at the end of desired time. Therefore, people rely on more environments such as stores, parking garages by providing reliable lighting. In order not to leave environment in the dark, up to 70 % energy can be saved in 24 hours without leaving limunaires 100% in the light all the time. Another option used in highbay luminaires is daylight sensor.

Thanks to this system used with dimmable electronic ballasts, light can be adjusted to sensor without being switched. Thus, energy is saved by benefiting from sun, our largest source of energy.

Advantages of Next Generation Fluorescent Highbay Luminaire Illumination Thanks to high quality aluminum and reflector angle of refraction in T5 fluorescent highbay luminaires, over 85% light is given out. Glare Thanks to homogen light distribution in T5 fluorescent highbay luminaires, level of glare is low.

It increases eye comfort of employees. Color Rendering Color rendering in T5 lamps is of 85 – 98.Thus, colors of objects are perceived closer to original in fields where T5 system is used. Visual Comfort Different color temperatures in T5 lamps are available. (2700K-3000K-4000K-5000K-6500K).

Thanks to lamp options close to daylight, visual comfort is provided. Energy Saving * Desired lighting level can be adjusted as T5 fluorescent highbay luminaires are dimmable.
* Thanks to integrated sensor presented optionally in T5 fluorescent highbay luminaires, daylight reacts accordingto motion in environment by opening-closing the system automatically.
* As heat which T5 fluorescent highbay luminaires radiate is very low, cooling is not necessary.
* Electronic ballasts used in T5 systems do not require using condenser.
(Cosø > 0.95)
* T5 lamp lifetime is 20.000 H. It reduces maintenance expense.
* Light stability of T5 lamps does not fall below 90% throughout its lifetime.