Yeni Nesil Kesintisiz Güç Kaynakları, Teknolojileri ve enerji verimliliği

Teknolojik gelişmelerle birlikte, hayatın her evresinde vazgeçilmez bir unsur haline gelen elektrik-elektronik cihazların yaygın kullanım alanı bulması, enerji ihtiyacını büyük ölçüde artırmıştır.

Türkiye 2009 yılında 194 milyar 79,1 milyon kWH enerji tüketimi yapılır iken, bu değer 2010 yılında %7,9 artışla 209 milyar 389,5 milyon kWH ve son olarak 2011 Aralık ayı sonu itibari ile %9 artışla 229 milyar 344,4 milyon kWH yükselmiştir.

Her geçen yıl kişi başına düşen elektrik tüketim değerinin artması tasarruf tedbirlerini gündeme getirmiş ve daha az enerji tüketimi yapan yüksek verimli cihazların kullanılmasını zorunlu kılmıştır.

Harcanan bu enerjinin yüzde 70’den fazlasını; endüstriyel kullanıcılar başta olmak üzere küçük ve orta düzeyli işletmeler, alışveriş merkezleri, bankalar, hava alanları, bilgi işlem merkezleri, otomasyon ve proses üretimler, okullar, hastaneler oluşturmaktadır.

Kesintisiz güç kaynakları, kullanıldıkları çalışma alanlarında; kaliteli, sabit gerilim ve frekans üreten ve kullanılan elektronik cihazların, şehir şebekesinin olumsuz durumlarından koruyarak arızalanmasına engel olan, hayati önem taşıyan teknolojik özel cihazlardır.

Şebekede oluşan güç sorunlarını incelediğimizde; anlık/ani kesintiler, gerilim düşmesi/gerilim yükselmesi, harmonikler, salınımlar, ge-çici olaylar ve frekans değişimleri gibi istenmeyen olumsuz durumlar oluşmaktadır.

Her bir güç sorunu için ayrı ayrı çözümler üretilebilir fakat bir güç sorununun çözümü diğer bir güç sorununun oluşmasına neden olmakta ve kullanılan elektrik-elektronik cihazların çalışmasını engellemektedir.

Şebeke tarafında oluşan bu olumsuz durumlar; kullanılan cihazların bozulması, üretimin durması ya da aksaması, iletişimin kesilmesi gibi birçok maddi ve manevi kayba neden olmaktadırlar.

Kesintisiz Güç Kaynakları bu saydığımız şebeke güç sorunlarına en kapsamlı ortak çözüm sunan, kalite ve kesintisiz güç veren sistemlerdir.

Kesintisiz Güç Kaynaklarından beklenen önemli özellikler yüksek giriş ve çıkış performansına ve yüksek verime sahip olmasıdır. Bilindiği gibi giriş performansı düşük sistemlerde, yoğun harmonikler ve kurumları cezaya sokan kapasitif sorunlar meydana gelmektedir.

Bu durum işletmelerde hayati risk oluşturabilmekte ve sisteme ay sonunda cezai işlem uygulanması anlamına gelmektedir. Birçok kurum, özellikle öğretim kurumları, (Üniversite, ortaöğretim..) yaz aylarında okullarında tatile girmesiyle enerji tüketimi büyük ölçüde azalmakta, kullanılan kesintisiz güç kaynaklarının çok düşük yüklerde çalışmasına neden olmaktadır.

Düşük performansa sahip KGK’ler, kurumların yaz aylarında kapasitif cezaya girmesine neden olmaktadır. Çalışanlar bu durumu düzeltmek için endüktif karakterli reaktörler kullanırlar. Bu durumda, ek bir malzeme bu iş için kullanılır ve fazladan enerji tüketimi meydana gelir.

Endüstriyel alanda, İş merkezlerinde, hastanelerde mesai saatlerinin dışında özellikle gece kapasitif cezalar söz konusudur. Aynı şekilde bu tip yerlerde de bahsettiğimiz çözümler uygulanmak zorundadır, aksi durumda cezai işlem uygulanması kaçınılmazdır.

Enel ENERJİ olarak, yüksek giriş-çıkış performansına sahip, %96 gibi çok yüksek verimli, düşük yüklenmelerde dahi yüksek performans ve verimle çalışan Kesintisiz Güç Kaynakları üretimini gerçekleştirmekteyiz.

Yüksek giriş performansı sayesinde, işletmeler tüm yükleme oranlarında kapasitif cezaya girmeden sorunsuzca çalışabilmektedir. Bunun için ek bir malzeme kullanmalarına ya da fazladan enerji harcamalarına gerek yoktur.

Çok güçlü bir Ar-Ge kadrosuna sahip olan ENEL, yazılımsal, donanımsal, pcb çizimi, smd dizimi, bobin, metal ve plastik aksan basitten karmaşığa bütün çalışmalarını İstanbul/Çekmeköy de bulunan genel merkezinde gerçekleştirmektedir.

Türkiye de ilk olarak çok yüksek performaslı Three Level topolojisini geliştiren ve 2010 yılında kullanıcıların hizmetine sunan ENEL, ürettiği yüzde yüz yerli ürünü 60’dan fazla ülkeye ihraç etmektedir.

Çeyrek asırlık üretim ve teknoloji kültürüne sahip üretici bir firma olarak, en kritik yerlerde kullanılan on binlerce cihazımızla kullanıcılara kesintisiz ve kalite hizmet vermenin haklı gururunu yaşamaktayız. Kesintisiz ve kaliteli enerji kullanmanız dileğiyle.

Yerli üretimin güvenini tazeleyen öncü kuruluş, ENEL..


The New Generation Uninterruptible Power Supplies, Their Technology and Energy Efficiency

The fact that electrical and electronic devices, which have become an indispensable element in every aspect of life, have achieved common area of usage, has radically increased the need of energy.

The energy consumption of Turkey was 194 billion 79,1 million kWH, this was 209 billion 389,5 million kWH in 2010 with a 7,9% rise and finally it has ascended by 7,9% to 229 billion 344,4 million kWH as of the end of December in 2011.

The annual increase in the energy consumption per capita, has brought up the measures of energy saving and it has made it necessary to use devices with low energy consumption values and high energy efficiency.

More than 70% of the energy consumed, consists of primarily industrial users, small and medium scaled businesses, shopping centers, banks, airports, data processing centers, automated and processed productions, schools and hospitals.

Uninterruptible Power Supplies are special technological devices with crucial importance, which provide high quality and sustainable voltage and frequency while minimizing the risk of malfunction by protecting the electronic devices from the negative features of the the city network.

When we consider the power troubles that occur on network; sudden/ momentary power-cuts, voltage drops/ voltage rise, harmonics, oscillation, temporary situations and frequency shifts, cause unwanted negative conditions.

Separate solutions can be generated for every single power trouble, yet the solution of one power trouble can lead to another problem, and hinder electrical and electronic devices from functioning properly.

These negative situations that are caused by the network lead to the malfunction of the devices, to cease or fail of production, loss of communication and many other financial and nonfinancial losses. Uninterruptible Power Supplies are systems, which offers the most extensive common solution for the network power troubles, we mentioned.

Some of the requirements expected from Uninterruptible Power Supplies are that they have high input and output performances and high efficiency.

It is known that, on systems, with low input performances, intensive harmonics and capacitive troubles, which cause fines for the institutions, occur.

This situation can pose vital risks at businesses and means that a fine will be implemented on the system at the end of the month. Many institutions, especially educational institutions (universities, high schools..) have a decrease on their power consumption in summer when the

schools are closed for summer holiday; and this cause the uninterruptible power supplies to operate with very low voltages. Low-performance UPSs lead the institutions to receive capacitive fines in summer.

The employees use inductive characterized reactors in order to overcome this situation. In this case an additional piece of equipment is used for this job and an extra amount of energy is consumed.

In the industrial areas, business centers, hospitals capacitive fines can be received out of working hours- especially at night. Likewise, the same solutions- we have mentioned- should be applied at this kind of places or fines are inevitable.

As Enel Energy, we produce Uninterruptible Power Sources, with a very high efficiency level as 96%, that operates with high performance and efficiency on even low voltages.

Thanks to their high input performance, businesses can operate on every voltage scales without violating the capacitive fine zone. They don’t have to use an additional device or use extra energy for this.

ENEL, having a very powerful R&D team, carries out all its operations ranging from the most simple to the most complicated ones as software, hardware, pcb drawing, smd lining, coil, metal and plastic equipment in its headquarters in Istanbul/Çekmeköy.

ENEL. which was the first to develop and market the highly efficient Three level topology in 2010, exports the 100% domestic products that it produces to more than 60 countries.

As a manufacturing firm, with a quarter-century production and technology culture, we are rightfully proud of providing uninterruptible and high quality service to the users by our ten thousands of products that are used in the most critical places. We wish you will use uninterruptible and high quality power.

The pioneer company that refreshes the confidence of domestic production, ENEL..

Sektörüm Dergisi aylık yayımlanan ,Google News, Google Gazetelik-Dergilik, Bundle Haber Uygulaması, Turkcell Dergilik ve diğer tüm dijital mecralarda ve sosyal medya kanallarımızda, eş zamanlı olarak Elektrik, Aydınlatma, Enerji, Güvenlik ve Otomasyon sistemleri sektörlerinde ihtisaslaşmış, Türkiye'nin en güçlü yayın sağlayıcı basılı yayın ve dijital dergisidir. Ulusal ve Uluslararası arenada seçkin okur kitlesine en geniş haber içeriğini sunar. 2020 mart ayından beri sadece dijital olarak devam eden sektörüm dergisi sıfır karbon bir firmadır.