Yatırım-Kararlarında-Kar-Maksimizasyonu

Sektörümüzde (özellikle üretim yapan) firmaların, belirli bir çıktı standardını yakaladıktan sonra, işletmenin mevcut işleyişin sürdürülebilirliğini sağlamak, piyasa değerini korumak ve karın genişlemesini sağlamak amacıyla yeni yatırım kararları alması ticari hayatın kaçınılmaz gereklerinden biridir.

Nihayetinde klasik mikro iktisat görüşü; ’işletmelerin ilk amacının karın maksimize edilmesi gerektiğidir.’’

Eğer finansal planlamadan sorumlu bir yöneticiniz/departmanınız varsa bu profesyonel kararlara imza atmanız zor olmayacak, en azından kötü süprizlerle karşılaşma riskiniz azalacaktır.

Ancak elektrik aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren firmaların yaklaşık %80’inin yatırım&finans kararlarını, bizzat şirket sahip ve yetkililerinin şahsi öngörüleriyle aldığını göz önünde bulunduracak olursak, en azından kar maksimizasyonu temel değişkenlerini kabaca da olsa bilmek durumundayız.

Yatırımı kararını etkileyen parametrelerin fazlalığı nihai bir sonuca ulaşmak konusunda tam ve eksiksiz bilgiyi sunmada yeterli olmasa da bazı değişkenleri göz önünde bulundurarak hareket etmek sağlıklı bir yöntem olacaktır.

Bunlardan en etkin olanları yatırım maliyeti, zaman ve risk faktörleri olarak ele alınabilir.

Yatırım Maliyeti;

Yatırım yapmayı planladığımız 2 ürün projesi olduğunu varsayalım. Bu projelerin kaynak kullanımının bize yatırım maliyeti 1.ürün için 400.000 tl ve 2.ürün için 300.000 tl olsun. Kar oranlarının ise 80.000 ve 75.000 olduğunu düşünelim.

Bu durumda 1.ürün rakamsa olarak daha karlı bir ürün görüntüsü verse de yatırım maliyetine göre kar oranı %20 olacaktır. Oysa 2.ürünün karlılık oranı %25’tir. Bu durumda karı mı, karlılığı mı maximize etmek gerektiğini düşünmek daha doğrudur.

Zaman Faktörü;

Yatırımlar her zaman statik özellik taşımaz. İki ürün yatırım planımız örneğinden devam edelim.

Bu iki ürünün kar oranlarının aynı olduğunu kabul edelim ve 3 yıl için değerlendirmeye alalım. Burada eşdeğer iki yatırımdan söz ediyoruz. 1.projemiz her yıl %10 olacak şekilde toplam %30 kar sağlamış olsun.

2.projemiz ise ilk 2 yıl hiç kar etmezken 3.yıl sonu aynı oranı (%30) yakalamış olsun. Görünüşte aynı kar oranına sahip gibi duruyorlar.

Oysa karın bugünkü değeri ile 3 yıl sonraki değeri aynı olmayacaktır. Üstelik her yıl kar eden projenin geliri banka vb. yatırım araçları ile değerlendirilerek ek kazanç sağlanabilir.

Risk Faktörü;

Farklı yatırımların riski, gelecekteki nakit akış oranlarının değişkenliğine göre farklı olacaktır. Gelecek yıllarda ekonomide büyüme bekleniyorsa, nakit akışında bir daralma yaşanabileceği öngörülüyorsa, inşaat sektörü ile ilgili genişlemenin devam edeceği varsayımıyla lokomotifi konumundaki elektrik aydınlatma sektör hacmine ilişkin beklentiler iyi ya da tam tersi ise, makro ekonominin koşulları ve yeni iş sahalarına ilişkin beklentiler ön görülebiliyorsa, aynı özellikler taşıyan bu iki ürün yatırım projesinde risk faktörleri incelenerek kararlar alınabilir.

Bol kazançlı yatırımlar..

1983 İstanbul doğumlu olan Nurşah Sunay aslen Of’ludur 🙂 Elektrik Aydınlatma sektöründe reklam satışı, marka danışmanlığı, sektörel fuar hizmetlerine kadar olan tüm Satış-Pazarlama birikimini, 2010 yılında kurduğu Sektörüm Elektrik Aydınlatma Dijital Dergisi’ne taşıyarak sektöre önemli katkı sunan bir medya organı oluşturmuştur. Farklı disiplinlerde bilgi edinmeyi kişisel ilgi alanı olarak benimsemiş; Ekonomi alanında Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Borsası, Dinler Tarihi alanında İlahiyat ve Gazetecilik alanında Yeni Medya lisans ve ön lisans eğitimlerini tamamlamıştır. Evli ve 4 çocuk annesi olan Nurşah Sunay, tüm mesleki faaliyetlerini, Sektörüm Dergisi’nin Dijital Medya Direktörlüğünü de üstlenen eşi Serdar Sunay ile birlikte yönetmektedir.