Genel Yayın Yönetmeni Nurşah SUNAY
Genel Yayın Yönetmeni Nurşah SUNAY

Bugüne kadar karakteristik özellikleri, toplumsal yaşamdaki davranış kalıpları ve iş hayatındaki varlıkları açısından çok sayıda araştırmaya konu olan Y kuşağı, çalışma hayatında 10 yılını doldurdu. Hatta Y kuşağının temsilcileri çoktan üst yönetim kademelerine doğru yol almaya başladı.

Y kuşağı 1980 sonrasında doğan kişileri tanımlamak için kullanılıyor. 1990’lı yılların sonuna kadar doğmuş olanları, bu kuşağa dahil etmek mümkün.

Milenyum olarak adlandırılan 2000’li yılarda ise yeni bir kuşak ortaya çıkıyor: “Z kuşağı.” Bu yıl dördüncüsü yapılan Y kuşağı araştırmasında, 1982 ve sonrasında doğan kişiler “y kuşağı” içinde ele alınıyor. 1982 ve sonrasında doğmuş olan katılımcıların genel özellikleri; eğitimli, daha çok büyük ölçekli ve özel sektörde faaliyet gösteren firmalarda tam zamanlı çalışan kişiler olmaları. Katılımcıların yüzde 83’ü üniversite mezunu. Kalan yüzde 17’nin de ya ikinci bir diploması var ya da lisans üstü eğitim yapmış.

Araştırmada, iş dünyasının imajı, liderlik, sektörlere bakış, yetkinlikler ve gelecek hedefleri gibi konularda y kuşağı içindeki kişilerin yaklaşımları analiz ediliyor.

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, y kuşağı çalışanlarının en çok tercih ettikleri sektörler teknoloji, medya ve telekomünikasyon. Türkiye açısından bakıldığında, y kuşağı içindeki her 2 kişiden birinin büyük ölçekli küresel bir firmada kariyer hayali kurduğu ortaya çıkıyor.

Diğer taraftan, her 4 kişiden biri de kendi işini kurmak istiyor.  Küresel düzeyde katılımcıların yüzde 28’i sahip oldukları nitelik ve becerilerin çalıştıkları kurumlar tarafından tamamen kullanılabildiğini düşünüyor. Yani, geriye kalan yüzde 70’i mevcut becerilerinden iş hayatında yeterince yararlanılmadığına inanıyor.

Millennial Employees

Having been the subject of several research in terms of their characteristics, their behavior patterns in the society and their presence in the business world, Millennials are now 10 years into their careers. In fact, many of the Millennials are now moving forward to fill executive positions.

The term Millennials (Generation Y) is used to refer to the people who are born after 1980. It is possible to count the people who were born until the end of 90s in this generation. However, after the millennium, the year 2000, a new generation arises: “Generation Z.”

The 4th Generation Y research which was conducted this year considers people who were born after 1982, including 1982, as the “Millennials”. General characteristic of the people who were born in and after 1982 is that they are well-educated full-time employees of most commonly large corporations operating in the private sector.

83%

83% of the members of this generation are holding a Bachelor’s Degree. The remaining 17%, on the other hand, are holding a second degree or a Master’s Degree. The research analyzes many aspects of Millennials such as their leadership skills, their view of the industry, their competency and their goals. According to the results reported in this research, technology, media and telecommunication are among the most common industries that Millenials prefer to work for.

From a perspective from Turkey, we can see that every one out of two Millennials are trying to build a career in a large scale international company. On the other hand, every one out of four Millennials are looking forward to establish their own business. 28% of the participants of this research said that their qualifications and skills are fully being employed by the company they are working for. That is, the remaining 70% do not think that their skills are put to a good use in the business world.