Genel Yayın Yönetmeni Nurşah SUNAY
Genel Yayın Yönetmeni Nurşah SUNAY

Bugüne kadar karakteristik özellikleri, toplumsal yaşamdaki davranış kalıpları ve iş hayatındaki varlıkları açısından çok sayıda araştırmaya konu olan Y kuşağı, çalışma hayatında 10 yılını doldurdu. Hatta Y kuşağının temsilcileri çoktan üst yönetim kademelerine doğru yol almaya başladı.

Y kuşağı 1980 sonrasında doğan kişileri tanımlamak için kullanılıyor. 1990’lı yılların sonuna kadar doğmuş olanları, bu kuşağa dahil etmek mümkün.

Milenyum olarak adlandırılan 2000’li yılarda ise yeni bir kuşak ortaya çıkıyor: “Z kuşağı.” Bu yıl dördüncüsü yapılan Y kuşağı araştırmasında, 1982 ve sonrasında doğan kişiler “y kuşağı” içinde ele alınıyor. 1982 ve sonrasında doğmuş olan katılımcıların genel özellikleri; eğitimli, daha çok büyük ölçekli ve özel sektörde faaliyet gösteren firmalarda tam zamanlı çalışan kişiler olmaları. Katılımcıların yüzde 83’ü üniversite mezunu. Kalan yüzde 17’nin