Genel Yayın Yönetmeni Nurşah SUNAY
Genel Yayın Yönetmeni Nurşah SUNAY

Bugüne kadar karakteristik özellikleri, toplumsal yaşamdaki davranış kalıpları ve iş hayatındaki varlıkları açısından çok sayıda araştırmaya konu olan Y kuşağı, çalışma hayatında 10 yılını doldurdu. Hatta Y kuşağının temsilcileri çoktan üst yönetim kademelerine doğru yol almaya başladı.

Y kuşağı 1980 sonrasında doğan kişileri tanımlamak için kullanılıyor. 1990’lı yılların sonuna kadar doğmuş olanları, bu kuşağa dahil etmek mümkün.

Milenyum olarak adlandırılan 2000’li yılarda ise yeni bir kuşak ortaya çıkıyor: “Z kuşağı.” Bu yıl dördüncüsü yapılan Y kuşağı araştırmasında, 1982 ve sonrasında doğan kişiler “y kuşağı” içinde ele alınıyor. 1982 ve sonrasında doğmuş olan katılımcıların genel özellikleri; eğitimli, daha çok büyük ölçekli ve özel sektörde faaliyet gösteren firmalarda tam zamanlı çalışan kişiler olmaları. Katılımcıların yüzde 83’ü üniversite mezunu. Kalan yüzde 17’nin de ya ikinci bir diploması var ya da lisans üstü eğitim yapmış.

Araştırmada, iş dünyasının imajı, liderlik, sektörlere bakış, yetkinlikler ve gelecek hedefleri gibi konularda y kuşağı içindeki kişilerin yaklaşımları analiz ediliyor.

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, y kuşağı çalışanlarının en çok tercih ettikleri sektörler teknoloji, medya ve telekomünikasyon. Türkiye açısından bakıldığında, y kuşağı içindeki her 2 kişiden birinin büyük ölçekli küresel bir firmada kariyer hayali kurduğu ortaya çıkıyor.

Diğer taraftan, her 4 kişiden biri de kendi işini kurmak istiyor.  Küresel düzeyde katılımcıların yüzde 28’i sahip oldukları nitelik ve becerilerin çalıştıkları kurumlar tarafından tamamen kullanılabildiğini düşünüyor. Yani, geriye kalan yüzde 70’i mevcut becerilerinden iş hayatında yeterince yararlanılmadığına inanıyor.

1983 İstanbul doğumlu olan Nurşah Sunay aslen Of’ludur 🙂 Elektrik Aydınlatma sektöründe reklam satışı, marka danışmanlığı, sektörel fuar hizmetlerine kadar olan tüm Satış-Pazarlama birikimini, 2010 yılında kurduğu Sektörüm Elektrik Aydınlatma Dijital Dergisi’ne taşıyarak sektöre önemli katkı sunan bir medya organı oluşturmuştur. Farklı disiplinlerde bilgi edinmeyi kişisel ilgi alanı olarak benimsemiş; Ekonomi alanında Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Borsası, Dinler Tarihi alanında İlahiyat ve Gazetecilik alanında Yeni Medya lisans ve ön lisans eğitimlerini tamamlamıştır. Evli ve 4 çocuk annesi olan Nurşah Sunay, tüm mesleki faaliyetlerini, Sektörüm Dergisi’nin Dijital Medya Direktörlüğünü de üstlenen eşi Serdar Sunay ile birlikte yönetmektedir.