Genel Yayın Yönetmeni Nurşah SUNAY
Genel Yayın Yönetmeni Nurşah SUNAY

Bu sayımızda Y kuşağı çalışanları ile ilgili küçük ipuçları veriyor olacağız. Y kuşağı 1980’li yıllarından başından 2000’lerin başına kadar uzanan zaman dilimi kapsamaktadır.

Y kuşağı bugün 7 mil­yarlık dünya nüfusunun, yaklaşık 1,8 milyarlık bir kısmını oluştu­ruyor. Ülkemizde 10 yıl içerisinde çalışan nüfusun yüzde 70′ini, Y kuşağının oluşturması bekleniyor.

Y kuşağı özgürlükten, sosyallikten, değişimden yana. Teknolojinin hayatını kolaylaştırmasını seviyor, hayatının odak noktasına işini koymuyor. Y kuşağı’nın dilinden anladığınız sürece onların yakla­şımından yararlanabilir ve verimli bir iş ortamı sağlayabilirsiniz. Yöneticiler için Y kuşağı çalışanları ile ilgili birkaç ipucu…

*Y kuşağı, 2020 yılına geldiğimizde, iş hayatının neredeyse yarısı­nı oluşturuyor olacak. Bu kuşağın mutluluğu, iş dünyanın verim­liliği açısından büyük önem taşıyor. Motivasyonu yüksek tutmak ve verimliliği arttırmak adına, performans bazlı sistemi, çalışan memnuniyetine ve verimlilik konusunda ciddi artışlara olanak sağlayabilir.

*Rehberlik, sadece okullara özgü bir yardım sistemi değildir. Ve­rimliliği arttırmak adına, rehberlik hizmetlerinin çözebileceği tür­de problemler için ofislerde bu tür uzmanlar bulundurulmasında fayda var.

*İş ortamında elbette hiyerarşi gibi şirket kültürünüzde bulunan ve değişmeyecek kurallarınız olabilir. Ancak bunlar dev ve kalın duvarlarla örülü olmamalı. Y kuşağının fikrini almak onlara bazı sorumluluk vermek verimliliği artırmak adına son derece önemli.

*Y kuşağı sosyal olmayı seviyor. Hayatının tamamını ofis ortamın­da geçirmek ona göre değil. Bu durumun düşüncesi bile onların verimliliğini azaltıyor. Bu nedenle daha esnek çalışma saatleri, za­man zaman home office çalışma olanağı onları kalbinden vuruyor. Ayrıca kıyafet yönetmeliği, ofiste mesaiye kalmaktansa işe evde devam etmek gibi konularda esnek davranmanız, Y kuşağının işe duydukları bağlılığı artırabilir.

*İşi tüm stresiyle yüklenmektense, ofis ortamını eğlenceli kılacak aktiviteler yapmak mutlaka iyi gelecektir.

nurşah sunay

Millennial Employees & Business Life

In this issue, we will be giving some tips about millennial employees. Millennials, or members of Generation Y, are those who were born between the beginning of 1980s and the end of 1990s. Generation Y makes up around 1.8 billion of the world population which is around 7 billion. It is expected in Turkey to have 70% of the employed to be a member of the Generation Y in the next 10 years.

Millennials favor freedom, socializing and change. They like the convenience of technology and their jobs are not the focus of their lives. As long as you can speak their language, you may benefit from their approaches and build an efficient working environment. Here are some tips for the managers about Generation Y…

* By 2020, Generation Y will make up about the half of the workforce. The prosperity of this generation is of utmost importance for the efficiency of the business. In order to keep the motivation high and to increase the productivity, a performance-based system may significantly improve the employee satisfaction and efficiency.

* Guidance is a support system not only beneficial for educational institutions. In order to improve the efficiency, companies may benefit from having specialists focusing on problems which can be solved with guidance in their offices

* Of course, you may have unwavering rules in your business culture such as hierarchy. However, such rules need not to have big and thick walls. Asking for the opinion of the Generation Y and giving them some extra responsibilities is of utmost importance if it is to increase efficiency.

* Millennials love to be social. It is not for them to spend all their lives in the office. The very thought of doing this will reduce their efficiency. Therefore, flexible working hours and occasional opportunity to work from home are what wins their hearts. Nevertheless, a flexible dress code and ability to work from home instead of doing extra hours at the office may increase Millennials’ loyalty.
* It will be best to organize activities to make the working environment enjoyable instead of inflicting the whole stress of the job on them.