ulusal-aydinlatma-kongresi-nitelikli-aydinlatma

Aydınlatma Türk Milli Komitesi olarak “aydınlatma sektöründe araştırma, tasarım, uygulama ve üretim gibi değişik alanlarda çalışan kişileri bir araya getirmek, karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımını sağlamak” amacıyla 1996 yılından beri “Ulusal Aydınlatma Kongresi”ni düzenlemekteyiz.

Hepimizin bildiği gibi aydınlatma, farklı uzmanlık alanlarından oluşan disiplinlerarası bir çalışma konusudur. Aydınlatma alanında, akademi ve özel sektörde farklı uzmanlıklarla çalışan kişiler olarak hepimizin ortak hedefi aydınlatmanın konusuna özel tasarlanmış, aydınlatma tekniğine uygun, nitelikli aydınlatmaya ulaşmaktır.

Bu bağlamda bu yıl 12.’sini düzenlediğimiz kongremizin ana teması “Türkiye’de Nitelikli Aydınlatma” olarak belirlenmiştir. Konuya ilişkin; Aydınlatmada Eğitim ve İnsan Kaynağı, Nitelikli Aydınlatma İçin Tasarım, Dünya Standartlarında Tasarlanmış Üretim, Aydınlatmada Satış ve Tüketici Bilinci olmak üzere dört ana oturum başlığı oluşturulmuştur.

Bu oturumlar, ATMK’nın temsilcisi olduğu CIE’nin bölümlerine ilişkin konularda sunumlu bildiri ve sunumlu posterlere açıktır.

Kongre süresince aydınlatma alanında çalışan bilim insanlarını ve sektördeki; araştırma, tasarım, uygulama ve üretim gibi farklı sahalarda çalışan temsilcilerini bir araya getirerek, “Türkiye’de Nitelikli Aydınlatma”  konusunu, güncel uygulamalar ve geleceğe ilişkin önerilerle ortak bir platformda detaylı olarak irdeleme ve tartışmak amacıyla sizi “12. Ulusal Aydınlatma Kongresi ve Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı” na davet etmekten büyük onur duyuyoruz.

Katılımınız ve katkılarınız ülkemizde aydınlatmanın geleceği açısından değerli olacaktır.

Kongre için katılımcı ya da izleyici olarak başvurular aşağıdaki link aracılığı ile kabul edilmektedir.

http://12uak.atmk.org.tr

 İstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı | 18-21 Eylül 2019 paralelinde

 

  1. ULUSAL AYDINLATMA KONGRESİ | 18-19 Eylül 2019

İstanbul Fuar Merkezi –  Salon 10

Yeşilköy – İstanbul


 

National Lighting Congress

Our distinguished Sector Stakeholders, as Lighting Turkish National Committee we have been holding “National Lighting Congress” since 1996 “in order to bring together people working in various areas such as research, design, application and production in the lighting sector and to provide mutual information and experience transfer.”

As we all know, lighting is an interdisciplinary subject of study comprised of different fields of expertise. As the people working in different fields of lighting, in academia (universities) and the private sector, our common goal is to reach the qualified lighting suitable for lighting technique that specially designed for the subject of illumination,.

In this context, the main theme of our congress that we held annually for 12th time is determined as “Qualified Lighting in Turkey”. Regarding the theme; four main session topics have been established: Education and Human Resources in Lighting, Design for Qualified Lighting, World-Class Designed Production, Sales in Lighting and Consumer Awareness.

These sessions are open to paper presentations and presentation posters on topics related to sections of the CIE to which ATMK is the representative.

We are honored to invite you to the National Lighting Congress and the International Lighting and Electrical Equipment Fair in order to examine and discuss the “Qualified Lighting in Turkey” theme in detail on a common platform with current practices and suggestions for the future by bringing together in the congress the scientists working in the field of lighting industry; employee representatives working in different fields such as research, design, application and production. Your participation and contributions will be valuable in the future of lighting in our country.

Applications for Congress as participants or spectators are accepted via the link below.

İstanbulLight International Lighting and Electrical Equipment Fair | Parallel to September 18-21, 2019 12th NATIONAL LIGHTING CONGRESS | September 18-19, 2019Istanbul Expo Center – Hall 10

Yeşilköy-Istanbul