Ücret şirkette işveren ve çalışanlar arasındaki çok hassas konulardan bir tanesidir. Yapılan çalışan memnuniyet araştırmalarına göre, belli standartlarda ücret alan çalışanların ücretinin artması memnuniyeti çok fazla etkilememesine rağmen, çalışanların ücretleri arasındaki dengesizlik ve farklılıklar adaletsizlik duygusunu ortaya çıkarmakta olup çalışanların memnuniyetini çok fazla etkilediği görülmektedir.

Ücret deyinde tanım olarak farklı tanımlar ile karşılaşılmaktasır. Genek anlamda  “yapılan veya yapılacak bir iş veya hizmet karşılığında yazılı veya sözlü iş sözleşmesi uyarınca, bir işveren tarafından bir işçiye her ne ad altında veya hangi hesaplama biçimi ile olursa olsun ödenmesi gereken ve parasal olarak değerlendirilebilen, karşılıklı anlaşma yahut uluslar arası yasalarla saptanan bedel veya kazançtır.” Tanımı ücreti tarif etmektedir.

Ücret 3 farklı kısımdam oluşmaktadır.

Baz (kök) ücret; çalışanın üstlendiği işin değerine ya da sahip olduğu beceri veya yetkinliklere göre belirlenir.

Değişken Ücret; çalışanın işe yaptığı katkıya ve performansına göre verilen teşvik edici ücrettir.

Sosyal yardım ve ek ücretler; Baz ücrete ek olarak işveren tarafından sağlanan her türlü yan menfaatleri kapsamaktadır.

Ücret dengesizliklerini önlemek için farklı yöntemler uygulanabilir.

Çalışanların iş değerlemesi neye göre yapılmalı?

Kurumların çalışanlarına yaptıkları yatırımlar kurumun bulunduğu sektöre göre değişiklik göstermektedir. Bazı sektörlerde eleman sirkülasyonunun fazla olması, bazılarında ise düşük olması istenmektedir.

Orta seviyede bir çalışanın kurum kül