tuketicilerin-korunmasi-hakkinda-kanun-teklifi-mecliste

Tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasını içeren kanun teklifi, TBMM’ye sunuldu. Teklife göre; tüketici işlemlerinde yargı yoluna başvuru yapılabilmesi için 30 bin TL sınır getiriliyor. Bu sınırın altındaki konular için Ticaret Bakanlığı’nın görevlendirdiği tüketici hakem heyetleri ya da kaymakamlıklara başvurulacak.

Tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasını içeren kanun teklifi, TBMM’ye sunuldu. Teklife göre; tüketici işlemlerinde yargı yoluna başvuru yapılabilmesi için 30 bin TL sınır getiriliyor. Bu sınırın altındaki konular için Ticaret Bakanlığı’nın görevlendirdiği tüketici hakem heyetleri ya da kaymakamlıklara başvurulacak.

talep-yoksa-baglantili-sigorta-olmayacak

AKP Manisa Milletvekili İsmail Belen’in hazırladığı ve 53 AKP milletvekilinin imza attığı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklife göre; taksitle satış sözleşmelerinde temerrüt borcun tümünün peşin kılınmasına ilişkin koşullar, tüketici lehine değiştirilecek. Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin kalan borcunun tümünün ifasının talep edilmesi için kanundaki diğer şartların yanı sıra kalan borç yerine sözleşmede yer alan bedel dikkate alınacak.

Talep Yoksa Bağlantılı Sigorta Olmayacak

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yapılacak değişiklik ile açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamayacak. Kredi veren, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi sözleşmesini tüketiciye sunabilecek. Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacak.

Ön Ödemeli Konutlar 36 Ay Yerine En Geç 48 Ayda Teslim Edilecek

Ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak. Büyük ölçekli konut projelerinde inşaatın tamamlanması çok uzun süreler alabildiğinden ön ödemeli olarak satılan konutların tüketicilere azami teslim süresi 36 aydan 48 aya çıkarılacak. Kat irtifakının tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devri halinde de devir ve teslim yapılmış sayılacak.

Devre Tatile Koruma Artıyor

Paravan şirketler kurularak tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi amacıyla devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanların devre mülk veya devre tatil satışı yapması yasaklanacak. Tüketicinin, devre tatil sözleşmesinden cayma hakkını daha kolay kullanabilmesi için getirilmiş olan cayma süresi içinde tüketiciden ödeme veya borçlandırıcı belge alma yasağı, ayni hakka konu devre tatil sözleşmesi olan devre mülk sözleşmelerini de kapsayacak şekilde genişletilecek.

30 Bin TL’nin Altındaki Anlaşmazlıklar Hakem Heyetine

Ticaret Bakanlığı, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla tüketici hakem heyetleri oluşturmakla görevlendirilecek. Tüketici hakem heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Bakanlık tarafından belirlenecek.

Tarafların İcra ve İflas Kanunu’ndaki hakları saklı kalmak kaydıyla; değeri 30 bin Türk lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu olacak. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde başvurular ilçe kaymakamlığına yapılabilecek.

Yapılan bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlık tarafından belirlenen yetkili tüketici hakem heyetine iletilecek. Tüketici hakem heyeti kararları tarafları bağlayacak. Kanuna aykırılık halleri için öngörülmüş bazı idari para cezaları, yeniden düzenlenecek

Sektörüm Dergisi aylık yayımlanan ,Google News, Google Gazetelik-Dergilik, Bundle Haber Uygulaması, Turkcell Dergilik ve diğer tüm dijital mecralarda ve sosyal medya kanallarımızda, eş zamanlı olarak Elektrik, Aydınlatma, Enerji, Güvenlik ve Otomasyon sistemleri sektörlerinde ihtisaslaşmış, Türkiye'nin en güçlü yayın sağlayıcı basılı yayın ve dijital dergisidir. Ulusal ve Uluslararası arenada seçkin okur kitlesine en geniş haber içeriğini sunar. 2020 mart ayından beri sadece dijital olarak devam eden sektörüm dergisi sıfır karbon bir firmadır.