tuketici-guveni-ne-sinyaller-veriyor

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülmektedir. Bu açıdan bakıldığında gelecekte harcam.  a ve tasarruf eğilimleri hakkında bize önemli ip uçları vermektedir.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

Tüketici güveni yüksekse harcama eğilimi artar ve iç piyasa canlanır. Eğer tüketici güveni düşükse harcama eğilimi azalacağından iç piyasada durgunluk ihtimali artar.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre %1,3 oranında azaldı; Kasım ayında 76,6 olan endeks, Aralık ayında 75,6 oldu.

tuketici-guven-endeksi

Görüleceği üzere tüketici güven endeksi 100 seviyesinin altındadır. Yani kötümser bir bakış açısına sahip tüketici davranışını bize söylemektedir. Oranın daha da düşmesi karamsarlığın daha da arttığını göstermektedir.

Sebepleri konusundaki detaylara bakalım;

Tüketici güven endeksindeki düşüşe en büyük etkiyi gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisinin yol açtığını görmekteyiz. Aralık 2022 ayında aylık bazda %4 düşüş olmuş durumda.

Diğer faktörlere bakarsak, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi %0,7 artmış durumda. Ayrıca mevcut dönemde hanenin maddi durum beklentisi %1.5 düşerken, gelecek 12 aylık dönem için sadece %0.6 düşüş söz konusu.

Genel ekonomik durum beklentisinin bozulmasının sebepleri arasında global resesyon söylemlerinin psikolojik etkisinin olduğu da unutulmamalıdır.

Tüketici güveni geleceğe yönelik ipuçları verir. Pazarlama politikasını belirlerken bu veriyi dikkate almakta fayda var.

Görüşmek dileğiyle…

HİKMET BAYDAR 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. cnntürk, apara, tv100 bbntürk,e kotürk, vb televizyon kanallarında ekonomi ile ilgili programlara katılarak güncel verileri yorumlamıştır. Muhtelif gazete ve dergilerde ekonomi ile ilgili yazıları yayınlanmıştır. Bankalarda ve Bankalar Birliğinde bankacılık eğitimi vermiştir.