tuketici-guveni-ne-anlama-geliyor

Tüketici Güveni Değişimi Satışlarımızı Nasıl Etkiler?

Aylık Tüketici Eğilim Anketi ile; tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır.

Burada kişisel mali durumu ve geleceğe yönelik beklentileri, ekonomi hakkında düşünceler ile gelecekte harcama yapma düşünceleri ile ilgili istatistikler toplanarak değerlendirilir.

Bizler de bu analizin sonucunda çıkan rakamla genel eğilimi öğrenmiş oluyoruz. Bu durumda geleceğe pozitif bakılıyor ve harcama arzusu artıyorsa tüketici güven endeksi değeri yükselir, aksine geleceğe daha karamsar bakılıyor ve harcama isteği azalıyorsa da tüketici güven endeksi düşer.

Yani endeks düşüşü gelecekte talep daralması olabileceği, endeks artışı da gelecekte talep artışı olabileceği anlamına gelmektedir.

Endeksin 100 değerinin üzerinde olması pozitif ve harcama eğilimi yüksek, altında olması ise harcama isteği düşük ve karamsar bir tüketici yapısını ifade ettiğinden, gelecekte piyasanın nasıl olabileceğinin ip uçlarını bulma imkanı vermektedir.

Bu açıklamalardan sonra son verileri beraber inceleyelim;

TÜİK verilerine göre Mart 2021 ayı tüketici güven endeksi 86,7 olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında 84,5 olan endeksin bir miktar daha yükseldiğini görmekteyiz. Yani Şubat ayına göre daha az karamsar bir tüketici yapısı var anlamına gelmektedir.

Son zamanlarda 80 civarında hareket eden endeks 2019 Mart ayından bu yana en yüksek değere ulaşmıştır.

Hanenin maddi durum endeksi yükselse de hala 67,3 gibi düşük bir değerdir. Bu durum iç talebin zayıflığını açıklamaktadır. Hanenin maddi durum beklentisi 87,9 a yükselerek biraz daha az karamsar hale gelmiştir.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi de yükselmiş ve 94,1 olmuştur. 100 değerine az kalması çok önemlidir. Dayanıklı tüketim malı alma konusundaki düşünce endeksi de yükselerek 97,4 olmuştur.

Çok hareketli bir iç piyasa olacağı sinyali henüz olmasa da, Şubat ayına göre biraz da az karamsar bir piyasa olduğunu görmekteyiz. Pandemi sürecinde ana belirleyici bu konudaki gelişmelerdir. Pandemi etkisini kaybettikçe ve kur aşırı yükselmedikçe iç talepte yavaş yavaş artış görebiliriz.

Görüşmek dileğiyle…

HİKMET BAYDAR 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. cnntürk, apara, tv100 bbntürk,e kotürk, vb televizyon kanallarında ekonomi ile ilgili programlara katılarak güncel verileri yorumlamıştır. Muhtelif gazete ve dergilerde ekonomi ile ilgili yazıları yayınlanmıştır. Bankalarda ve Bankalar Birliğinde bankacılık eğitimi vermiştir.