tuketici-guven-endeksi-2018-11-makale-gorseli.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu TCMB ile iş birliği yaparak oluşturduğu Kasım 2018 ayı tüketici güven endeksi rakamlarını 22/11/2018 günü açıkladı. Söz konusu verilere göre;  Tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre %4 oranında arttı; Ekim ayında 57,3 olan endeks Kasım ayında 59,6 oldu.

Tüketici Güven Endeksi, kasım 2018

Tüketici güven endeksinin 100 ve üzeri olması geleceğe daha güvenle bakıldığını, 100 seviyesinin altında olması ise karamsar bir tablonun hakim olduğunu göstermektedir. Grafikten de görüleceği üzere Ekim ayında son 2 yılın en karamsar verisi yayınlanmışken, Kasım 2018 ayında bir önceki aya göre biraz daha iyi bir endeks verisi yayınlandı. Bu veri hala çok karamsar bir tabloyu ortaya koymaktadır.

Tüketici güveninin düşük olması kişilerin tüketim eğilimini azaltarak tasarruf eğilimlerinin artmasına neden olur. Böyle bir ortamda kimse hareketli bir piyasa beklememelidir. Talep isteksiz bir tavır içerisinde olur.

Ciro artışlarının miktar bazında artabilmesi talep artışıyla veya rakiplerin piyasadan çıkmasıyla alakalı olduğu unutulmamalıdır. Tüketici güven endeksi düşükken, konkordato gibi yollarla sürprizler yapan firmalar nedeniyle piyasa güveninin de düşebileceği düşünülürse önümüzdeki dönem nakit akışlarının tutturulması daha da riske girmiş durumda. Bu yap gelecekte tüketici ve satıcının piyasaya olan güvenini de ciddi şekilde olumsuz etkileyebilir.

Saygılarımla,

Hikmet Baydar

HİKMET BAYDAR 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. CNBC-E, TRT, SKYTÜRK, vb televizyon kanallarında ekonomi ile ilgili programlara katılarak güncel verileri yorumlamıştır. Muhtelif gazete ve dergilerde ekonomi ile ilgili yazıları yayınlanmıştır. Bankalarda ve Bankalar Birliğinde bankacılık eğitimi vermiştir.