Emre Solak

Akış Ölçüm Prensibi

Ultrasonik akış ölçerler, kapalı borulardaki sıvıların akış hızının ölçmek üzere tasarlanmış debimetredir. Transduserların temassız ve boru üzerine takılan tipte olması, onların kirlenmeme ve kolay montaj özelliğinde olmasını sağlar.

Transit-time debimetrelerin kullandığı iki transduser, ultrasonik dalgaların hem alımı hem de gönderim işlevini görür. Transduserler (dönüştürücüler) birbirlerinden belirli bir mesafede kapalı bir borunun dış yüzeyine monte edilirler.

Transduserler (dönüştürücüler) ya sesin borunun içinde 2 kere geçtiği “V” methoduyla, veya sesin borunun içinde 4 kere geçtiği “W” methoduyla veya transduserlerın boru üzerine karşılıklı olarak monte edildiği ve sesin borunun içinden bir kere geçtiği ”Z” methoduyla monte edilir. Transduserlerin montaj seçimi boru ve sıvının karakteristik özelliklerine bağlıdır.

Debimetre, iki transduser arasında ses enerjisindeki module edilmiş bir frekansın dönüşümlü olarak alınması ve gönderilmesi ile çalışır ve iki transduser arasındaki sesin geçiş süresi transit time (geçiş süresi) olarak ölçülür. Aşağıda gösterildiği gibi ölçülen geçiş süresi (transit time) arasındaki fark doğrudan ve tam olarak boru içindeki sıvı hız