emresolak

Suyun öneminin oldukça arttığı bir dönemde tarımsal alanların sulanması ve suyun doğru kullanılmasının önemi de aynı paralelde artmıştır. Tarımsal alanların doğru sulanması ile su israfından kaçılması, aynı zamanda ürünlerin iyi kalitede olmasına neden olmaktadır.

Tarımsal sulamanın yapıldığı ilk ülke Mısır olarak kabul edilmektedir. M.Ö. 5000 yıllarında Nil nehrinden su yolları oluşturularak tarım alanlarında kullanılmıştır.

Dünyanın bilinen ilk kaya dolgu barajı M.Ö. 3000 yıllarında Nil nehri üzerinde Kral Menes tarafından yaptırılmıştır.  Dünyanın kullanılabilir su kaynaklarının büyük bir kısmı tarımsal sulama alanlarında tüketilmektedir.

Dünya üzerindeki suyun arttırılması mümkün olmadığından, tarımsal sulamada kullanılan su miktarının Dünya genelinde artmasından dolayı sulama sistemlerinin geliştirilmesi ve suyun doğru şekilde kullanılması zorunlu olmuştur.

Tatlı suyun Dünya üzerinde sınırsız bir kaynak olarak düşünülmesi suyun giderek azalmasına ve ne kadar ehemmiyetli olduğuna dikkati çekmiştir. Sınırsız olarak düşündüğümüz, olmazsa yaşama imkanımızın olmayacağı bu değerli kaynağı doğru kullanmak için çalışmaların yapılması ve minimum tüketim ile maksimum verimliliğin alınması şart olmuştur.

Ülkemizde en son Yalova ilinde yaşanan su krizi buna en önemli örnektir. Günlerce insanların susuz kalması ve Gökçe barajının kuruma ihtimalinin gündeme gelmesi insanları tedirgin etmiş ve zor durumda bırakmıştır. Suyun öneminin yüksek olduğunu kabul ederken Tarımsal sulamanın da doğru yapılmasının önemi yüksektir. Sulamanın toprağa sağlayacağı faydalar şunlardır ;

  •  Sulama sayesinde ürün verimi artar, kalitesi yükselir.
  •   Büyüme mevsimi boyunca bitkinin ihtiyaç duyduğu su miktarı kök bölgesinde depolanır, böylelikle devamlı ve kararlı bir bitki yetiştiriciliği ortamı temin edilmiş olur,
  •   Yılda birden fazla ürün almak mümkün olur.
  •   Toprakta bitki beslenmesi yönünden faydalı olan, kimyasal ve bakteriyolojik faaliyetler artar.
  •   Toprak ve havayı serinletir, don tehlikesini önler.
  •   Toprakta zararlı tuzlar ve elementler yıkanır.
  •   Ticari gübreler ve zirai ilaçlar su ile birlikte toprağa verilebilir,
  •  Toprağı işlemek için gerekli tav sağlanır.

Görüldüğü üzere toprağın fazla sulanması ürünün bol ve güzel olmasına imkan sağlamaz, aksine toprağı yıpratarak alınan üründe sıkıntıların oluşmasına neden olur. Aşırı sulama toprak içinde suyun miktarı içinde tehlike oluşturmaktadır.

Tarımın ikinci plana atıldığı günümüzde insanların makine, beton, teknoloji vs. ile doyamayacağını unutmamak gerekir.

 Şiire dair ;

Damla düştü toprağa cemre misali

En büyüleyici pırıltısıyla dün akşam,

Mis gibi kokusuyla büyüleyen etrafı

Eksikliğini hissettiğimiz ama söyleyemediğimiz,

Tek tek ama beraberce kardeşcesine

Göl gibi derler ya işte öyle durgun ve sessiz

Üzüntülülerini paylaşırlar sevinçleri paylaştıkları gibi ,

Lisanlarıyla sevgiden bahsederler hep

Esintisinde bir samyelinin bir ömür boyu,

Rahatlatıyor tüm sevgiye muhtaçları şu yağmur taneleri.

Murathan Mungan

bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle…

Emre SOLAK