sirketinizi-yonetirken-hangi-gostergelere-bakiyorsunuz
  • Arabanızı   sürerken kaç göstergeye   bakıyorsunuz?
  • Sadece dikiz aynasına bakmanız   yeterli mi? 
  • Peki ya şirketinizi yönetirken?

İşletmenizdeki hata oranlarını ve kayıpları yüzde olarak mı binde olarak mı ölçüyorsunuz?

Ticaret maratondur ve işletmelerin varlıklarını devam ettirmek bu süreçte rakiplerini belirleyip buna göre yol haritası çizmeleri için iyi bir raporlama sistemine sahip olmaları olmazsa olmazlar arasında yerini almıştır.

IK yazılımı şirketteki duygusal metriğin kaynağıdır, stratejik ortağıdır en yaşayanıdır temeli insandır. Bu kabulle sistemin bize vereceği nitelikli bilgiler nicelik olarak dönüp metrik beklentilerimize yol haritası çizmemizde  destek olur.

İnsan kaynakları dahil tüm birimlerden alınan raporlar firmanın sahip olması gereken bütünlüğü sağlar.

Günümüzde gelişen işletme bilimiyle, işletme yöneticilerinin bilgi ihtiyacı da sürekli olarak artmaktadır ve raporlama sisteminin önemi belirginleşmektedir.

Günün sonunda işler dönüp dolaşıp rakamlara ölçümlere metrik sonuçlara dayanıyor. Departmanların aylık masrafı, şube çalışanlarının değişim oranı, firmada erkek kadın sayısı pek çok sorunun cevabı.

İşimizle ilgili çeşitli alanlarda her gün çok sayıda soruyla karşılaşırız. Bunlardan bazıları geçmişte defalarca karşılaştığımız, bazıları da ilk defa karşılaşacağımız sorular olabilir. Yanıtlayamadığımız sorular bize maliyet, başarısızlık, gecikmiş kararlar ve bunun sonucunda zaman kaybı olarak geri döner.

Şimdiye kadar firma içinde basit önemsiz yada tüm yapıyla ilgisiz görünen ancak zamanında doğru kişiye doğru zamanda sorulmayan soruların uzun vadede firmaya ağır telafisi mümkün olmayan sonuçlar getirebilir.

Parametrik yapıya doğru yararlı ve rafine bilgiler netleştirilip giriş yapılırsa raporlama sonrası alınan sonuç firma için verimli ve uygulanabilir şekilde yönetime ulaşır.

Bir rapordan beklenen; doğru, hızlı ve farklı formatlarda yeniden oluşturulabiliyor olmasıdır.

Raporlar ilgili departmanlara erken uyarı sistemini vermeli, sistem içindeki potansiyel sorunları ortaya çıkmadan tespit etmeli mevcut normlar ile uyumlu olup olmadığı konusunda rapor okuyucuya ki bu genelde yöneticidir doğru bilgiyi aktarmalı ve karar mekanizmasında hak ettiği değeri bulmalıdır.

Sistemin doğru ve kişiye bağımsız çalışabilmesi için personel insiyatifi en aza indirgenecek veya kontrol edilebilir seviyeye raporlama sayesinde ulaşılmalı.

Raporlar risk belirler gereksiz risklerden vazgeçme veya devam edip sonuçlarını ölçümlemede en büyük destektir.

Data oluşumunda tüm bilgiler kayda geçirilmeli ve personelin neleri kafasında taşıyıp taşımadığı ve bunu ne kadar tartıştıkları iyi tespit edilip sistem grift yapıdan kurtarılıp, işleyen sağlıklı bir sistem haline getirilebilmesi doğrudur.

Her raporlama verilerin doğru ve güvenilirliği ile yapıya büyük uzun vadeli yararlar sağlar iş ki raporu doğru okuyup değerlendirebilecek yöneticiler var olsun…Unutmayalım ki risk yönetimi kriz yönetiminden çok daha tercih edilir bir durumdur.

İşin başarısının devamı ve başarısızlık nedeninin tespiti kişiden bağımsız devam edebilmesi için firmalarda   raporlama vazgeçilmez bir olgudur. Şirket ihtiyaçlarını belirler, kaynak atıllarını dönüştürür yada gözden çıkartır.

Kişi performansı belirler yön verir. Normlarını belirlemiş firmalar kendi kültürünü ticarete bakış etiği ile harmanlarsa maratona başarılı ve güvenli devam eder. Unutmayalım bilgi güçtür ve ölçemediğimiz şeyi yönetemeyiz.