Sigma Elektrik Hakan Tan * Röportaj*

Sigma Elektrik Hakan Tan

Yeni Projelerimizle Türk Ekonomisine Yatırım Yapmaya Devam Edeceğiz

Rabia VATAN: Sayın Hakan Tan, Sigma Elektrik’teki pozisyonunuzdan ve kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?

Hakan TAN: Haziran ayında Sigma Elektrik ailesine katıldım. CM0 (Chief Marketing Officer) ve CS0 (Chief Sales Officer) olarak görev yapmaktayım. Diğer bir deyişle Pazarlama ve Satış Direktörlüğü gö­revlerini üstlenmekteyim. Sigma Elektrik pazarlama ve satış yönetimleri gelişen ve küreselleşen ticari koşullara göre tekrar yapılandırılmaktadır. Bu yapılandırma çerçevesinde Sigma Elekrik CM0 & CS0 bölümleri Pazarlama, Satış, Proje Satış, Satış Destek, CRM, B2B, Medya ve Marka Yönetimi, Kurumsal İletişim Yönetimlerinden oluşmaktadır.

Sektöre 2000 yılında katıldım. Sektördeki çeşitli fırmalarda Satış Yönetimi, Proje Yönetimi, Doğrudan Pazarlama, Retail (Perakende Yönetimi), Pazarlama Yönetimi, Marka Yönetimi, Fiyat Yönetimi, Stok Yönetimi, B2B ve CRM Yönetimi, Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim ve Reklam Yönetimi, Ürün Yöneti­mi, Projelendirme ve Yönetişim konularında orta ve üst düzey yönetici olarak görev yaptım. İstanbul Üniversitesi‘nde yüksek lisansımı tamamladıktan sonra halen İstanbul Aydın Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olarak öğretim hayatıma devam etmekteyim. Pazarlama iletişimi, Sosyal Medya ve itibar Yönetimi ile ilgili çeşitli kitap ve dergilerde de akademik makalelerim bulunmaktadır.

Önümüzdeki dönem için projeleriniz nelerdir? 2018 yılında hangi konulara öncelik ver­meyi düşünüyorsunuz?

Öncelikle görev yaptığım Sigma Elektrik’ten de bahsetmek isterim. Sigma Elektrik yerli bir üreticidir. Sigma Elektrik faaliyetlerine 1993 yılında otomatik sigorta üretimi ile başlamış olup, her geçen gün geliştirdiği yeni projeler ile Türk ekonomisine ve çalışanına yatırım yapmaya devam etmektedir.

Sadece üretim bantlarımızda 120 çalışanımız en yüksek kalitede ürünü üretmek için görev yapmaktadır. Sigma Elektrik ürün port­föyünde Alçak Gerilim Devre Kesicileri, Otomatik Sigortalar, Alçak Gerilim Akım Transformatörleri, Alçak Gerilim Kontaktörleri başta olmak üzere çeşitli AG Koruma ve Ölçü cihazlarının üretim süreçle­rini modern üretim teknolojilerini kullanarak yapmaktadır. Sigma Elektrikli.’ tüm iş süreçleri ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi güven­cesi altında gerçekleştirilmektedir. Sigma Elektrik Türkiye’nin yedi bölgesinde bayileri ile konut, otomasyon, pano, makine ve dağıtım şirketlerine hizmet vermektedir.

Bunlara ilaveten Sigma Elektrik Dış Ticaret departmanı da Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarını 55 ülkeye ihracat yaparak Türk Ekonomisi’ne döviz de kazandırmaktadır. Özellikle dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan İngiltere’ye ürünlerimizin ihraç edildiğini öğrendiğimde ne kadar doğru bir firmayla çalıştığımı da anlamış oldum.

Günümüz bilgi, enformasyon ve iletişim çağı olarak adlandırılmak­tadır. Bundan dolayı kısa zaman içerisinde bayilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla CRM ve B2B yönetimlerini aktif hale getirmeyi planlamaktayız. Böylelikle gerek bayilerimizde gerekse de sektör ile hem yüz yüze hem de dijital olarak kesintisiz, etkin, katılımcı, paylaşımlı ve etkileşimli bir iletişim yönetimine de sahip olacağız.

Pazarlama, Satış, Proje Satış ve Kurumsal İletişim bölümlerine yeni çalışma arkadaşlarımız katıldı. Bölümlerimiz Sigma Elektrik’in ciro­suna ve marka bilinirliğine bağlı olarak büyümeye devam edecektir.

Zamanla bölge temsilciliklerimizin bölge müdürlükleri olarak geliş­mesi ve genişlemesini planlamaktayız. 2017 yılının ikinci dönemi için büyüme hedefimizi %50 olarak, 2018 yılı büyüme hedefimizi ise %100 olarak öngörmekteyiz.

Hem ürün gamımıza hem de tüm Tür­kiye genelinde bayi ağımızı geliştirmek için ilgili süreçleri de devre­ye aldık. Ayrıca Sigma Elektrik markamızın bilinirliğini arttırabilmek için çeşitli dergi ve medya organlarıyla da sosyal medya yönetimi, dijital, kurumsal iletişim ve reklam faaliyetlerini de başlatmış bulun­maktayız.

Kullanıcılar karar verme noktasında sizi yönlendiriyor mu ya da tecrübelerinizden faydalanıyor mu?

Öncelikle belirtmek isteriz ki müşteri memnuniyeti firmamızın birin­ci önceliğidir. Zaten literatürde belirtildiği gibi pazarlama müşteri, istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlamaktadır.

Hem bayi hem de kullanıcı (mühendislik) müşterilerimizle hem satış ekibimiz hem de proje ekibimiz sürekli iletişim, etkileşim ve iş birliği içerisindedir. Böylelikle de müşterilerimizin ve sektörün istek ve ihtiyaçlarına göre üretici de olduğumuz için cevap verebilmekteyiz.

Diğer yanda Sigma Elektrik 1993 yılında kurulmuş olup, önümüzdeki yıl 25.yılını kutla­yacaktır. Dolayısıyla deneyimlerimizi, bilgimizi bayimiz, kullanıcımız ile paylaşmaktayız. Firma olarak kazan politikasının doğru olduğu nu düşünüyoruz.

Paydaşlarımızla olan ilişkinin uzun süreli olmasını da buna bağlamaktayız. Sigma Elektrik olarak müşterinin istek ve talepleri firmamız için önemlidir ve değerlidir. Bünyemizde bulunan CRM (Müşteri ilişkileri Yönetimi) ile ve kısa zamanda faaliyete alaca­ğımız B2B (Kurumsal Müşterilerimizin Sipariş Yönetimi Modülü) yö­netim programı ile müşterilerimize daha etkin ve etkileşimli iş birliği gerçekleştirmeyi de planlamaktayız.

Projelere nasıl ulaşıyorsunuz?

Pazarlama ve Satış Direktörlüğü’ne bağlı olarak Proje, Satış bölümü­müz bulunmaktadır. Proje, Satış bölümümüzdeki satış mühendisle­rimiz projeleri direkt olarak ziyaret etmekte ve teklif vermektedir. Verilen tekliflerin kabulünde ise yetkili bir bayinin üzerinden satış işlemi gerçekleştirilmektedir. Böylelikle bayilerimize de kazanç sağ­lamaktayız. Özellikle son iki ayda birçok özel ve resmi projeyi sonuç­landırdık. Önümüzdeki aylarda basın bültenlerimizde de aldığımız projeleri sektör dergilerinde paylaşacağız.

Yeni dönemde şube açmayı ya da bayilerinizi geliştirmeyi düşünüyor musunuz?

Hakan Tan* Sigma Elektrik

Satış direktörlüğüne bağlı olarak İzmir, Bursa, Ankara ve Antep böl­ge temsilciliklerimiz bulunmaktadır. Aynı zamanda fabrikamızda da Marmara Bölge Müdürlüğümüz faaliyet göstermektedir. Gelişen ve genişleyen ciro ve marka bilinirliğimize bağlı olarak İstanbul Kara­köy, İzmir ve Ankara’da bölge müdürlükleri açmayı planlamaktayız.

Sigma Elektrik olarak konut, şalt, otomasyon ve dağıtım şirketleriyle aktif olarak çalıştığımız için bayi segmentasyonumuz da bu yönde planlanmaktadır. Dolayısıyla hem 2017 hem de 2018 yıllarında bayi ağımızı geliştirmeyi ve genişletmeyi planlıyoruz. Satış ve proje ekibi­miz de Türkiye’nin yedi bölgesinde bu yönde çalışmalar. yapmaktadır.

Son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları bizimle pay­laşabilir misiniz?

2017 yılının Temmuz ayında en yüksek satış cirosuna ulaştık. Bir ön­ceki aya göre %37’lik bir artış gerçekleştirdik. Ağustos ayı rakamla­rımız ise diğer aylara göre %65 artıda olduğumuzu göstermektedir. Satış Yöneticisi ve Satış Mühendisi kadrolarımızı Temmuz ayında güçlendirdik ve güçlendirmeye de devam edeceğiz. Marka Yönetimi iletişimi süreçlerine de hız verdik.

Sigma Elektrik yerli üretimi ile hem Türkiye’ye hem de dünya pazar­larına hizmet vermektedir. Bayi ağımızın, ticari faaliyetlerimizin, marka bilinirliğimizin daha da artmasıyla ve ürün gamımızın geliş­mesi ve genişlemesiyle Sigma Elektrik hem Türkiye’de hem de dünya pazarlarında daha güçlü bir yapıda olması için faaliyetlerine devam etmektedir.

Sektörüm Dergisi’nde Sigma Elektrik‘e ve şahsıma yer verdiğiniz için teşekkür ederim.

 

We Will Continue To Invest In To Turkish Economy With New Projects.

Rabia VATAN : Mr. Hakan Tan, can you please teli us briefly about your position in Sigma Elec­tricity and your background?

Hakan TAN: I have joined the Sigma Electricity family in June. I am currently holding the positions of CMO (Chief Marketing Officer) and CS0 (Chief Sales Officer). In other words, I am acting asa Sales and Marketing Director.

Sigma Elektrik Fabrika

Marketing and sales management of Sigma Electricity is being restructured in ac­cordance with the changing and globalizing trade conditions. As part of this restructuring, CMO & CS0 departments of Sigma Electricity consist of Marketing, Sales, Project Sales, Sales Support, CRM, B2B, Media and Brand Management, and Corporate Communication Management.

1 have been employed in this sector since 2000. I served in middle and senior level positions in relation to Sales Man