namik yener görseli

Çok komponentli kimyasalların kullanım öncesi karıştırılıp daha sonra da kısa bir süre  içerisinde  kullanıldığı uygulamalardır. Genellikle 3-6 mm kalınlığında uygulamalar yapılmaktadır. Bu malzemeler sonsuz kompozisyonlarda üretilir. Genellikle kuars ,silis gibi maddelerin kimyasallar le bağlanıp mukavemet sağlanması ile oluşur.

Bu malzemelerde  yüzey aşınmasına mani olmak için dolgu için kullanılan malzemeler çok dikkatli seçilmelidir. Dolgu arttıkça aderans azalır. Dolgu azaldıkça yüzey aşınması artar.

Bu problemin çözülmesi için beton uygulama zemini parlaklığından arındırılmalı üst yüzey taşlandırılarak  yüzey pürüzlendirilmelidir. Bu işlem özel olarak hazırlanmış kum büyüklüğünde partiküllerin basınçlı hava yardıma ile yüzeye doğru püskürtülmesi ile yapılır.  Pürüzlü bir yüzeye, sıvı malzeme daha derin nüfus edip daha geniş bir yüzeyden bağlanarak yapışması sağlanır.

Bu tür uygulamalarda uygulama esnasında başarılı olmak için çok soğuk 15 derece altında  ve ıslaklıkta uygulama yapılmamalıdır.

Şayet çok büyük bir mekanik yük söz konusu değil ise ve  mevcut bir zeminin yüzeyi ıslah edilmek istenir ise en ucuz uygulama olan Akrilik malzemeli kaplama kullanılır. Bu malzemenin aderans problemi vardır.

Poliüretan zeminler, aside ve diğer kimyasallara karşı mukavemet gerektiren, ultraviyole ışıklarına karşı dayanım talep edilen çok ağır yükler taşımayan  zeminlere ilaveten  çelik yapılarda elastik uygulamalarda tercih edilir.

Tamiratı çok kolaydır. Gerekirse mimari motifler ile zemin üzerinde boyalı işaretlemeler de döküm ile birlikte yapılır. Epoxy zeminler ise en yaygın kullanılan zeminlerdir. Kimyasallara karşı dayanımları azdır. Işık etkisinde zaman içerisinde renk kaybı yaşanır. Farklı uygulamaları vardır. Self leveling uygulaması ile birlikte Farmaterazzo diye isimlendirilen dekoratif ve mukavim uygulamalar ile karşılaşılır.

Epoxy uygulamalarda en hassas olunması gereken nokta, uygulanacak zeminde rutubet ve ıslanma sorunu olmamalıdır.

Şayet zeminde bir rutubet sorunu var ise ne kadar işlem yapılırsa yapılsın bu zemin sıkıntı yaratacaktır. Bu yüzden rutubeti kesen kimyasal sürülen malzemeler olsa dahi bu bir kalıcı çözüm olmaz. Suyun ve rutubetin yapısal olarak kaynağında çözülmesi gerekir.

İçerisinde rutubet barındıran ancak bu rutubet sürekli değil fakat beton alt katmanlarında kaldı ise , bu tür uygulamalarda rutubet kesici aderansı yüksek epoxy astar kat kullanılabilir. Çünkü beton altına sıkışmış su arızı bir şekilde ordadır.

Kaynağı tarafından beslenmiyor ise sorun da yoktur. Bu şartlar altında  kılcal yükselme ve buharlaşma etkisi sınırlı kalır. Problem rutubet önleyici ara kat ile çözülür. Ancak su ve rutubet kaynağı süreklilik arz eder ise sağlıklı bir yalıtım yapılması gerekir.

İnşaatın taşıyıcı zeminlerinde zaman içerisinde oluşan çatlamalar ve ayrılmaların epoxy uygumla öncesi tamamı ile açılıp içlerinin doldurulması ve zeminin tedavi edilmesi özellikle terazzo zeminlerde tavsiye edilir. Terazzo zeminlerde işlem farklı Katmanların peşi sıra dökülmesi ile ede edileceği için katmanların birbiri ile aderansı  göz önüne alınmalıdır. Bu tür zeminlerde kullanılan silis ve kum tanecikleri önce poliüretan ile kaplanır. Bu kaplama farklı renklerde olabilir. Zemine yerleştirilen bu kuru katmanlar dikkatli şekilde perdahlanarak zemin tesviye edilir. Helikopter denen yüzey düzelten cihazlar kullanılır. Bu kuvars katmanı üzerine son safhada  bağlayıcısı ilave edilir. Bağlayıcı ,dolgu oranı çok dikkatli olarak yapılmaladır.  Pharma Terazzo ile mukavim ve dekoratif zeminler elde edilir.

Paslanmaz Çelik Zeminler,

Eğimin fazla olduğu ,su ile yıkamanın yoğun olduğu temizlik odalarında uygulanır. Bu zemin üzerinde güvenli hareket edilmesi için ızgaralı suyu rahat ileten düz ve terazide olan bölümünün altında sızdırmazlığı sağlayan  tamamen kapalı ve eğimli olan alt bölümden oluşmuştur. Bu sistem de su büyük eğim ile hijyen giderlere yönlendirilir. Genellikle AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden yapılır. Bu odaların bol havalandırılması rutubet açısından önemlidir.

Plastik Kaplı Zeminler,

Bu zeminler genellikle üzerinde ciddi taşımaların olmadığı  ve nispeten kuru yerler için tercih edilmelidir. Uygulamada  60 x 60 cm genişliğinde vinyl karolar 2-3 mm kalınlığında kullanıldığı gibi  halı şeklinde serilen türleri de vardır. Genelde tercih ettiğimiz karo şeklinde olanıdır. Çünkü lokal olarak  tamiri daha kolaydır.

Genellikle mevcut bir zemin üzerine ucuz uygulama olarak  tercih edildiği gibi ham şap betonu üzerine de yapıştırılır. Yapışmanın iyi olması için zemin iyice temizlenip pürüzlendirilir. Zemine yapıştırılan plakalar birbirleri ile de ısıtılarak yapıştırılır. Bunun için özel ısı ile yapışan yuvarlak conta kullanılır.

Labratuvarlar ve üzerinde çok yük olmayan ambalaj ünitelerinde kullanım bulur. Bu malzemenin süpürgelik uygulaması nispeten istenilen yuvarlaklıkta  ( Coving ) ve temizlikte sonlandırılır. Hijyen paneller ile birleşimlerinde  genellikle arzu edilen elastik yapıdadır. Bu yüzden çok tercih edilir ve medikal  hastane uygulamalarında kendine yer bulur.

Bu malzeme kullanıldıkça üst katmanında bulunan parlaklığını yitirir , bunun için belirli sıklıkta  özel cilası ile parlak görünümü geri kazandırılmalıdır.

Yükseltilmiş Döşeme ve Zeminler,

Bu zeminler özellikle sistem odalarında, elektrik odalarında, tümü ile havanın zeminden emildiği özel tartım odalarında kullanılır. Kullanım yerine bağlı olarak özel imalat yapılacağı gibi hazır ve standart ürünler de kullanılır.

Yükseltilmiş döşemeler genellikle modüler olarak  üretilir  ( 60 x 60 cm ) 4 cm kalınlığında preslenmiş ahşap üzeri lamine kaplı veya galvanize saç kaplı olarak da kullanılır. Binaların yangın dayanımında kalori değerleri yüksek olduğu için pek tercih edilmez. Kolay yanar ve yangını artırıcı özelliği vardır. Akustik ayak sesi önlenmesi için üst katman olarak 2-3 mm et kalınlığında plastik üst karo ile de sonlandırılır. Hijyen ortamlarda tercih edilmez.