sektorel-guven-endeksleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan sektörel güven endeksleri  Haziran 2021 ayında hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseliş gösterdi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında Mayıs ayına göre; hizmet sektöründe %6,2, perakende ticaret sektöründe %4,8 ve inşaat sektöründe %3,6 arttı.

Aylık baz da artışlar, bir önceki aya göre daha pozitif bir piyasa yapısını göstermektedir. Burada yoğun aşılama programıyla birlikte düşen vefat sayılarının verdiği moralin önemli etkisi var. Kaldı ki 1 Temmuz’dan itibaren gevşetilen tedbirlerin verdiği moral de katkı yapmaktadır. Mevsim etkilerinden arınmış sektörel güven endekslerine baktığımızda, hizmet sektörünün 108,5, perakende ticaret sektörünün 105,7 olduğunu görüyoruz.

Bu veri oldukça önemlidir. Çünkü 100 değerinin üzeri pozitif ve iyi beklentileri olan bir piyasa yapısını anlatırken 100 seviyesinin altı negatif bir piyasayı göstermektedir.

Bir önceki aya göre daha da artması her iki sektörde de pozitif beklentilerin artarak devam ettiğini bize göstermektedir. Endekslerin yükselişinde en önemli faktör, gelecek 3 ay içerisinde sipariş artışı beklentisinde meydana gelen %10’a yakın artıştır.

Bahsettiğimiz her iki sektörde de gelecek 3 ay içerisinde siparişlerde önemli artışlar beklenmektedir. Bu durum yakın gelecekte ciroların daha da artabileceği anlamına gelmektedir.

İnşaat sektöründe ise 79,6 Mayıs değerinden 82,4 seviyelerine yükseliş daha az karamsarlığı ifade etse de uzun dönem 60 seviyesinin altında olan sektör için son dönemler nispeten iyi sayılabilecek verilerdir.

Ancak hala pozitif değildir. Yabancı girişinin artması ve iç piyasanın canlanması bu piyasa için çok önemlidir. Yabancı ek talep oluşturduğundan piyasa için önemlidir.

Özetlersek; gerek hizmet gerekse perakende sektörü yakın gelecekten son derece umutludur. Daha fazla talep gelmesi ve ciro artışı olmasını beklemektedir.

İnşaat sektörü ise daha az karamsar duruma gelmiştir. Yakın gelecekte daha yüksek ciroların gelebilmesi için uygun stok ve doğru fiyatlamaya önem verilmelidir.

Görüşmek dileğiyle…

HİKMET BAYDAR 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. cnntürk, apara, tv100 bbntürk,e kotürk, vb televizyon kanallarında ekonomi ile ilgili programlara katılarak güncel verileri yorumlamıştır. Muhtelif gazete ve dergilerde ekonomi ile ilgili yazıları yayınlanmıştır. Bankalarda ve Bankalar Birliğinde bankacılık eğitimi vermiştir.