sektorel-bazli-cirolarda-ne-gibi-gelismeler-var-makale-gorseli

Türkiye İstatistik Kurumunun 17/12/2018 günü yayınladığı bültene göre Ekim 2018 ayı ciro endeksi yıllık bazda %26 oranında artmıştır. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerde bir önceki aya göre ise %2.4 azalmış görünüyor.

Sektörel bazda gelişmelere baktığımızda;
Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %38,2 artmış. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre %3,9 azalmıştır.

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23,5 artmış. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre %4,9 artmıştır.

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %34,1 artmış. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre %1,7 artmıştır.

Ciro endeksleri ve değişim oranları,Ek,m 2018 (2015=100)

Tabloda da görüleceği üzere aylık bazda tüm ciro endeksleri düşüş göstermiştir. Yıllık bazda artışlara baktığımızda ise yıllık Yurtiçi Üfe verisinin altında artışlar olduğunu gözlemlemekteyiz. Yani bu artışlar daha çok maliyet enflasyonu nedeniyle fiyat şişmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Reel anlamda bir ciro artışı olmayabilir.

Dönem daha profesyonel pazarlama politikalarının uygulanması gereken bir dönemdir. Kurlar nedeniyle satınalma gücü düşen iç Pazar, kredi sıkıntısıyla da baş başa kalınca talep artışı oluşturmakta ciddi sorun yaşamaktadır. Alternatif pazarlar araştırmanın çok önemli olduğu bir dönemdeyiz.

Saygılarımla,
Hikmet Baydar

HİKMET BAYDAR 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. CNBC-E, TRT, SKYTÜRK, vb televizyon kanallarında ekonomi ile ilgili programlara katılarak güncel verileri yorumlamıştır. Muhtelif gazete ve dergilerde ekonomi ile ilgili yazıları yayınlanmıştır. Bankalarda ve Bankalar Birliğinde bankacılık eğitimi vermiştir.