pazarlama-tarihi-yilmaz-caymaz

35 yıldan fazla bir süredir pazarlama ve satış alanında farklı sektörlerde görev almış ve halen ülkemizin yerli sermayeli kuruluşu olan Opaş Paket Şalterleri’nde Genel Koordinatör olarak 10 yıldır çalışmakta olup; aynı zamanda kurumlara, işletmelere de pazarlama ve satış konularında eğitimler veren, iş geliştirme, iletişim teknikleri, planlama, strateji belirleme gibi konularda danışmanlık hizmetini sağlayan sizden biriyim.

Bu ayki sayıdan itibaren Sektörüm Dergisi’nde bana verilen bu köşede pazarlama ve satış konularında bilgiler, yöntemler ve deneyimlerimle harmanladığım yazılarımı sizlerle paylaşacağım.

İnşallah yazılarımda anlatacaklarımla size ve işletmelerinize bir faydam olursa bahtiyar olacağımı bildirir; şimdiden köşemi beğenen ve takip eden siz sektör dostlarına şükran ve teşekkürlerimi sunarım.

Sevgili dostlar, pazarlama tanımlarına başlamadan önce birlikte pazarlamanın tarihçesine bir bakalım:

Pazarlamanın Tarihçesi İnsanlığın evrimsel gelişimine kadar yani kendi kendilerine yetebilen düşünce, uygulama becerileri ortaya çıkana kadar pazarlama diye bir kavram yoktu.

Kendilerine yeten ve geliştiren bir toplumdan sosyal düzene ve ekonomi algısının oluşmasına geçilmesinden sonra pazarlama olgusu oluşmuş ve gelişmiştir.

Yani aslında bir toplumsal evrim geçirme süreci olarakta karşımıza bu kavram çıkmıştır. Tarihsel olarak bakıldığında, 1450’li yıllarda ilk kez reklam kavramı ortaya çıkmış ve pazarlama olgusu ilk bu yıllarda meydana gelmiştir.

Aynı dönem içinde ilk seri baskı makinesinin icadı ile birçok tanıtım baskıları, yazım çalışmaları devam etmiş ve 1730’lara gelindiğinde ise ilk dergi ve ilk reklam yayınlanmıştır.

XVIII.yüzyılın ilk çeyreğinde 1839’larda ilk poster reklamları ortaya çıkmıştır. Yine bu dönemde başlayan sanayi devrimi ile beraber üretimlerin başlaması ve kitlelere yayılması ile pazarlama düşüncesi daha olgunlaşmış ve kitleleri etkileme dönemi başlamıştır.


Görsel reklamların yaygınlaşması ile birlikte pazarlama olgusunun etkileri, yöntemleri gelişmiş ve kitlelere yön verir hale gelmiştir.

Özellikle I.dünya savaşından sonra çağa uygun pazarlama yönteminin geliştiği ve II. dünya savaşından sonra gerek üretimde gerekse bilimsel araştırma yaklaşımlarının pazarlama eylemlerinde uygulanması dikkat çekici olmuştur.

Tarihsel süreçte özellikle 1867’den itibaren billboardlar ortaya çıkmış, ardından 1922 yıllarında radyo ve 1941’den itibaren de TV reklamcılığı ortaya çıkmıştır. Bunlar kitle pazarlamasına öncülük eden yöntemler olarak karşımıza çıktı.

Sonradan tele marketing denilen telefonda pazarlama yöntemi 1970’lerde ortaya çıkarak bir şekilde ilk dijital pazarlamanın da oluşmasına, sürece katılmasına neden olmuş ve sürekli gelişmeler göstererek günümüze kadar birçok çeşitlilik göstermiştir.

Kısaca pazarlama, günümüzde hayatımızın her alanında ve anında çok önemli bir yere gelmiş ve çok geniş yaygın alanlara, kitlelerin ilgilendikleri bir alan olarak ve bizden bir parça olarak karşımıza çıkmıştır.

Gelecek sayımızda “pazarlama ve etkileri nedir?” başlığını sizlerle paylaşana dek bol kazançlı işleriniz olsun. Esen kalın..

Opaş Paket Şalter Firmasında Genel Koordinatörlük yapmakta olan sayın Yılmaz Caymaz’ın Sektörüm Elektrik Aydınlatma dergisinde kaleme aldığı pazarlama, satış ve özgün içerikli makalelerimize bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Opas Cam Switch & Wascol Cooling System Yılmaz CAYMAZ Genel Müdür/General Manager Opas Paket Salterleri ve Soğutma Sistemleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.