Türkiye İstatistik Kurumu 07 Ağustos günü sanayi üretim verilerini açıkladı. Bu veriler hem sektör bazında hem de ülke bazında sanayi üretiminin nereye gittiğini göstermektedir.

Bizler de firma verileriyle karşılaştırarak, Türkiye ve sektöre göre firmamız nereye gidiyor rahatlıkla görebiliyoruz. Yani firmamızı bu verilerle karşılaştırdığımızda nerede iyiyiz veya nerede sıkıntı yaşıyoruz daha net gözlemliyoruz.

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2015 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %1,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi %3,3 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,4 azaldı. Yani bir önceki aya göre imalat sektöründe %3.3 gibi önemli oranda üretim artışı gerçekleşmiş görünüyor.

Seçim nedeniyle beklemeye geçen firmalar mümkün olduğunca risk almamaya özen göstermiş ve seçim sonrasında da hareketlenme başlamıştır. Son iki aydır kendi gözlemlerimizde de firmaların üretiminde önemli artışlar olduğunu görebiliyoruz.

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2015 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %6,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %6,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %1,4 arttı. Yıllık bazda baktığımızda üretimdeki artışın imalat sektöründe % 6.9 oranında olduğunu görüyoruz.

Yukarıdaki grafikte de görüleceği üzerinde Ocak 2015 ayı hariç 2015 yılının tüm aylarında üretim geçen senenin aynı ayına göre daha yüksek olarak gerçekleşmiştir.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayinde en yüksek artış diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti.

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2015 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %32,9 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu artışı, %19,8 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, %12,0 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı takip etti.

Kısacası bu sektörlerde üretim artışı Türkiye ortalamasının bir hayli üzerinde. Dolayısıyla aynı sektörde olup da bu şekilde bir üretim artışını yakalayamamış firmaların şapkalarını önüne koyup biz nerede hata yapıyoruz diye düşünmeleri gerekiyor.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayinde en yüksek düşüş deri ve ilgili ürünlerin imalatında gerçekleşti.

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2015 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en yüksek düşüş %8,5 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu düşüşü, %4,6 ile içeceklerin imalatı, %2,2 ile giyim eşyalarının imalatı takip etti.

Bu sektörlerde yer alan firmaların sektörün sorununu aynen hissetmeleri durumunda bu olumsuzluktan kurtulmak için neler yapmaları gerektiğinin bir eylem planını çıkarıp bütçelemeleri çok önemli duruma gelmiştir. Bununla birlikte nakit akışlarını gözden geçirerek mevcut duruma göre ödeme tahsilat dengesinin bozulmaması için tedbir almaları gerekiyor.

2015 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi %1,6, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,9 arttı. Bu veriler ciddi sıkıntılar yaşayan bir AB bölgesinin yanında olmamız, Ortadoğu’daki karışıklık ve faizleri bir türlü düşüremememize rağmen gerçekleşmiştir.

Saygılarımla,

Hikmet Baydar

Sektörüm Dergisi 56. Sayı