basarili-reklam-nasil-yapilir-gorsel

Günümüzde, birçok ürün grubunda monopollükten daha liberal ekonomik sisteme geçiş, işletmeler arası rekabetin boyutunu büyütürken, buna paralel olarak reklam yapma ihtiyacını da artırmıştır.

Bu bakımdan reklam harcamalarını daha rasyonel temellere dayandırabilerek ve daha kaliteli ve belirlenen amacı gerçekleştirebilecek nitelikte reklamlar geliştirebilmek için işletme yöneticilerinin bu konuya gereken önemi vermelerinde büyük yarar vardır.

Reklamın etkilerini ö!çmede yararlanılan yöntemlerin daha yakından tanınması ve kullanılması, daha sağlıklı araştırmaların yapılmasına ve reklam konusunda daha isabetli kararların alınmasına katkıda bulunacaktır.

Böylece harcadıkları her liranın işletmeye ne sağlayacağını hesaplamak sorumluluğu yüklenmiş kişiler olarak işletme yöneticileri, yaptıkları reklamların işletmelerine ne sağladığını değerlendirmek zorundadırlar.