rekabet (1)

Küresel pazarda işletmelerin doğru rekabet ve pazarlama stratejilerini tercih edebilme yeteneği kazanmış olması, işletme varlığını sınırsız ve sağlıklı sürdürebilme amacına hizmet eden en önemli faktörlerin başında gelir.

Nitekim, artık 50’li yıllara kadar geçerli olan belli sınırlardaki nitelikleri kolayca değişmeyen müşteri talepleri ve ürünler yerini kısa ömürlü ürün, küresel rekabet ve ek hizmet beklentisi çemberindeki hızlı değişime bıraktı.

Endüstri sınırlarının neredeyse tamamen kaybolduğu bu rekabet ortamında, inovasyon odaklı pazarlama revizyonu gerekli hatta zaruridir.

Tüketicinin satın alma özgürlüğünün ulaştığı nihai nokta, işletmeleri varlıkları konusunda bir analiz yaparak doğru stratejiyi oluşturma zorunluluğuna iter.

rekabet (1)

Burada öncelikle, küresel pazar kalitesinde ürün ve geçerli fiyatları sağlamak veya salt işletmenin mevcut konumunu sürdürmek ya da iç pazarda rakip firma odaklı üretim ve hizmet kalitesini sağlamak şeklinde bir ana hedef belirlenmelidir.

İşletmenin ürün ve hizmetlerinde değer yaratarak hem işletme hem müşteri bazında fark yaratan faaliyetleri bir değer zinciri oluşturacak, böylece kaynak kullanımından son hedef kitleye ulaşıma kadarki tüm süreçlerde benzersiz bir duruş kazanılmasıyla rekabet üstünlüğü sağlanacaktır. (Michael Porter)

İhtiyaç duyacağımız değer zinciri analizinde faaliyetler temel (üretim, lojistik, satış pazarlama) ve destek (tedarik, Ar-Ge, finans, İK) faaliyetler olarak ikiye ayrılır.

Michael Porter bu iki faaliyet alanındaki stratejinin, 5 rekabetçi güç ile (ikame ürünler, tedarikçiler, alıcılar, rakipler, yeniler) baş edebilme amacı güttüğünü söyler.

Örneğin; pazarlık gücünü yükselten bir tedarikçi isteklerinin karşılanması konusunda (fiyat artış talebi, ödeme vadesinin kısalması vb..) zorlayıcı davranabilir ve bu durum işletme açısından hiç de iyi sonuçlar doğurmayacaktır.

rekabet

Alıcıların fiyatları belirlemesi ve dolayısıyla aşağı çekebilme gücü, ikame malların tercih oranlarının kademeli yükselişi, rakiplerin çoğalması ve pastanın daha çok bölünüyor olması, özellikle sektöre yeni girenlerin minumum karlılıkla hareket edecek olması sebebiyle yaşanacak fiyat daralmaları birçok bakımdan işletme için risk oluşturacak, bu genel tablo aynı zamanda toplam pazar profilinin çehresini de belirleyecektir.

Peki bu durumda uygulanması gereken rekabet stratejileri nasıl olmalı?

Konumuz bir heyecanlı bir pc oyunu yahut dizi gibi arkası yarınlı.

O yüzden yazımı tam bu iştah kabartan noktada bırakıyor ve önümüzdeki sayıda görüşmek üzere diyorum.