namik yener görseli

İlaç işletmesinde  genellikle forklift yardımı ile yükleme yapılabilen çelik raflar kullanılmaktadır. Genellik ile  büyük miktarda raf kullanımı depolarda yapılmaktadır. Daha küçük miktarlarda raf kullanımı ise İşletme içerisinde kullanılan Ara depolardadır. İşletme içi depolarda kullanılan raflar paslanmaz çelikten yapılmıştır. Tabanlarında ise kolay temizlenebilmesi için genellikle saç levha kullanılır.

Standart olarak raflara palet yerleştirilerek kullanım bulurlar. Bir rafın genel olarak mukavemeti hesaplanacak olur ise palet ağırlıkları dikkate alınarak hesaplama yapılır. İlaç işletmesinde normal şartlarda bir palet ağırlığı 600- 800 kg arasında deklere edilmesine rağmen palet ve raf dayanımının  1.000 kg olması istenir.

Depo da kullanılan rafların genellikle  zemine direk yerleşimi arzu edilmez. En alt rafa yerde 15 cm yüksekliğinde ürün yerleşimi daha çok tercih edilir. Bu durum temizlik ve güvenlik tedbirleri içindir.

Üst taraftaki raflara doğru daha hafif ve havaleli olmayan paletler yerleştirilmelidir. Rafların köşe noktalarına çarpma bariyeri yerleştirilmesi gerekir. Bunlar ile çarpışma etkilerinin raf mukavemetini bozması engellenmiş olur.

Depo rafları , dar koridor forklifti çalıştıracak tarzda dizayn edilir ise , yerden büyük tasarruf sağlanmış olur. ( Koridor genişliği 1,75m ) aksi takdirde Raflar arasında koridor genişlikleri en az 2,9 m alınmalıdır. Depo zeminin büyük bir hassasiyet ile yapılmış olması gerekir. Örnek olark inşaai olarak zeminde 3 mm lik bir kusur ,bu zeminde 15 m meshafede çalışan bir yükleme cihazı için 45 mm gibi büyük bir değere ulaşır. Böyle bir hata ise yüklemede ciddi sorunların  çıkmasına sebep olacaktır.

Yüksekliği 15 metreyi geçen depo raflarında , otomatik depolar gündeme gelmektedir. Otomatik depo işletmesinde en önemli kriter , standart palet kullanımının sağlanmış olmasıdır. Şayet standart palet kullanılmaz ise otomatik raf sistemi verimli olarak kullanılamaz.

Depoların havasının şartlandırılması çok önemlidir.  En büyük beklenti sıcaklığın homojen olarak depo içinde dağılımın sağlanmasıdır. Bunun için Jetcap ile tavandan üflenen hava zeminden emilmesi halinde homojen hava şartlandırmaya ulaşılmış olur. Çoğu depoda yer kazanmak ve masraftan kaçınmak için tavan düzleminden üflenip, tavan düzleminden emildiği için hava kısa devreleri homojen havalandırmayı mümkün kılmaz.

Raf sistemlerinde , özelliklede depolar içerisinde güvenlik için yangın algılama sistemi iki türlü yapılması için öneri getirilir.

  1. Işık demeti kontrolü,
  2. Hava örnekleme toplaması,

Işık demeti kontrolü daha ucuz ve etkin olduğu için tercih edilmektedir. Işığın yangın dumanı tarafından kesilmesi halinde ikaz alınmaktadır.

Yangın söndürme için sprinkler sistemi yapılır. Yüksek olan depolarda ara katlar içinden de geçen otomatik söndürme ( sprinkler ) sistemi yapılır. Rafların kodlanıp işaretlenmesi, kulanım için  çok önemlidir.

Sektörüm Dergisi 70. Sayı