namik yener görseli

Rabs üniteleri ve İzolatörler, Hareketli LF Üniteleri,

Rabs -Restricted Access Barriers ( Kısıtlı Erişim Bariyerleri )

Kısıtlı Erişim Bariyerleri-Tanım Ve Performans

KEB’ler ayırıcı cihazlar mı, gelişmiş temiz oda alanları mı yoksa her ikisi de midir?

Bariyer teknolojileri farmasötik endüstrilerinde uzun zamandır kullanılmaktadırlar. Bariyerler basit perdelerden sınırlamalara kadar geniş bir yelpazede incelenir, KEBler izolatör formundaki komple fiziksel bariyerlerdir. İsolatörlerin geliştirilmesi çok önemli olmuştur ve şimdi her zamankinden daha iyi özelleşmişlerdir. KEBler ise daha az özelleşmiş olmalarına karşın, çok önemli gelişmelerdendir.

KEBlerin potansiyel gelişiminde birçok etken vardır. Öncelikle tanımdan yola çıkarsak, performans gerekliliklerinden doğan teknik gelişmeler vardır. Düzenleme çerçevesinin sistemi açıklığa kavuşturması ve dolayısıyla kontrolleri geçmesi amacıyla tanımın geliştirilmesi oldukça önemlidir. Teknik ve tasarım gelişmeleri KEBlerin yapılandırma ve performans şeklinde kategorize edilmesini öngörmüştür.

Sistemler, ileri ISO 5 ile zone lanmış proses odalarından, kontaminasyon kriterlerini karşılayan ayırıcılar olan ISO 5’li izolatörler ve ISO 8 yelpazesinde bulunur. Bu makale tanımdan ge