Philips Akıllı Bina Çözümü

Enerji kaynaklarının giderek azaldığı ve her alanda verimliliğinin ön plana çıktığı günümüz dünyasında, binalarımızı doğru ürün ve çözümler ile daha “akıllı”, daha “verimli” ve daha “konforlu” hale getirmek kritik bir konu haline geliyor.

Otomasyon sistemleri, hayatımıza girmesinin üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, her geçen gün uygulama alanları artan ve hayatımızın her alanında karşımıza çıkan sistemler. Günümüzün en popüler konularından biri olan “Yeşil Bina”ların başlangıç noktası olarak aydınlatma otomasyonunu gösterebiliriz.

Yapılan araştırmalara göre; ofislerdeki elektrik sarfiyatının yüzde 20’sini aydınlatma sistemleri tarafından harcanan enerji oluşturuyor. Verimli Led armatürler ve aydınlatma kontrolü ile sunulan aydınlatma çözümleri sayesinde yüzde 75’e varan enerji tasarrufu sağlanabiliyor.

Bunu sağlamak adına ilk yapılması gereken daha verimli ve çevre dostu aydınlatma ekipmanları kullanmak. Konvansiyonel armatürler yerine gelişmiş Led teknolojisine sahip armatürler kullanıldığında yüzde 50’ye varan enerji tasarrufu sağlanabiliyor. İkinci adım ise doğru yerde doğru otomasyon çözümlerini kullanmak.

Philips Aydınlatma olarak, sektördeki aydınlatma tecrübemiz ve teknolojik altyapımız sayesinde, aydınlatma otomasyonu ihtiyaçlarına her seviyede cevap verebiliyoruz. OccuSwitch hareket algılama sensörleri, armatür ile entegre olarak sunulan ActiLume sensörler, Dynalite BUS sistemi ve son olarak KNX BUS çözümleri sayesinde pazardaki aydınlatma kontrol ihtiyacına her seviyede çözüm sunabiliyoruz.

Binalara yönelik aydınlatma otomasyonun genel uygulama şekline bakacak olursak;

*Kapalı mekan ve koridorlarda harekete bağlı olarak aktif olan ve sadece gün ışığı seviyesi yetersiz olduğunda aydınlatmaları devreye alan hareket dedektörleri (Switch sensörler) kullanılabiliyor.

*Açık ofislerde, gün ışığına duyarlı sensörler kullanılarak, gün ışığının yeterli olduğu anlarda armatürler dimlenerek veya kapatılarak gereksiz yere enerji tüketimi önlenebiliyor. Aynı zamanda yaygın dimleme teknikleri (DALI, 1-10V, LE, TE, vb.) kullanılarak çalışanların konfor düzeyi ve yaptıkları işlere özel olarak; farklı ortamlar için farklı aydınlanma seviyeleri belirlenebiliyor.

*Otopark, yangın merdiveni ve hizmet alanlarında; dış ortam koşullarına uygun hareket dedektörleri kullanılarak, hareket algılandığı anda, önceden belirlenen bölgelerdeki aydınlatmaların devreye girmesi sağlanabiliyor. Özellikle otopark uygulamalarında, güvenlik açısından, hareket olmadığı anlarda dahi aydınlatmanın belirli bir düzeyde -örneğin yüzde 10- tutulması ve araç geçişi olduğunda yüzde 100 seviyesine çıkması sağlanabiliyor.

Aydınlatma otomasyonu tek başına verimli bir çözüm olmasına rağmen, ilave dokunuşlar ile tüm binayı kontrol edebildiğimiz; tasarruf ile birlikte konfor, kontrol ve güvenliği beraberinde sunan “akıllı bina” çözümü haline getirilebiliyor.

Bu çözüm sayesinde örneğin, toplantı odalarındaki aydınlatma sistemine; ses/görüntü, projeksiyon, perde/panjur ve ısıtma/soğutma sistemlerini entegre ederek tek bir dokunuş ile odanızı toplantıya hazır hale getirebilirsiniz. Cebinizdeki akıllı telefon veya tabletinizi kullanarak, “toplantı modunu” seçmeniz ile birlikte; aydınlatmaların yüzde 10 seviyesine gelmesi, perdelerin kapanması, projeksiyon cihazının devreye girmesi, ses sistemlerinin aktif olması ve oda sıcaklığının önceden ayarladığınız seviyeye gelmesi sağlanabiliyor.

Gün ışığının doğrudan açık ofislere yansıdığı durumlarda, aydınlatma ve perde kontrol sistemleri arasında entegrasyon sağlanarak, istenilen aydınlatma seviyesine ulaşmak için armatürleri devreye almadan önce gün ışığını daha verimli kullanmak üzere panjur/perde sistemlerinin açı ve konumları değiştirilebiliyor. Bu sayede istenilen aydınlık düzeyi, armatürlerin devreye girmesine gerek kalmadan sağlanmış oluyor.

Yüksek katlı binalardaki en kritik konulardan birisi de az insan kaynağı ile tüm katlara daha hızlı ve doğru hizmet verebilmek olarak ön plana çıkıyor. Philips’in BMS – Bina Yönetim Sistemi uygulaması sayesinde, merkezi bir bilgisayar üzerinden tüm katlara ait aydınlatma, ısıtma/soğutma, perde sistemlerinin mevcut durumları izlenebiliyor; herhangi bir alarm durumunda, ofislerin gerçek mimari planı/görseli üzerinden problemin yeri tespit edilebiliyor.

Yine BMS sisteminin astronomik zaman saati fonksiyonu sayesinde, aydınlatma ve diğer tüm sistemlerin belirli bir zaman çizelgesine göre aktif/ pasif hale gelmesi sağlanabiliyor. Örneğin; hava karardığında reklam tabelası ve dış aydınlatmanın devreye girmesi ya da mesai bitiminden sonra personelin bulunmaması gereken mekanların aydınlatmasının kapatılması gibi zaman ve koşullara bağlı senaryolar oluşturulabiliyor.

Sonuç olarak, enerji kaynaklarının gitgide azaldığı ve her alanda verimliliğinin ön plana çıktığı günümüz dünyasında, binalarımızı doğru ürün ve çözümler ile daha “akıllı”, daha “verimli” ve daha “konforlu” hale getirmek kritik bir konu haline geliyor. Philips, Aydınlatma Armatürleri, Kontrol Sistemleri ve Bina Yönetim Uygulamaları sayesinde doğru ve kaliteli bir aydınlatma sağlarken; binalardaki diğer mekanik/elektriksel sistemleri tek bir merkezden yönetme/izleme, enerji tasarrufu elde etme ve daha eğlenceli bir çalışma ortamı oluşturma imkanı sunuyor.

Philips Smart Building Solution

It is becoming a critical issue to make our buildings “smart”, more “efficient” and more “comfortable” in today’s world in which energy resources are continuously decreasing and efficiency is gaining importance.

The usage area of automation systems are ever increasing and we are using them in almost every aspect of our life even though it has been a short while since they are introduced in our lives. We can take lighting automation as the starting point of “Green Buildings”, one of the popular subjects of our times. According to the researches, 20% of the energy consumption of offices is created by lighting systems. Energy saving up to 75% is possible thanks to the lighting solutions involving LED luminaires and lighting control.

The first thing to do is to use efficient and environmentally friendly equipment in order to make this possible. Replacing conventional luminaires with advanced LED technology provides energy saving up to 50%. Second step is to introduce proper automation solution as required.

Philips Lighting is able to meet any automation need with its lighting experience and technologic background. We are able to meet any control need of the market with our OccuSwitch motion detectors, ActiLume detectors integrated with luminaires, Dynalite BUS system and finally KNX BUS solutions.

When we get to the general applications of the lighting automation for buildings:

* Motion detectors (Switch sensors) which are activated as a response to the indoors and hallway motion only when daylight level is insufficient.

* The use of daylight sensitive sensors reduces the energy consumption by dimming or shutting luminaires down when there is sufficient daylight. Nevertheless, dimming techniques (DALI, 1-10V, LE, TE, etc.) allow for adjustable settings for different requirements of employees and the work being done.

* Using outdoors detectors for parking areas, fire escape and service areas makes it possible for activation of luminaires located at predetermined areas. Specially in parking lot applications it is possible to keep the luminosity at a specified level –i.e., 10%- and to increase it to the fullest when there is traffic.

While lighting automation is an efficient solutions by itself, with some additional applications it becomes a “smart building” solution which brings energy saving, comfort and safety allowing us to control the whole building.

You will be able to integrate let’s say visual, projection, blinds and heating systems to the lighting system and will be able to get your space ready for a conference with one touch. Using your smart phone or tablet in order to select “conference mode”; luminosity level will be decreased to 10%, blinds will be shut, projector and audio system will be activated, and room temperature will be kept at a predetermined level.

In a case of an office area receiving sufficient daylight, it is possible to integrate lighting and blinds control systems and to adjust the angle of blinds in order to provide a desired luminosity level before even activating the luminaires.

Another critical issue of tall buildings is providing accurate and ready services for all the floors without the need for excessive human resources. Philips’ Building Management Systems (BACNET) allows for monitoring of the lighting, heating, blind systems for each floor over a central computer; makes it possible to identify the source of disturbance in case of an alarm using the architectural plan of the offices.

It is also possible to activate/deactivate lighting and all other systems according to a specified time schedule with the BACNET’s astronomic timing function. Conditional scenarios such as activation of the billboard and all other outdoors luminaires when sunsets or shutting down the lights of areas where no personnel is supposed to be after work hours are possible.

As a result, it is becoming a critical issue to make our buildings “smart”, more “efficient” and more “comfortable” in today’s world in which energy resources are continuously decreasing and efficiency is gaining importance. It is possible to manage/monitor all the mechanical/electrical systems available in a building form one central computer while providing a quality lighting in order to provide a more energy sufficient and enjoyable working space thanks to Philips, Lighting Luminaires, Control Systems and Building Management Applications.

Sektörüm Dergisi aylık yayımlanan ,Google News, Google Gazetelik-Dergilik, Bundle Haber Uygulaması, Turkcell Dergilik ve diğer tüm dijital mecralarda ve sosyal medya kanallarımızda, eş zamanlı olarak Elektrik, Aydınlatma, Enerji, Güvenlik ve Otomasyon sistemleri sektörlerinde ihtisaslaşmış, Türkiye'nin en güçlü yayın sağlayıcı basılı yayın ve dijital dergisidir. Ulusal ve Uluslararası arenada seçkin okur kitlesine en geniş haber içeriğini sunar. 2020 mart ayından beri sadece dijital olarak devam eden sektörüm dergisi sıfır karbon bir firmadır.