yilmaz-caymaz-dijital-yesil-pazarlama

Merhaba Sektörüm Dergisi dostları, uzun zamandır pazarlama konularından uzak kalmış ve doğal olarak süreç pandemi olunca, konulara yaklaşımlarım da salgın ve salgının etkileri yönünde olmuştu. Bu ay ve sonrasında daha çok rekabet, verimlilik, satışta ve pazarlamada yeni yaklaşımlar, teknikler gibi konularda paylaşımlarda bulunmaya devam edeceğim.

Bugünkü yazımda son zamanlarda sık sık bahsi geçen yeşil pazarlama konusunu incelemeye başlayacağız. Ocak 2018 sayımızda sizlere geleneksel pazarlama ve modern pazarlama anlayışlarından söz eden yazımda, özet dahi olsa bilgilendirme yapmış ve gelecekte temel olan bazı kavramların daha sonra güncellenerek günümüz dünyasında yeniliklerle nasıl değişebileceğinden ve faydalarından bahsetmiştim.

ortak-gelecegimiz-raporu-yesil-pazarlama

İşte bugün günümüz pazarlama anlayışına girmiş olan, çok da yeni olmayan fakat uygulanması açısından da güncellenmiş olan yeni bir pazarlama anlayışı “yeşil pazarlama”dan, yani pazarlamadaki yeni güçten bilgiler paylaşacağım.

Aslında bu yeni bir uygulamadan çok temel pazarlamadaki 4P ye ve 4C’ye eklemeler ile gerçekleştirilse, daha zihinsel ikna yöntemlerinin pazarlama yöntemlerine uygulanması ile ilgili bir kavram olarak değerlendirilmelidir.

Değerli Sektörüm okurları, son yıllarda özellikle pazarlama dünyasında dikkat çeken bir unsur olarak karşımıza “çevrenin ve doğanın korunması” temaları çıkmaya başladı.

Tüketicin bu duyarlılığına karşılık, işletmelerin üretimden satışa kadar geçen süreçte gerek iş yapma biçimlerine gerekse çevrenin korunması ile ilgili sosyal sorumluluk projelerine önem veren çalışmalarda bulunmaları ile fark ve farkındalık yaratma çalışmalarını görmekteyiz. Özetle bu yaklaşımları bir rekabet gücü veya rekabet aracı diye anlamlandırıyoruz.

Peki Nedir Bu Yeni Yeşil Pazarlama? Birlikte Anlamaya Çalışalım;

Sanayi devrimini başlangıcından bugüne insanoğlunun çevreye verdiği zararı tahmin etmek hiç de zor değil.

Öyle ki, felaketlere kadar ulaşabilecek zararlar sonucunda, yaşanacak bir dünyanın nerdeyse sonunu getirecek süreçler bunlar.

Gelinen bu süreçte geç de olsa devletler bununla ilgili çözüm politikaları uygulamaya başladılar. Dolayısıyla devletlerin yanı sıra işletmeler bu konuda duyarlı olmaya, sorumluluk ve görevler üstlenmeye başlamışlardır.

Burada en önemlisi ise, insanların bu çevreci tutumları sayesinde, yüksek sesle doğaya yapılan haksızlıklara ses çıkarmaları dikkat çeken unsurlar arasına girmeye başlamıştır. İşte bu çözüm politikalarından biri olan yeşil pazarlama hakkında bilinmesi gerekenleri incelemeye başlayalım..

Yeşil pazarlama, 1975 yılında Amerikan Pazarlama Derneği’nin düzenlediği bir ekolojik pazarlama konulu seminerde ilk defa gündeme gelmiş ve çevre sorunlarının çözümünde etkili bir yöntem olarak görülmüştür.

Bu arada bilinçli tüketicilerin örgütlenmeleri sayesinde ortaya çıkan çevreci hareketin, çevre sorunlarına karşı mücadeleye başlaması ve baskı kurması devletlerin yanı sıra işletmelerinde bu konuda duyarlı davranmalarına sebep olmuştur.

1990’ların başlarında yeşil pazarlama anlayışı işletmelerde ilgi görmeye başlamıştır ve işletmeler tarafından uygulanma stratejileri geliştirilen bir konu haline gelmiştir. Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun Ortak Geleceğimiz Raporu’nda bu konu gündeme gelmiş ve bu sayede sürdürülebilir kalkınma kavramı bir modelleme şeklinde sunulmuştur.

Bu durum, özellikle üretim yapan işletmelerde atıkların değerlendirilmesi ve doğal kaynakların korunması konusunda daha duyarlı adımların atılmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda ise çevreyi daha az kirleten teknolojilerin kullanılması ve doğa dostu ürünlerin üretilmesi sağlanmıştır.

Değerli Sektörüm dostlarım, yeşil pazarlamayı sizlere anlatmadan bu noktaya nasıl gelindiğini ve neler yapılmaya çalışıldığını bilgilerinize sunmaya çalıştım. Gelecek sayıda devam edeceğim.

 

Saygılarımla..

Opaş Paket Şalter Firmasında Genel Koordinatörlük yapmakta olan sayın Yılmaz Caymaz’ın Sektörüm Elektrik Aydınlatma dergisinde kaleme aldığı pazarlama, satış ve özgün içerikli makalelerimize bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Opas Cam Switch & Wascol Cooling System Yılmaz CAYMAZ Genel Müdür/General Manager Opas Paket Salterleri ve Soğutma Sistemleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.