viko-cocuk-tiyatrosu-haber-gorseli-2

Toplumdaki enerji kültürü ve verimlilik bilincinin artırılmasına yönelik olarak 1981 yılından bu yana her yıl Ocak ayının ikinci haftası Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlanıyor. Bu konudaki en duyarlı markalar arasında ise sektörünün güçlü şirketi Panasonic Eco Solutions Türkiye geliyor.

Panasonic Eco Solutions Türkiye, 2012 yılından bu yana sürdürdüğü ‘Aydınlık Bir Gelecek İçin Okullarda Enerji Verimliliği’ projesi kapsamında oluşturulan VİKO by Panasonic Çocuk Tiyatrosu ekibi ile ilkokul çağındaki öğrencilere enerji verimliliği, doğal kaynakların korunması, geri dönüşüm ve elektrikli ev kazalarına karşı korunma konularında bilinç kazandırmak üzere ücretsiz oyunlar sergiliyor.

Hedef, 1 milyon öğrenciye ulaşmak…

Her geçen gün tükenen doğal kaynaklar ve kirlenen çevre, dünyamızın ve insanlığın geleceğini tehlikeye atıyor. Enerji için ödenen bedeller ise her geçen gün artıyor. Bu bağlamda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın enerji kullanımı ve tüketimi konusunda bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor.

Kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki örnek projeleri ile tanınan Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin oluşturduğu VİKO by Panasonic Çocuk Tiyatrosu, teması enerji verimliliği olan ‘Aydınlık Bir Gelecek’ isimli oyununu sergileyerek çocukları bu konuda bilinçlendiriyor.

Panasonic Eco Solutions Türkiye, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen ‘Aydınlık Bir Gelecek İçin Okullarda Enerji Verimliliği’ projesinde yaklaşık 7 yılda 620 bin ilkokul öğrencisine ulaşarak bir rekora imza attı. Büyük hedef ise 1 milyon öğrenciye ulaşmak.

“Doğal kaynakların bilinçli tüketimi konularında daha sorumlu yaklaşımlar sergilemeliyiz…”

Enerji verimliliğinin önemine vurgu yapan Kurumsal Marka Yönetim Genel Müdürü Aysel Özaltınok “İçinde bulunduğumuz dönemde, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğu.

Hepinizin bildiği gibi doğal kaynaklarımız tükeniyor, küresel ısınma giderek daha büyük bir tehdit haline geliyor, çevre kirleniyor. Ülke olarak enerjinin büyük bir bölümünü ithal ettiğimizi de özellikle belirtmek istiyorum.

Ve tüm bu nedenlerle toplumun tüm kesimleri olarak enerji verimliliği ve doğal kaynakların bilinçli tüketimi konularında daha sorumlu yaklaşımlar sergilemeliyiz.” şeklindeki sözleri ile projeye verdikleri önemi ifade ediyor.

Gereksizse Kapat, Geleceği Aydınlat…

Panasonic Eco Solutions Türkiye bu proje kapsamında ayrıca, öğretmenlerin de projeye katılım ve desteğini sağlamak amacıyla ‘Okul Enerji Yöneticisi’ eğitimi gerçekleştiriyor. Enerji verimliliği konusundaki sorumluluğun, kalıcı bir bilinç haline gelmesi için her yıl okullarda uygulanan proje, önümüzdeki süreçte de İstanbul’daki ilk ve ortaokulların enerji tüketiminde anlamlı bir azalma gerçekleşmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Okullarda gerçekleştirilen proje uygulamalarının pekişmesi için farkındalık afişleri ve tüm elektrik anahtarlarına ‘Gereksizse Kapat, Geleceği Aydınlat’ uyarı yazısı asılıyor. Öğrencilerin projeye etkin katılımlarını sağlamak amacı ile oluşturulan Enerji Verimliliği Kulüpleri’nde görev alan öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte enerji verimliliği konularında birçok çalışma gerçekleştiriyor.

Her öğretim yılı sonunda ise projeye katılan okullar arasında düzenlenen yarışma ile projedeki örnek okullar ödüllendirilirken, diğer okulların da özendirilmesi sağlanıyor.


 

ENERGY EFFICIENCY PROJECT THAT ADDS VALUE TO LIFE FROM PANASONIC,

620.000 STUDENTS IN 7 YEARS…

The second week of January is celebrated as Energy Saving Week to raise awareness energy culture and efficiency consciousness in society since 1981. As the strong company in the sector, Panasonic Eco Solutions Turkey is one of the most sensitive brands in this regard. Panasonic Eco Solutions Turkey has presented free plays with VIKO by Panasonic Children’s Theatre team created within the scope of ‘Energy Efficiency at Schools for a Bright Feature’ project in order to raise awareness of the primary education students about energy efficiency, conservation of natural resources, recycling and protection against the electrical hazards at home since 2012.

The goal is to reach 1 million students…

Natural resources wasting day by day and environmental pollution puts our world and the future of humankind at risk. Costs of energy are increasing day by day. In this regard, it is very important to raise awareness about energy usage and consumption in our children. VIKO by Panasonic Children’s Theatre created by Panasonic Eco Solutions Turkey, known with its model projects on corporate social responsibility, raises awareness on children by presenting its energy efficiency themed play named ‘A Bright Future’. Panasonic Eco Solutions Turkey broke a record in ‘Energy Efficiency at Schools for a Bright Future’ project conducted with Istanbul Provincial Directorate of National Education by reaching 620,000 primary education students in about 7 years. The big goal is to reach 1 million students.

We should show more responsible approaches on consumption of natural resources…

Aysel Özaltınok, General Manager of Corporate Brand Management, who emphasized on the importance of energy efficiency stated how they paid attention on the project by saying “Leaving a more livable world to future generations is our common responsibility.  As you all know, our natural resources are wasting, global warming is becoming a bigger threat day by day, our environment is becoming polluted. I want to point that our country imports the large part of the energy. And all for these reasons, we, all parts of the society, should show more responsible approaches on energy efficiency and conscious consumption of natural resources”.

Turn Off If Unnecessary, Brighten the Future…

Within the scope of this project, Panasonic Eco Solutions Turkey also executes a ‘School Energy Manager’ training in order to make teachers participate and support the project. The project, which is conducted every year at schools to turn the responsibility on energy efficiency into a permanent awareness, aims to contribute the significant increase in energy consumption of primary and secondary schools in İstanbul in the long view. Awareness banners and ‘Turn Off If Unnecessary, Brighten the Future’ warning sign are hanged on all switches in order to support project implementations carried out at schools. Students, who participated in Energy Efficiency Clubs created to provide active participation of students, perform several studies with their teachers on energy efficiency. At the end of every school years, model schools are rewarded and other schools are encouraged with a competition arranged among the schools participating the project.