namik yener görseli

Bunun için en güzel örnek ise otoklav olabilir. Bu cihazın çok basit bir ısı diyagramı vardır.

Oda sıcaklığında 121 dereceye kadar buhar yardımı ile ısıttığımız otoklav, 121 derecede 20 dakika beklemek zorundadır. Daha sonrada tekrar oda sıcaklığına kadar düşürmemiz gerekir. 121 derece de göstermemiz hassasiyet 0,5 derece hassasiyetini geçmemelidir.

Buhar vanasının açması ve kapanması esnasında ise çok büyük sıcaklık sapmaları olmaktadır. Bunun için iğne göbekli vanalar kullanılmaktadır. ( Medyayı tam olarak denetleyebilmek için ). Aynı zamanda basınç kontrolü de yapılması gerektiğinden otomasyon