mali müşavir savaş kona görseli

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihi miladıyla şirketlere bir takım uygulama zorunlulukları getirmiş olup bunlardan biri de işyeri hekimliğidir.

Zaruri süreç başladığından bu yana OSGB şirketlerinde yorumamüteallik  şekilde farklı KDV oranlarının uygulandığı ve kişilerin haklılığını tasdik edecek geçerli sebepler olduğuna rastlanmaktadır.

Kimi OSGB şirketleri konuyu güncel KDV oranları yüzde 8 listesinde “Diğer Mal ve Hizmetler” başlığı altında yer alan;  “İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri,” maddesini işaret ederek K.D.V. sini % 8 oranında uygulamaktadır

Kimi OSGB şirketleri ise kanunun emrettiği şeklin bir klon olduğu ve hekimlik, mühendislik ve işyeri uzmanının hepsinin aynı hizmeti verdiklerini düşünüp veya savunup teslim karşılığında % 18 KDV oranı uygulamaktadırlar.

Kanaatimce;
Kanunlar nezdinde hükmolunan uygulamalar ne olursa olsun öze uygunluk kavramı gereği yapılan işin niteliği değiştirilemez ziyadesinde verilen hizmet hekimlik hizmetidir ve kanımca uygulanması gereken KDV oranı % 8 dir.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle…